archiv 2017/2018

 
 
 

 

  II. B

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Hladká

                     Krásný den, vítejte na stránkách třídy II.B
Budoucí III. B

ZDRAVÍM VŠECHNY SVÉ ŽÁČKY I RODIČE PO SLUNNÝCH PRÁZDNINÁCH

RODIČŮM:

Úvodem bych ráda poděkovala za krásné květiny a dárečky na konci školního roku a již  se na Vás všechny moc těším.

Doufám, že jste alespoň trochu odpočívali a načerpali potřebné síly k dalšímu ,,boji".

S dětmi se uvidíme v pondělí 3. 9. pouze jednu vyučovací hodinu, propustím je tedy v 8.25 hod.. Děti si přinesou pouze přezůvky.

Celý 1. týden budeme učit do 11.15hod., následující týden dle rozvrhu.

Na viděnou na třídní schůzce v úterý 11. 9. 2017 od 16.00 hod. v naší třídě III. B

 (1. patro, dále vlevo a na konec chodby).

TŘEŤÁČKŮM:

Milí třeťáčci, těším se na pondělí a moc děkuji za poslané pohledy. Nezapomeňte jít včas večer do postýlek, abyste nezaspali hned první den nového školního roku.

V pondělí si přineste pouze bačkory.

Do pátku si potom postupně donesete ručník, kufřík na VV, látkový pytlík s úborem na TV a kdo chce, přinese si polštářek.

Připrav si následující pomůcky :

VV

Obsah kufříku zůstává stejný

( vodovky, olejové křídy, modelína, silný černý fix, štětce, kelímek na vodu, igelit na lavici, hadřík, lepidlo, zástěra nebo staré triko dle uvážení)

TV

Na TV cvičební úbor a opět švihadlo s míčem.

Ostatní pomůcky:

Penál: pero (může být i gumovací), 2 obyčejné tužky, pastelky, guma, malé pravítko

Nůžky, lepidlo, fixy a nově 2 zvýrazňovače si dáme do košíčků v lavici.

Opět budeme potřebovat mazací tabulku, fix, hadřík, pravítko - nejlépe trojúhelník s ryskou, desky na učení.

 

     Vše ostatní si řekneme ve škole.

                                                          Užijte si poslední dny volna!

                                                             Vaše paní učitelka Blanka                                                    

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15

11.25- 12.10  

12.30    14.00
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ ČJ M PR      
úterý ČJ M TV AJ   VV VV
středa M ČJ PR Čtení         
čtvrtek ČJ M Čtení HV      
pátek ČJ M TV Čtení      

           

                                    

 

další fotografie zde

 

Středa 27. 6. návštěva koupaliště - vzhledem k nepříznivému počasí nepředpokládám, že se budeme koupat, půjdeme však na koupaliště na hřiště a poté na nanuka (za vlastní peníze).                  Děkuji

Poslední týden nás čeká:

Pondělí 25.6. - prosím o ovoce na přízdobu zmrzlinového poháru (nanukové dorty a šlehačku koupím)

Úterý a středa - turistika a koupaliště dle počasí (v pondělí dětem řeknu),

prosím podepište lístečky, které dostaly děti domů ohledně koupání v místním koupališti.

 Vždy ve sportovním s batůžkem.

Ve čtvrtek si děti odnesou bačkory a v pátek pouze jedna vyučovací hodina, konec tedy v 8.25hod.   DĚKUJI

10. 6. 2018

Velké dík patří všem sběračům papíu.

Díky Vám naše třída za tento školní rok odevzdala 2 523 kg papíru.

 Za podpory rodičů se sběru účastnilo 11 dětí v tomto pořadí:

1. Lea Myšková

780 kg

2. Šimon Šandera

698 kg

3. Jiří Vítek

348 kg

4. Ondřej Špaček

178 kg

5. Julie Tůmová

137 kg

6. Eliška Kýrová

112 kg

7. Tereza Škodová

107 kg

8. Michal Rydval

  53 kg

9. Eliška Olšanská

  52 kg

10. Tereza Zelinková

  35 kg

11. Karel Švehla

  23 kg

Nejlepší sběrači budou odměněni dárečkem na konci školního roku a zbývající částka

bude použita na výlet, který pravděpodobně uskutečníme až po přestěhování třídy.

Školní výlet KOST - zúčastnili jsme se v plném počtu 19 žáků

                                  vybráno 19 x 400 = 7 600 Kč

                                   program 3 800,- oběd 1 235,- doprava 2 600,-

                                   celková částka 7 635,- Kč (doklady o zaplacení k nahlédnutí u mě)

V týdnu od 11. - 15. 6. si děti budou postupně odnášet kufříky, ručníky, polštářky, případně nějaké obrázky.

Též vyberu od dětí učebnice.

Jinak nás nic mimořádného nečeká, dokončíme učivo geometrie, 

v AJ máme ještě 7. lekci, učivo ČJ je probráno  a v pátek závěrečná lekce plavání.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 5. 2018

Zdravím všechny poctivce v přípravě na diktát. 

Zítra nás tedy čeká poslední diktát v tomto školním roce, a to z učebnice str. 108/13 a, mají ho opsat i jako Dú.

Domácí úkoly budou dostávat do konce tohoto týdne, poslední tedy ve čtvrtek.

Tuto středu 30. 5. program Zdraví dětem 

Ve čtvrtek 31. 5. navštívíme Domov důchodců s ,, besídkou", prosím o malované tričko, abychom byli jednotní.

Příští týden si napíšeme závěrečnou práci z matematiky, prvouky a českého jazyka.

V pondělí 4. 6. - MATEMATIKA (bez stovkových tabulek či řad násobků, musí počítat pamětně, nikoliv pouze vyhledávat v tabulkách)

1. Sčítání a odčítání do 100 ( např. 43 - 6 = )

2.  Příklady se závorkami    71 - ( 5 . 2 ) = 

3. Porovnávání  dvou výpočtů - větší, menší, rovná se

4. Slovní úloha - výpočet, odpověď

5. Vyhledávání násobků 2, 3, 4

6. Násobení a dělení 2, 3, 4, 5

 

Ve středu 6. 6. - PRVOUKA (v pondělí vše zopakujeme)

1. Roční období a dny v týdnu

2. Zelenina - rozdělení na druhy...kořenová, plodová, listová, cibulová

3. Ovoce - malvice, peckovice, bobule

4. Zvířecí rodinky.... např. kráva, býk, tele

5. Stěhovaví a stálí ptáci

6. Užitek z hosp. zvířat

7. Rostliny a živočichové na louce

8. Dopravní značky

9. Hodiny

 

Ve čtvrtek 7. 6. - ĆESKÝ JAZYK

1. Přepis textu 

2. Vyhledávání podstatných jmen, sloves a předložek z textu

3. Řazení slov dle abecedy

4. Znaménka za větami a druhy vět

5. Párové souhlásky v/f   ž/š   p/b

6. Doplňování i/y

7. Psaní vlastních jmen (velká písmena)

8. Antonyma -slova opačného významu

9. Slova významově podřazená, nadřazená

10. Dokončení souvětí

11. Doplňování u/ú/ů

 

Dále budu v týdnu 11. - 14. 6. kontrolovat Čtenářské deníčky, jedničkáři musí mít zapsány dvě knihy za II. pololetí.

Prosím také o kontrolu učebnic, především Čj, ostatní učebnice pravděpodobně většina dětí  nenosí domů - po písemkách budu od dětí vybírat.

 

 

 

ŠKOLNÍ VÝLET KOST

další foto zde

DEN ZEMĚ

další foto zde

 

 

21. 5. 2018

Zdravím Vás a připomínám zítřejší diktát - učebnice str. 108/13 b, domácí úkol máme v prac. sešitě na str. 38/1.

Stále trénujeme násobilku 2, 3, 4 (středa pětiminutovka) a ve čtvrtek malé opakování    z geometrie. 

Děti by měly narýsovat přímky, lomené čáry, vyznačit body v prostoru, vyznačit bod ležící či neležící na dané úsečce,

rýsovat čáry procházející daným bodem, narýsovat úsečku dané velikosti.

Jinak nás tento týden nic mimořádného nečeká, děkuji a užívejte sluníčka.

 

14. 5. 2018

Milí rodiče, pokud jste někdo fotografoval na besídce, pošlete mi, prosím, pár fotek.

Moc děkuji a děkuji i za Vaši účast.

 

Zítra nás čeká diktát (mají za DÚ) z učebnice na str. 101/cv. 5

Stále trénujeme násobilku 2, 3, 4 (každodenní pětiminutovka, zítra 2)

 

Připomínám čtvrteční výlet 17. 5. 

Prozatím není moc příznivá předpověď počasí. Zvolte tedy vhodné oblečení -

 bundu, pláštěnku, batoh se svačinou, drobné peníze na suvenýry.., odhlásit oběd.

Návrat kolem 14 hod.

_________________________________________________________________________________

 

Dne 9. 5. 2018 - Naivní divadlo, prosím o 100,-Kč  (většina dětí má již uhrazeno)

Dne 10. 5. 2018 - BESÍDKA KE DNI MAMINEK

                          - JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA KRÁTKOU BESÍDKU,

                             KTERÁ SE USKUTEČNÍ OD 16 HOD. V NAŠÍ TŘÍDĚ.

                                                                                                       TĚŠÍM SE NA VÁS

 

Třídní schůzky byly plošně přesunuty na úterý 15. 5., dle naší minulé domluvy pořešíme případné dotazy a připomínky po besídce, abyste nemuseli opět v úterý do školy. Možnost platby na účet od nového školního roku, proto prosím o úhradu výletu 400,-Kč a pracovních sešitů 850,-Kč prozatím v hotovosti.

Diktáty a běžný pracovní režim opět až od 14. 5. (alespoň do konce května...doufám). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR!

19. 4. 2018 

Děti dnes dostaly 2 Dú, přinesou až v úterý.

Čj - pracovní sešit str. 36/1a, b

M - pracovní sešit str. 53/9 žlutý sloupeček

V pondělí 23. 4. 2018 – turistika

S sebou: batůžek, svačina, pití, čip na oběd, sportovní oblečení, dle počasí pláštěnku,

                obyčejnou tužku nebo propisku, vhodnou obuv, trasa cca 5km  dle počasí a

                stavu dětí

Návrat kolem 12 hod.                                                                                      Děkuji

 

V úterý 24. 4. 2018 opakovací test z matematiky:

1. Násobíme a dělíme 2

2. Doplňování číselných řad do 100 ( 68, .....,....., 71,.....,.....)

3. Řada násobků čísla 2, 3

4. Slovní úloha

5. + - do 100

6. Příklady se závorkami

7. Čtveřice příkladů na násobení a dělení ( 2 . 3, 3 . 2, 6 : 3, 6 : 2)

Prosím, procvičujte řady násobků + příklady.

                                                                                       Moc děkuji za spolupráci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 4. 2018

Dú - pracovní sešit str. 41/2

Zítra diktát nepíšeme.

Místo diktátu malé opakování učiva: 1. Měkké a tvrdé slabiky

                                                                   2. Doplňování i/í/y/ý

                                                                   3.  Abecední řazení slov

                                                                   4. Slova opačného významu

                                                                   5. Druhy vět a jejich znaménka

Ve středu druhá část opakování: 1. Doplňování u, ú, ů

                                                            2. Doplňování i/í/y/ý

                                                            3. Párové souhlásky d/t, b/p, ď/ť, š/ž, v/f, s/z

                                                            4. Přepis textu

                                                            5. Vyhledej podstatná jména  a slovesa v textu

Někteří "umělci" si dnes vysloužili trest za nekázeň. Mají ho napsat do malých sešitů na Čj.  Moc děkuji za pochopení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 4. 2018 

- diktát z učebnice ČJ str. 98/7a

- Dú - sešit pracovní str. 31/3

PLAVÁNÍ

- každý pátek od 13. 4. 2018

- s sebou v batůžku: plavky, osuška + ručník, mýdlo (sprchový gel), doporučuji přezůvky,

 koupací čepici dle vašeho uvážení, svačina, pití, případně drobné peníze do automatu na horkou čokoládu, čaj (bývalo za 12,- Kč), nezapomeňte čip na oběd

- holky zapletené vlasy, s rozpuštěnými plavat nemohou

- prosím bez řetízků a prstýnků

 

Žádné učení ani penál v pátek nenosí, čtvrteční domácí úkol přinesou tedy až v pondělí.

Cvičební úbory již nebudeme potřebovat.

 

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN - kategorie Cvrček

pořadí dětí v naší třídě (psalo pouze 16 žáků):

Jméno

Počet bodů

1. Kája Švehla

74

2. Terka Zelinková

52

3. Matýsek Trubák

42

4. Jula Tůmová

40

5. – 6. Alex Copot , Míša Rydval

35

7. Natálka Tribulová

33

8. Ondra Špaček

32

9. Terka Škodová

31

10. – 11. Terka Paštiková, Šimon Šandera

28

12. Janička Řeháková

26

13. Terka Bobková

22

14. Jiřik Vítek

21

15. -16. Eliška Kýrová, Tom Vander

17

 

 

----------------------------------

VELIKONOCE

 další foto zde

POLICEJNÍ STANICE

 další foto zde

DEN S MAZLÍČKEM

 další foto zde

 

FOTOGRAFOVÁNÍ - čtvrtek 5. 4. 2018 

cena třídní fotografie 30,-Kč

cena skupinky či jednotlivce zdraženo na 25,-Kč/ 1 fotografii

 

Třídní schůzka 20. 3. 2018

26. 3.  –  Den s  ,,mazlíkem“

            -  Pletení pomlázky

27. 3. – Malá pet láhev s pískem (hlínou..) 

28. 3. – Den podle Ámose

29. 3 – 2. 4. – Velikonoční volno

5. 4. – Fotografování třídy + skupinky

11. 4. – Program o recyklaci

13. 4. – Plavání (700,- Kč na dopravu)

30. 4. – Ředitelské volno

7. 5. – Ředitelské volno

9. 5. - Naivní divadlo - Pohádka do dlaně 100,-Kč

10. 5. -  Třídní schůzka, besídka?

17. 5. – Školní výlet – Kost (program 200,-Kč, oběd 65,-Kč, doprava 135,-Kč, celkem 400,-Kč)

30. 5. – Program – Zdraví dětem (cena 1299.-/třídu, cca 70,-/ žák)

Předběžná částka na sešity do 3. ročníku - 850,-Kč

 

12. 3. 2018

Třídní schůzky se uskuteční 20. 3. 2018 od 16.00hod v naší třídě.

Můžete uhradit příspěvek za dopravu na plavání 700,-Kč.

Pokud se Vám termín či čas nehodí, zavolejte, domluvíme se telefonicky. Děkuji

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Diktát - učebnice str. 89/9a

DÚ - pracovní sešit str. 23/1a,b

 

Zdravím po prázdninách a zítra nás čeká diktát ze str. 86/ cv. 9.

Totéž cvičeníčko je za Dú. Děkuji.

12. 2. 2018

Dú - nakopírovaný list

Diktát  - učebnice str. 80/8a

5. 2. 2018

Dú - učebnice str. 73/3 (napsat do sešitu)

Diktát - učebnice str. 73/5

28. 1. 2018

V úterý diktát na párové souhlásky B - P, učebnice str. 72/4 (dva sloupečky)

Dú mají z pracovního sešitu str. 7/2

22. 1. 2018

Zítra diktát slov z učebnice - str. 67/3

DÚ str. 67/4 - přepsat do sešitu 5 vět

 

PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY: čtvrtek 18. 1. 2018

1. Porovnávání čísel 

2. Numerace do 20 s přechodem přes desítku (příklady typu 14 - ___= 8)

3. Numerace do 100 bez přechodu desítky ( 42 + 6 =___)

4. O kolik se dvě čísla liší

5. Doplňování číselných řad ( 51, 52,___, ___, 55)

6. Slovní úloha - zápis, znázornění, výpočet, odpověď

7. Počítání se závorkami   16 + (100 - 70) = 16 + 30 = 46

8. Hodnota peněz - znázornění daného čísla pomocí mincí

9. Geometrie: tvary, tělesa, úsečka, body ležící a neležící na dané úsečce

8. 1. 2018

- DÚ z Čj na straně 65/4b

- Diktát zítra bude ze strany 66/7a

PŘEDPOKLÁDANÉ BODY V PÍSEMNÉ PRÁCI Z ĆJ: pátek 19. 1. 2018

1. Přepis textu, skládání vět z přeházených slov

2. Abecední řazení slov

3. Druhy vět + znaménka

4. Doplńování ů, ú

5. Měkké, tvrdé souhlásky - doplňování i, y

6. Hranice slov... př.Maminkavaříoběd....rozdělí na slova a přepíší

7. Slova nadřazená, souřadná, opačného významu

 

Zdravím Vás v novém roce a chtěla bych touto cestou poděkovat za sponzorské

 peníze Šanderovým a Švehlovým. Děti tak našly pod stromečkem další učební

 pomůcky a trička k malování...... děkuji samozřejmě i za dárečky do tomboly

 i dárečky, které děti donesly pro mě. Jste skvělí a moc si toho vážím.

mnoho dalších fotek zde

Moc Vám děkuji za výbornou spolupráci a ze srdce přeji

pohodové vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví,

Vašim dětem co nejvíce jedniček a stálý úsměv na tváři. 

                                                                       p. učitelka Blanka

Na prázdniny všichni dostali scvaknuté 3 listy (čtení + Čj) a některé děti mají v prac. 

sešitě z matematiky dokončit příklady na straně 77. Děkuji. 

18. 12. 2017

Domácí úkol - pracovní sešit ČJ, str. 50 (dokončit stránku, mají pouze ti žáci, kteří nestihli ve škole) + všichni list čtení.

Diktát zítra nepíšeme.

Třídní schůzky 12. 12. 2017:

1. STŘEDA 20.12. - Vánoční show v hale od 17.00hod.

                               - Sraz dětí v naší šatně v 16.40hod.

                               - Děti ve středu dostanou DÚ na prázdniny a ručníky na vyprání.

2. ČTVRTEK 21.12. - Třídní besídka, s sebou hrneček, cukroví, penál, 

                                    dáreček do tomboly - případně pro kamaráda.

3. PÁTEK 22.12. -  Ředitelské volno

4. STŘEDA 3.1.2018 - Nástup do školy

5. POLOLETNÍ PÍSEMKY - v týdnu od 15.1. 2018

6. POLOLETNÍ PRÁZDNINY - pátek 2. 2. 2018

7. JARNÍ PRÁZDNINY - 26.2. - 2.3. 2108

 

11.12. 2017

Zítřejší diktát bude z učebnice na str. 60/14a,

domácí úkol je taktéž ze str. 60/12 (přepsat do sešitu na DÚ, někteří vždy pouze doplní do učebnice - tam, prosím, s dětmi nepište).

                                                              Děkuji a těším se zítra na schůzkách.

 

Andělská škola

 další foto zde

4. 12. 2017

Zítra diktát nepíšeme a DÚ není a ani zítra ho nedostanou. Pouze, prosím, stále čtěte.

                                                                                                                                        Děkuji, B.H.

30. 11. 2017

V pondělí 4. 12. 2017 - Naivní divadlo Liberec, Pohádka o Raškovi

Děti si vezmou batůžek se svačinou, pitím, čipem a penálem.

Děkuji za vaši bleskovou reakci a rychlé uhrazení (50,-Kč vstupné, 60,-Kč na dopravu).

V úterý mohou přijít s aktovkou nebo batůžkem, opět svačina, pití, čip a nějaký převlek.

Končíme dle rozvrhu.  Moc děkuji za spolupráci. B.H.

 

27. 11. 2017

Zítřejší diktát - učebnice 53/4, vyberu 4 věty

Dú mají děti v prac. sešitě na str. 42

22. 11. 2017

Dne 5. 12. 2017 bude ve škole chodit Mikuláš s čerty. Protože se tento den nedá ,,kloudně" vyučovat, budeme mít Andělskou školu. Pokud máte doma nějaký andělský převlek, dejte prosím dětem. Případně stačí bílé triko ( klidně Vaše větší).  Moc děkuji.

Třídní schůzky  12.12. 2017 od 16.00 hod. v naší třídě. Zatím se mějte. B. H.

20. 11. 2017

Dú - učebnice Čj str. 50/cv.3 - 11 slov přepíší do sešitu, zbytek zítra jako diktát. Děkuji.

16. 11. 2017

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN VÁNOČNÍHO VYSTOUPENÍ JE 20. 12. 2017 OD 17.00 HOD. V HALE

Dú je z Čj str. 39/cv.3 (pracovní sešit)

Ve středu 22. 11. - krátký testík z prvouky, stromy listnaté a jehličnaté + jejich plody

6. 11. 2017

Pokračujeme v běžném režimu, takže zítra nás čeká diktát ze strany 31/cv. 6-c v učebnici.

DÚ mají děti v prac. sešitě na str. 31/2.

Děkuji všem, kteří se s dětmi pilně připravují.

Projekt Halloween x Dušičky

 další foto zde

19. 10. 2017

Připomeňte, prosím, dětem, že mají do středy 25. 10. umět báseň Podzim ze strany 17 v Čítance.                                                                                 Děkuji

16. 10. 2017

Dú - učebnice Čj str. 28/cv. 6

Diktát - učebnice Čj str. 26/cv. 8b

Opět se bude vybírat příspěvek SRPDŠ ve výši 250,- Kč (1x za rodinu) a příspěvek na toaletní potřeby ve výši 50,-Kč za každého žáka. Pokud má dítě staršího sourozence, donese tedy pouze 50,-Kč. Pro Vaši kontrolu zapíši po úhradě do ŽK.                                                                                                                                          Moc děkuji

POHÁDKOVÁ ŠKOLA

Během měsíce října si děti užily pohádkové bytosti na chodbách naší školy.

Největší zážitek si pochopitelně odnesly z čertího stanoviště,

 kde tekly i slzy. Zbývající část disciplín byla již veselejší a opravdu pohádková.

 

 další foto zde

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V úterý 10. října jsme se vypravili do českodubské knihovny. 

Paní Tvrzníková si pro děti připravila poutavý program,

a tak doufám, že alespoň někteří malí čtenáři se stanou pravidelnými návštěvníky.

 další foto zde

BRAMBOROVÉ KRÁLOVSTVÍ

Během pátečního dopoledne vzniklo v naší třídě plno hezkých bramborových skřítků.

Kromě jejich výroby jsme se zabývali původem brambor, jejich pěstováním, tříděním či počítáním.

Pomocí bramborových tiskátek jsme se snažili vyzdobit zakleté hrady. 

Pouze na vaření tentokrát nedošlo...snad někdy příště.

 další foto zde

Září - jeden slunečný den na hřišti

 další foto zde

9.10. 2017

ČJ - úterní diktát bude z učebnice str. 26/cv. 8a,

       za Dú mají děti napsat věty o Zrzečce ve správném pořadí str. 21/cv.2, 

       taktéž z učebnice

4. 10. 2017

Zítra (5. 10.) se v případě deštivého počasí koná Pohádkový park v prostorách školy.

Děti si vezmou batůžek: svačina, pití, čip, penál, raději pláštěnku, čepici a teplé oblečení pro variantu pobytu venku.

Dnešní DÚ z PRVOUKY donesou až v pondělí. 

Dále budu zkoušet čtení  - článek Semafor/str.120 v Čítance

V pátek(6. 10.) projektový den - Bramborové království

Děti mohou přijít s aktovkou nebo batohem, vezmou si penál, Žákovskou knížku a jednu bramboru.

                                                                                                                                              Děkuji a zdravím B.

2.10.2017

POZOR! 

Z důvodu zítřejší nepříznivé předpovědi počasí se Pohádkový park přesouvá na čtvrtek 5.10.2017.

V úterý máme tedy odpolední vyučování.

Za diktát budou dvě věty, které dnes vybarvují v DÚ ( pracovní sešit).

Prosím, aby si děti do pátku donesly jednu tvarově zajímavou bramboru.

 

25. 9. 2017

Zítřejší diktát: učebnice ČJ str. 16/cv.10 (včetně abecedního řazení)

18. 9. 2017

Dú: ČJ učebnice str. 14/cv. 5-a, zítřejší diktát - slova z 8. cvičení pouze nadiktuji, nebudou ještě řadit abecedně

Někteří žáci mají trénovat i příklady na str.10 v matematice.

Zapomnětlivcům, prosím, připomeňte báseň z Čítanky str. 5, 3 sloky.  Děkuji

11. 9. 2017

Dú: ČJ učebnice str.7/cv.2 - napsat jména do sešitu na DÚ

Zítra diktát str. 7/cv. 3

7. 9. 2017 

Prosím o vyplnění přihlášky ke stravování a tiskopisu - Breme na vědomí....(děti mají vloženo v ŽK).

Dú - AJ str. 3

6. 9. 2017

Dú z matematiky na 4. straně, 1. cv. dokončit + podepsat třídní schůzky  v ŽK. Děkuji.

5. 9. 2017

Děti dostaly domů učebnice, prosím o jejich obalení + obalit pracovní sešity (kdo neměl obal ve škole),

dále prosím o vyplnění ŽK na první starně.

Zítra učíme dle rozvrhu.

 

 

 Moji milí druháčci,

těším se na Vás v pondělí 4. 9., kdy si ve škole pobudeme pouze jednu vyučovací hodinu.

S sebou si vezměte bačkorky a pozor - patří nám šatna II. B, vedle dveří je stejný medvídek jako minulý školní rok.

Od úterý budeme učit 4 vyučovací hodiny, takže si vezmete tašku a během týdne si donesete  pytlík na TV, kufřík, ručník a polštářek.

Děti, v neděli včas do postýlky ať nám nikdo nezaspí!

                                                                                 Ahoj v pondělí!

                                                                       Vaše paní učitelka Blanka

 

 

Info pro rodiče:

Prosím maminky o přípravu těchto pomůcek:

VV

Obsah kufříku je stejný, hlavně prosím o kvalitní lepidla, nůžky a pravděpodobně nové temperové barvy, případně voskovky.

( vodovky, olejové křídy, modelína, silný černý fix, štětce, kelímek na vodu, igelit na lavici, hadřík,  zástěra nebo staré triko dle uvážení)

TV

Na TV cvičební úbor a opět švihadlo s míčem.

Ostatní pomůcky:

Penál: pero (může být i jedno náhradní), 2 obyčejné tužky, pastelky, guma, případně malé pravítko

Nůžky a lepidlo si dáme do košíčků v lavici.

Opět budeme potřebovat mazací tabulku, fix, hadřík, pravítko - trojúhelník, desky na učení.

V úterý si budeme obalovat sešity:  3x velký obal A4 a 5x malý obal + obal na žákovskou knížku.

Učebnice si odnesou na obalení domů.

 

4.9. 2017 konec vyučování v 8.25hod

5.9. - 8.9.2017 konec vyučování v 11.15hod.

V dalším týdnu dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování, které končí ve 14.00hod. Polední přestávka je od 11.15 - 12.30hod.

Pozor - během polední přestávky nebude nad nedružinovými žáky vykonáván dozor.

               

S rodiči se těším na viděnou na třídní schůzce, která se uskuteční 12.9. 2017 od 16.00 hod. v naší třídě.


Předpokládané termíny třídních schůzek:

12. 9. 2017          od 16:00 hod

12. 12. 2017       

 20. 3. 2017         

 10 . 5. 2017         

 

kontakt:

mob. 776 046 044, blankahladka@atlas.cz

 
 

 

  II. B

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Hladká

                     Krásný den, vítejte na stránkách třídy II.B
Budoucí III. B

ZDRAVÍM VŠECHNY SVÉ ŽÁČKY I RODIČE PO SLUNNÝCH PRÁZDNINÁCH

RODIČŮM:

Úvodem bych ráda poděkovala za krásné květiny a dárečky na konci školního roku a již  se na Vás všechny moc těším.

Doufám, že jste alespoň trochu odpočívali a načerpali potřebné síly k dalšímu ,,boji".

S dětmi se uvidíme v pondělí 3. 9. pouze jednu vyučovací hodinu, propustím je tedy v 8.25 hod.. Děti si přinesou pouze přezůvky.

Celý 1. týden budeme učit do 11.15hod., následující týden dle rozvrhu.

Na viděnou na třídní schůzce v úterý 11. 9. 2017 od 16.00 hod. v naší třídě III. B

 (1. patro, dále vlevo a na konec chodby).

TŘEŤÁČKŮM:

Milí třeťáčci, těším se na pondělí a moc děkuji za poslané pohledy. Nezapomeňte jít včas večer do postýlek, abyste nezaspali hned první den nového školního roku.

V pondělí si přineste pouze bačkory.

Do pátku si potom postupně donesete ručník, kufřík na VV, látkový pytlík s úborem na TV a kdo chce, přinese si polštářek.

Připrav si následující pomůcky :

VV

Obsah kufříku zůstává stejný

( vodovky, olejové křídy, modelína, silný černý fix, štětce, kelímek na vodu, igelit na lavici, hadřík, lepidlo, zástěra nebo staré triko dle uvážení)

TV

Na TV cvičební úbor a opět švihadlo s míčem.

Ostatní pomůcky:

Penál: pero (může být i gumovací), 2 obyčejné tužky, pastelky, guma, malé pravítko

Nůžky, lepidlo, fixy a nově 2 zvýrazňovače si dáme do košíčků v lavici.

Opět budeme potřebovat mazací tabulku, fix, hadřík, pravítko - nejlépe trojúhelník s ryskou, desky na učení.

 

     Vše ostatní si řekneme ve škole.

                                                          Užijte si poslední dny volna!

                                                             Vaše paní učitelka Blanka                                                    

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15

11.25- 12.10  

12.30    14.00
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ ČJ M PR      
úterý ČJ M TV AJ   VV VV
středa M ČJ PR Čtení         
čtvrtek ČJ M Čtení HV      
pátek ČJ M TV Čtení      

           

                                    

 

další fotografie zde

 

Středa 27. 6. návštěva koupaliště - vzhledem k nepříznivému počasí nepředpokládám, že se budeme koupat, půjdeme však na koupaliště na hřiště a poté na nanuka (za vlastní peníze).                  Děkuji

Poslední týden nás čeká:

Pondělí 25.6. - prosím o ovoce na přízdobu zmrzlinového poháru (nanukové dorty a šlehačku koupím)

Úterý a středa - turistika a koupaliště dle počasí (v pondělí dětem řeknu),

prosím podepište lístečky, které dostaly děti domů ohledně koupání v místním koupališti.

 Vždy ve sportovním s batůžkem.

Ve čtvrtek si děti odnesou bačkory a v pátek pouze jedna vyučovací hodina, konec tedy v 8.25hod.   DĚKUJI

10. 6. 2018

Velké dík patří všem sběračům papíu.

Díky Vám naše třída za tento školní rok odevzdala 2 523 kg papíru.

 Za podpory rodičů se sběru účastnilo 11 dětí v tomto pořadí:

1. Lea Myšková

780 kg

2. Šimon Šandera

698 kg

3. Jiří Vítek

348 kg

4. Ondřej Špaček

178 kg

5. Julie Tůmová

137 kg

6. Eliška Kýrová

112 kg

7. Tereza Škodová

107 kg

8. Michal Rydval

  53 kg

9. Eliška Olšanská

  52 kg

10. Tereza Zelinková

  35 kg

11. Karel Švehla

  23 kg

Nejlepší sběrači budou odměněni dárečkem na konci školního roku a zbývající částka

bude použita na výlet, který pravděpodobně uskutečníme až po přestěhování třídy.

Školní výlet KOST - zúčastnili jsme se v plném počtu 19 žáků

                                  vybráno 19 x 400 = 7 600 Kč

                                   program 3 800,- oběd 1 235,- doprava 2 600,-

                                   celková částka 7 635,- Kč (doklady o zaplacení k nahlédnutí u mě)

V týdnu od 11. - 15. 6. si děti budou postupně odnášet kufříky, ručníky, polštářky, případně nějaké obrázky.

Též vyberu od dětí učebnice.

Jinak nás nic mimořádného nečeká, dokončíme učivo geometrie, 

v AJ máme ještě 7. lekci, učivo ČJ je probráno  a v pátek závěrečná lekce plavání.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 5. 2018

Zdravím všechny poctivce v přípravě na diktát. 

Zítra nás tedy čeká poslední diktát v tomto školním roce, a to z učebnice str. 108/13 a, mají ho opsat i jako Dú.

Domácí úkoly budou dostávat do konce tohoto týdne, poslední tedy ve čtvrtek.

Tuto středu 30. 5. program Zdraví dětem 

Ve čtvrtek 31. 5. navštívíme Domov důchodců s ,, besídkou", prosím o malované tričko, abychom byli jednotní.

Příští týden si napíšeme závěrečnou práci z matematiky, prvouky a českého jazyka.

V pondělí 4. 6. - MATEMATIKA (bez stovkových tabulek či řad násobků, musí počítat pamětně, nikoliv pouze vyhledávat v tabulkách)

1. Sčítání a odčítání do 100 ( např. 43 - 6 = )

2.  Příklady se závorkami    71 - ( 5 . 2 ) = 

3. Porovnávání  dvou výpočtů - větší, menší, rovná se

4. Slovní úloha - výpočet, odpověď

5. Vyhledávání násobků 2, 3, 4

6. Násobení a dělení 2, 3, 4, 5

 

Ve středu 6. 6. - PRVOUKA (v pondělí vše zopakujeme)

1. Roční období a dny v týdnu

2. Zelenina - rozdělení na druhy...kořenová, plodová, listová, cibulová

3. Ovoce - malvice, peckovice, bobule

4. Zvířecí rodinky.... např. kráva, býk, tele

5. Stěhovaví a stálí ptáci

6. Užitek z hosp. zvířat

7. Rostliny a živočichové na louce

8. Dopravní značky

9. Hodiny

 

Ve čtvrtek 7. 6. - ĆESKÝ JAZYK

1. Přepis textu 

2. Vyhledávání podstatných jmen, sloves a předložek z textu

3. Řazení slov dle abecedy

4. Znaménka za větami a druhy vět

5. Párové souhlásky v/f   ž/š   p/b

6. Doplňování i/y

7. Psaní vlastních jmen (velká písmena)

8. Antonyma -slova opačného významu

9. Slova významově podřazená, nadřazená

10. Dokončení souvětí

11. Doplňování u/ú/ů

 

Dále budu v týdnu 11. - 14. 6. kontrolovat Čtenářské deníčky, jedničkáři musí mít zapsány dvě knihy za II. pololetí.

Prosím také o kontrolu učebnic, především Čj, ostatní učebnice pravděpodobně většina dětí  nenosí domů - po písemkách budu od dětí vybírat.

 

 

 

ŠKOLNÍ VÝLET KOST

další foto zde

DEN ZEMĚ

další foto zde

 

 

21. 5. 2018

Zdravím Vás a připomínám zítřejší diktát - učebnice str. 108/13 b, domácí úkol máme v prac. sešitě na str. 38/1.

Stále trénujeme násobilku 2, 3, 4 (středa pětiminutovka) a ve čtvrtek malé opakování    z geometrie. 

Děti by měly narýsovat přímky, lomené čáry, vyznačit body v prostoru, vyznačit bod ležící či neležící na dané úsečce,

rýsovat čáry procházející daným bodem, narýsovat úsečku dané velikosti.

Jinak nás tento týden nic mimořádného nečeká, děkuji a užívejte sluníčka.

 

14. 5. 2018

Milí rodiče, pokud jste někdo fotografoval na besídce, pošlete mi, prosím, pár fotek.

Moc děkuji a děkuji i za Vaši účast.

 

Zítra nás čeká diktát (mají za DÚ) z učebnice na str. 101/cv. 5

Stále trénujeme násobilku 2, 3, 4 (každodenní pětiminutovka, zítra 2)

 

Připomínám čtvrteční výlet 17. 5. 

Prozatím není moc příznivá předpověď počasí. Zvolte tedy vhodné oblečení -

 bundu, pláštěnku, batoh se svačinou, drobné peníze na suvenýry.., odhlásit oběd.

Návrat kolem 14 hod.

_________________________________________________________________________________

 

Dne 9. 5. 2018 - Naivní divadlo, prosím o 100,-Kč  (většina dětí má již uhrazeno)

Dne 10. 5. 2018 - BESÍDKA KE DNI MAMINEK

                          - JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA KRÁTKOU BESÍDKU,

                             KTERÁ SE USKUTEČNÍ OD 16 HOD. V NAŠÍ TŘÍDĚ.

                                                                                                       TĚŠÍM SE NA VÁS

 

Třídní schůzky byly plošně přesunuty na úterý 15. 5., dle naší minulé domluvy pořešíme případné dotazy a připomínky po besídce, abyste nemuseli opět v úterý do školy. Možnost platby na účet od nového školního roku, proto prosím o úhradu výletu 400,-Kč a pracovních sešitů 850,-Kč prozatím v hotovosti.

Diktáty a běžný pracovní režim opět až od 14. 5. (alespoň do konce května...doufám). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR!

19. 4. 2018 

Děti dnes dostaly 2 Dú, přinesou až v úterý.

Čj - pracovní sešit str. 36/1a, b

M - pracovní sešit str. 53/9 žlutý sloupeček

V pondělí 23. 4. 2018 – turistika

S sebou: batůžek, svačina, pití, čip na oběd, sportovní oblečení, dle počasí pláštěnku,

                obyčejnou tužku nebo propisku, vhodnou obuv, trasa cca 5km  dle počasí a

                stavu dětí

Návrat kolem 12 hod.                                                                                      Děkuji

 

V úterý 24. 4. 2018 opakovací test z matematiky:

1. Násobíme a dělíme 2

2. Doplňování číselných řad do 100 ( 68, .....,....., 71,.....,.....)

3. Řada násobků čísla 2, 3

4. Slovní úloha

5. + - do 100

6. Příklady se závorkami

7. Čtveřice příkladů na násobení a dělení ( 2 . 3, 3 . 2, 6 : 3, 6 : 2)

Prosím, procvičujte řady násobků + příklady.

                                                                                       Moc děkuji za spolupráci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 4. 2018

Dú - pracovní sešit str. 41/2

Zítra diktát nepíšeme.

Místo diktátu malé opakování učiva: 1. Měkké a tvrdé slabiky

                                                                   2. Doplňování i/í/y/ý

                                                                   3.  Abecední řazení slov

                                                                   4. Slova opačného významu

                                                                   5. Druhy vět a jejich znaménka

Ve středu druhá část opakování: 1. Doplňování u, ú, ů

                                                            2. Doplňování i/í/y/ý

                                                            3. Párové souhlásky d/t, b/p, ď/ť, š/ž, v/f, s/z

                                                            4. Přepis textu

                                                            5. Vyhledej podstatná jména  a slovesa v textu

Někteří "umělci" si dnes vysloužili trest za nekázeň. Mají ho napsat do malých sešitů na Čj.  Moc děkuji za pochopení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 4. 2018 

- diktát z učebnice ČJ str. 98/7a

- Dú - sešit pracovní str. 31/3

PLAVÁNÍ

- každý pátek od 13. 4. 2018

- s sebou v batůžku: plavky, osuška + ručník, mýdlo (sprchový gel), doporučuji přezůvky,

 koupací čepici dle vašeho uvážení, svačina, pití, případně drobné peníze do automatu na horkou čokoládu, čaj (bývalo za 12,- Kč), nezapomeňte čip na oběd

- holky zapletené vlasy, s rozpuštěnými plavat nemohou

- prosím bez řetízků a prstýnků

 

Žádné učení ani penál v pátek nenosí, čtvrteční domácí úkol přinesou tedy až v pondělí.

Cvičební úbory již nebudeme potřebovat.

 

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN - kategorie Cvrček

pořadí dětí v naší třídě (psalo pouze 16 žáků):

Jméno

Počet bodů

1. Kája Švehla

74

2. Terka Zelinková

52

3. Matýsek Trubák

42

4. Jula Tůmová

40

5. – 6. Alex Copot , Míša Rydval

35

7. Natálka Tribulová

33

8. Ondra Špaček

32

9. Terka Škodová

31

10. – 11. Terka Paštiková, Šimon Šandera

28

12. Janička Řeháková

26

13. Terka Bobková

22

14. Jiřik Vítek

21

15. -16. Eliška Kýrová, Tom Vander

17

 

 

----------------------------------

VELIKONOCE

 další foto zde

POLICEJNÍ STANICE

 další foto zde

DEN S MAZLÍČKEM

 další foto zde

 

FOTOGRAFOVÁNÍ - čtvrtek 5. 4. 2018 

cena třídní fotografie 30,-Kč

cena skupinky či jednotlivce zdraženo na 25,-Kč/ 1 fotografii

 

Třídní schůzka 20. 3. 2018

26. 3.  –  Den s  ,,mazlíkem“

            -  Pletení pomlázky

27. 3. – Malá pet láhev s pískem (hlínou..) 

28. 3. – Den podle Ámose

29. 3 – 2. 4. – Velikonoční volno

5. 4. – Fotografování třídy + skupinky

11. 4. – Program o recyklaci

13. 4. – Plavání (700,- Kč na dopravu)

30. 4. – Ředitelské volno

7. 5. – Ředitelské volno

9. 5. - Naivní divadlo - Pohádka do dlaně 100,-Kč

10. 5. -  Třídní schůzka, besídka?

17. 5. – Školní výlet – Kost (program 200,-Kč, oběd 65,-Kč, doprava 135,-Kč, celkem 400,-Kč)

30. 5. – Program – Zdraví dětem (cena 1299.-/třídu, cca 70,-/ žák)

Předběžná částka na sešity do 3. ročníku - 850,-Kč

 

12. 3. 2018

Třídní schůzky se uskuteční 20. 3. 2018 od 16.00hod v naší třídě.

Můžete uhradit příspěvek za dopravu na plavání 700,-Kč.

Pokud se Vám termín či čas nehodí, zavolejte, domluvíme se telefonicky. Děkuji

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Diktát - učebnice str. 89/9a

DÚ - pracovní sešit str. 23/1a,b

 

Zdravím po prázdninách a zítra nás čeká diktát ze str. 86/ cv. 9.

Totéž cvičeníčko je za Dú. Děkuji.

12. 2. 2018

Dú - nakopírovaný list

Diktát  - učebnice str. 80/8a

5. 2. 2018

Dú - učebnice str. 73/3 (napsat do sešitu)

Diktát - učebnice str. 73/5

28. 1. 2018

V úterý diktát na párové souhlásky B - P, učebnice str. 72/4 (dva sloupečky)

Dú mají z pracovního sešitu str. 7/2

22. 1. 2018

Zítra diktát slov z učebnice - str. 67/3

DÚ str. 67/4 - přepsat do sešitu 5 vět

 

PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY: čtvrtek 18. 1. 2018

1. Porovnávání čísel 

2. Numerace do 20 s přechodem přes desítku (příklady typu 14 - ___= 8)

3. Numerace do 100 bez přechodu desítky ( 42 + 6 =___)

4. O kolik se dvě čísla liší

5. Doplňování číselných řad ( 51, 52,___, ___, 55)

6. Slovní úloha - zápis, znázornění, výpočet, odpověď

7. Počítání se závorkami   16 + (100 - 70) = 16 + 30 = 46

8. Hodnota peněz - znázornění daného čísla pomocí mincí

9. Geometrie: tvary, tělesa, úsečka, body ležící a neležící na dané úsečce

8. 1. 2018

- DÚ z Čj na straně 65/4b

- Diktát zítra bude ze strany 66/7a

PŘEDPOKLÁDANÉ BODY V PÍSEMNÉ PRÁCI Z ĆJ: pátek 19. 1. 2018

1. Přepis textu, skládání vět z přeházených slov

2. Abecední řazení slov

3. Druhy vět + znaménka

4. Doplńování ů, ú

5. Měkké, tvrdé souhlásky - doplňování i, y

6. Hranice slov... př.Maminkavaříoběd....rozdělí na slova a přepíší

7. Slova nadřazená, souřadná, opačného významu

 

Zdravím Vás v novém roce a chtěla bych touto cestou poděkovat za sponzorské

 peníze Šanderovým a Švehlovým. Děti tak našly pod stromečkem další učební

 pomůcky a trička k malování...... děkuji samozřejmě i za dárečky do tomboly

 i dárečky, které děti donesly pro mě. Jste skvělí a moc si toho vážím.

mnoho dalších fotek zde

Moc Vám děkuji za výbornou spolupráci a ze srdce přeji

pohodové vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví,

Vašim dětem co nejvíce jedniček a stálý úsměv na tváři. 

                                                                       p. učitelka Blanka

Na prázdniny všichni dostali scvaknuté 3 listy (čtení + Čj) a některé děti mají v prac. 

sešitě z matematiky dokončit příklady na straně 77. Děkuji. 

18. 12. 2017

Domácí úkol - pracovní sešit ČJ, str. 50 (dokončit stránku, mají pouze ti žáci, kteří nestihli ve škole) + všichni list čtení.

Diktát zítra nepíšeme.

Třídní schůzky 12. 12. 2017:

1. STŘEDA 20.12. - Vánoční show v hale od 17.00hod.

                               - Sraz dětí v naší šatně v 16.40hod.

                               - Děti ve středu dostanou DÚ na prázdniny a ručníky na vyprání.

2. ČTVRTEK 21.12. - Třídní besídka, s sebou hrneček, cukroví, penál, 

                                    dáreček do tomboly - případně pro kamaráda.

3. PÁTEK 22.12. -  Ředitelské volno

4. STŘEDA 3.1.2018 - Nástup do školy

5. POLOLETNÍ PÍSEMKY - v týdnu od 15.1. 2018

6. POLOLETNÍ PRÁZDNINY - pátek 2. 2. 2018

7. JARNÍ PRÁZDNINY - 26.2. - 2.3. 2108

 

11.12. 2017

Zítřejší diktát bude z učebnice na str. 60/14a,

domácí úkol je taktéž ze str. 60/12 (přepsat do sešitu na DÚ, někteří vždy pouze doplní do učebnice - tam, prosím, s dětmi nepište).

                                                              Děkuji a těším se zítra na schůzkách.

 

Andělská škola

 další foto zde

4. 12. 2017

Zítra diktát nepíšeme a DÚ není a ani zítra ho nedostanou. Pouze, prosím, stále čtěte.

                                                                                                                                        Děkuji, B.H.

30. 11. 2017

V pondělí 4. 12. 2017 - Naivní divadlo Liberec, Pohádka o Raškovi

Děti si vezmou batůžek se svačinou, pitím, čipem a penálem.

Děkuji za vaši bleskovou reakci a rychlé uhrazení (50,-Kč vstupné, 60,-Kč na dopravu).

V úterý mohou přijít s aktovkou nebo batůžkem, opět svačina, pití, čip a nějaký převlek.

Končíme dle rozvrhu.  Moc děkuji za spolupráci. B.H.

 

27. 11. 2017

Zítřejší diktát - učebnice 53/4, vyberu 4 věty

Dú mají děti v prac. sešitě na str. 42

22. 11. 2017

Dne 5. 12. 2017 bude ve škole chodit Mikuláš s čerty. Protože se tento den nedá ,,kloudně" vyučovat, budeme mít Andělskou školu. Pokud máte doma nějaký andělský převlek, dejte prosím dětem. Případně stačí bílé triko ( klidně Vaše větší).  Moc děkuji.

Třídní schůzky  12.12. 2017 od 16.00 hod. v naší třídě. Zatím se mějte. B. H.

20. 11. 2017

Dú - učebnice Čj str. 50/cv.3 - 11 slov přepíší do sešitu, zbytek zítra jako diktát. Děkuji.

16. 11. 2017

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN VÁNOČNÍHO VYSTOUPENÍ JE 20. 12. 2017 OD 17.00 HOD. V HALE

Dú je z Čj str. 39/cv.3 (pracovní sešit)

Ve středu 22. 11. - krátký testík z prvouky, stromy listnaté a jehličnaté + jejich plody

6. 11. 2017

Pokračujeme v běžném režimu, takže zítra nás čeká diktát ze strany 31/cv. 6-c v učebnici.

DÚ mají děti v prac. sešitě na str. 31/2.

Děkuji všem, kteří se s dětmi pilně připravují.

Projekt Halloween x Dušičky

 další foto zde

19. 10. 2017

Připomeňte, prosím, dětem, že mají do středy 25. 10. umět báseň Podzim ze strany 17 v Čítance.                                                                                 Děkuji

16. 10. 2017

Dú - učebnice Čj str. 28/cv. 6

Diktát - učebnice Čj str. 26/cv. 8b

Opět se bude vybírat příspěvek SRPDŠ ve výši 250,- Kč (1x za rodinu) a příspěvek na toaletní potřeby ve výši 50,-Kč za každého žáka. Pokud má dítě staršího sourozence, donese tedy pouze 50,-Kč. Pro Vaši kontrolu zapíši po úhradě do ŽK.                                                                                                                                          Moc děkuji

POHÁDKOVÁ ŠKOLA

Během měsíce října si děti užily pohádkové bytosti na chodbách naší školy.

Největší zážitek si pochopitelně odnesly z čertího stanoviště,

 kde tekly i slzy. Zbývající část disciplín byla již veselejší a opravdu pohádková.

 

 další foto zde

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V úterý 10. října jsme se vypravili do českodubské knihovny. 

Paní Tvrzníková si pro děti připravila poutavý program,

a tak doufám, že alespoň někteří malí čtenáři se stanou pravidelnými návštěvníky.

 další foto zde

BRAMBOROVÉ KRÁLOVSTVÍ

Během pátečního dopoledne vzniklo v naší třídě plno hezkých bramborových skřítků.

Kromě jejich výroby jsme se zabývali původem brambor, jejich pěstováním, tříděním či počítáním.

Pomocí bramborových tiskátek jsme se snažili vyzdobit zakleté hrady. 

Pouze na vaření tentokrát nedošlo...snad někdy příště.

 další foto zde

Září - jeden slunečný den na hřišti

 další foto zde

9.10. 2017

ČJ - úterní diktát bude z učebnice str. 26/cv. 8a,

       za Dú mají děti napsat věty o Zrzečce ve správném pořadí str. 21/cv.2, 

       taktéž z učebnice

4. 10. 2017

Zítra (5. 10.) se v případě deštivého počasí koná Pohádkový park v prostorách školy.

Děti si vezmou batůžek: svačina, pití, čip, penál, raději pláštěnku, čepici a teplé oblečení pro variantu pobytu venku.

Dnešní DÚ z PRVOUKY donesou až v pondělí. 

Dále budu zkoušet čtení  - článek Semafor/str.120 v Čítance

V pátek(6. 10.) projektový den - Bramborové království

Děti mohou přijít s aktovkou nebo batohem, vezmou si penál, Žákovskou knížku a jednu bramboru.

                                                                                                                                              Děkuji a zdravím B.

2.10.2017

POZOR! 

Z důvodu zítřejší nepříznivé předpovědi počasí se Pohádkový park přesouvá na čtvrtek 5.10.2017.

V úterý máme tedy odpolední vyučování.

Za diktát budou dvě věty, které dnes vybarvují v DÚ ( pracovní sešit).

Prosím, aby si děti do pátku donesly jednu tvarově zajímavou bramboru.

 

25. 9. 2017

Zítřejší diktát: učebnice ČJ str. 16/cv.10 (včetně abecedního řazení)

18. 9. 2017

Dú: ČJ učebnice str. 14/cv. 5-a, zítřejší diktát - slova z 8. cvičení pouze nadiktuji, nebudou ještě řadit abecedně

Někteří žáci mají trénovat i příklady na str.10 v matematice.

Zapomnětlivcům, prosím, připomeňte báseň z Čítanky str. 5, 3 sloky.  Děkuji

11. 9. 2017

Dú: ČJ učebnice str.7/cv.2 - napsat jména do sešitu na DÚ

Zítra diktát str. 7/cv. 3

7. 9. 2017 

Prosím o vyplnění přihlášky ke stravování a tiskopisu - Breme na vědomí....(děti mají vloženo v ŽK).

Dú - AJ str. 3

6. 9. 2017

Dú z matematiky na 4. straně, 1. cv. dokončit + podepsat třídní schůzky  v ŽK. Děkuji.

5. 9. 2017

Děti dostaly domů učebnice, prosím o jejich obalení + obalit pracovní sešity (kdo neměl obal ve škole),

dále prosím o vyplnění ŽK na první starně.

Zítra učíme dle rozvrhu.

 

 

 Moji milí druháčci,

těším se na Vás v pondělí 4. 9., kdy si ve škole pobudeme pouze jednu vyučovací hodinu.

S sebou si vezměte bačkorky a pozor - patří nám šatna II. B, vedle dveří je stejný medvídek jako minulý školní rok.

Od úterý budeme učit 4 vyučovací hodiny, takže si vezmete tašku a během týdne si donesete  pytlík na TV, kufřík, ručník a polštářek.

Děti, v neděli včas do postýlky ať nám nikdo nezaspí!

                                                                                 Ahoj v pondělí!

                                                                       Vaše paní učitelka Blanka

 

 

Info pro rodiče:

Prosím maminky o přípravu těchto pomůcek:

VV

Obsah kufříku je stejný, hlavně prosím o kvalitní lepidla, nůžky a pravděpodobně nové temperové barvy, případně voskovky.

( vodovky, olejové křídy, modelína, silný černý fix, štětce, kelímek na vodu, igelit na lavici, hadřík,  zástěra nebo staré triko dle uvážení)

TV

Na TV cvičební úbor a opět švihadlo s míčem.

Ostatní pomůcky:

Penál: pero (může být i jedno náhradní), 2 obyčejné tužky, pastelky, guma, případně malé pravítko

Nůžky a lepidlo si dáme do košíčků v lavici.

Opět budeme potřebovat mazací tabulku, fix, hadřík, pravítko - trojúhelník, desky na učení.

V úterý si budeme obalovat sešity:  3x velký obal A4 a 5x malý obal + obal na žákovskou knížku.

Učebnice si odnesou na obalení domů.

 

4.9. 2017 konec vyučování v 8.25hod

5.9. - 8.9.2017 konec vyučování v 11.15hod.

V dalším týdnu dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování, které končí ve 14.00hod. Polední přestávka je od 11.15 - 12.30hod.

Pozor - během polední přestávky nebude nad nedružinovými žáky vykonáván dozor.

               

S rodiči se těším na viděnou na třídní schůzce, která se uskuteční 12.9. 2017 od 16.00 hod. v naší třídě.


Předpokládané termíny třídních schůzek:

12. 9. 2017          od 16:00 hod

12. 12. 2017       

 20. 3. 2017         

 10 . 5. 2017         

 

kontakt:

mob. 776 046 044, blankahladka@atlas.cz