archiv 2018_19

ČERVEN
Orchidejka - foto zde
 
 
 
KVĚTEN
školní výlet LOUČEŇ - FOTO ZDE
 
- Státní svátky - 1.5., 8.5. středy 
 
- Fotografování tříd 2. 5. 2019
 
- Školní výlet - 28. 5. - ZÁMEK LOUČEŇ, prohlídka zámku, parku, bludiště. K obědu  objednán kuřecí řízek s kaší.
 
PRALES
  
  Děkuji.
VESMÍR foto zde
Všechny fotografie  najdete zde
Plavání
Návštěva knihovny leden 2019
Písemná práce z ČJ, úterý 2. 4.:
 
1. Doplň řadu vyjmenovaných slov
2. Doplňování i/y do vyjmenovaných a příbuzných slov
3. Určování slovních druhů
4. Pádové otázky
5. Abecední řazení slov
6. Druhy vět a znaménka za větami
7. Párové souhlásky v/f,.........
8. Mluvnické kategorie podst. jmen: pád, číslo, rod
9. Doplňování i/y - měkké a tvrdé souhlásky
 
Přehled akcí, které nás čekají:
 
BŘEZEN
 
- Plavání  - jedeme ještě 2x, klasicky v pátek 22. 3. a poslední, náhradní hodina za    neuskutečněnou v lednu, bude v úterý 26. 3. 
  Od dubna opět cvičíme, takže poprosím o cvičební úbor.
 
- Den podle Amose - 29. 3. v pátek (vyučují žáci 9. ročníků)
 
DUBEN
 
- Výstava Kids on the Moon - pátek 5.4. (vesmírná expedice)
  Výstava probíhá v Nise Liberec, pojedeme autobusem, návrat do 11.15 hod.
 
- Velikonoční prázdniny - 19. 4. čtvrtek
              
- Den Země - 24.4. ukázka dravců, turistika dle počasí
 
- Prosím o úhradu 1000,- Kč na II. pololetí do konce dubna, abych mohla včas    objednat sešity do dalšího ročníku.
 
Pololetní práce ČJ - čtvrtek 17. 1.
 
1. Řada vyjmenovaných slov ( B, L, M)
2. Doplň: mi x my
3. Doplň i/y ve vyjm. slovech
4. Vytvoř věty s danými slovy ( např. lýčí x líčí)
5. Urči slovní druhy
6. Párové souhlásky (VxF, HxCH, ŠxŽ)
7. Přepis textu (velká písmena u vlastních jmen - hory, města..)
8. Měkké a tvrdé souhlásky - doplň y/i
9. Řazení slov dle abecedy 
 
VÁNOČNÍ NADÍLKA U NÁS
 
Co nás čeká:
 
středa 18. 12. 2018
 
Třídní dopolední besídka - s sebou hrníček, cukroví, penál + DÚ a dáreček. Končíme klasicky ve 12.10hod.
 
čtvrtek 19. 12. 2018
 
Dopolední zkouška na vystoupení, s sebou si děti vezmou školní tašku, penál, svačinu, čip. Konec vyuč. v 11.15hod.
Sraz dětí na odpolední vystoupení je v naší šatně v 16.30 - 16.45 hod., pokud se nějaký žák nedostaví, dejte mi, prosím, vědět.
 
Zkouška rodičů - zpěváků u pana učitele -  píseň  MICHAL TUČNÝ - VÁNOČNÍ - rodiče zpívají 2. sloku.
vzkaz od pana učitele:
Dobrý den,
zkouška zpěváků a hudebníků z řad rodičů bude v rámci "Dne otevřených dveří" dne 20.12. mezi 15:30 až 16:30 ve třídě 4. B. 
Těšíme se na Vás
V. Lohnickij
 
pátek 20. 12. 2018
 
Plavání: odjezd v 7.40 hod., s sebou 2 ručníky, plavky, mýdlo, svačinu, pití. Holky vlasy v culíku. 
Případné dotazy volejte, pište....
 
Moc děkuji za báječnou spolupráci a přeji pohodový rok 2019!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
 
třídní schůzka se uskuteční 11. 12. 2018 od 16 hod. v naší třídě. 
 
Těším se na Vás.
 
 
19. 11. 2018 Čtvrtletní práce z matematiky
 
1. Příklady na násobení a dělení
2. Napiš řadu násobků (např. 7)
3. Sčítání a odčítání do 100 (např. 56 + 22, 45 - 9)
4. Slovní úlohy
5. Počítání se závorkami  63 - (7 . 2)
 
20. 11. 2018 Čtvrtletní práce z českého jazyka
 
1. Seřaď slova dle abecedy
2. Skládání slov ze slabik
3. Přepis textu - velká písmena
4. Doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
5. Doplňování u/ú/ů
6. Párové souhlásky a znaménka za větami ( Oře_  si  tu_ky _, Ořež si tužky!)
7. Vypiš z textu slovesa a podstatná jména 
8. Řada vyjmenovaných slov po B
9. Vymysli větu - nabýt x nabít...
 
JÁ INTERNET ( Listopad )
                                     ROZSVĚCENÍ SVÍČEK (Listopad)
 
Dopravní výchova
 
Dobrý den, 
moc Vás chválím za bleskové vyplnění Přihlášek ke stravování a ,,Žk"
 
 - prosím o obalení učebnic do konce příštího týdne 
 - někteří žáčci dnes neměli obaly na pracovní sešity, prosím tedy, aby si donesli  4x velký A4, 5x malý A5 (není započítán Omluvný list)