archiv 2013/14

Aktuality:

KRÁSNÉ  LÉTO  VŠEM  PŘEJE  PETRA  BLAHOVCOVÁ :-)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROŽILI JSME:

Prošli jsme se s Karolínou - 26. 6.

Karolínu Světlou jsme poznávali prostřednictvím projektu ve školních lavicích. Pod kůži se nám dostala Frantina, román, který jsme si společně přiblížili v několika čtenářských aktivitách. Mnozí nakonec nedokázali odpustit Frantině její pro ně nepochopitelný čin. A opravdově se na ni za to zlobili. Samotnou autorku jsme nejlépe poznali během putování naučnou stezkou. Zopakovali si tak již známé údaje ze školy a doplnili si mnoho dalších. Také jsme se pěkně prošli a užili si nádherných pohledů do kraje. Karolína Světlá už pro nás není žádná černobílá podobizna silné dámy, spisovatelky zaprášených knih, které nikdy neotevřeme, ale osobnost, která nám zprostředkovala zajímavé i spletité osudy, včetně jejího vlastního, které se nás mohou opravdu dotknout.
 
 
 

Zase jsme byli všichni spolu!

Na úterý 24.6. jsme k nám do třídy pozvali Barču a Lenku, které už skoro půl roku chodí do ZŠ v Osečné. Po rychlém výběru učebnic a nanukáčovém občerstvení jsme se vydali k našemu třídnímu "stromu". Bylo to prima. Rádi jsme se zase viděli.
 

 

Třídní výlet - Pleskoty 16. - 17. června

Výlet jsme si užili, počasí nám přálo a ubytování bylo velmi pěkné. Prošli jsme se od Vyskeře po Sobotku, ale hlavně jsme byli spolu a v pohodě :-).
 
 
 

Ekologický program na Ještědu

Za krásného počasí jsme udělali něco pro své zdraví a rozšířili jsme si znalosti o Ještědu.
 
 
    
 
 

Máme o 3 žákyně méně :-(

Po Lence a Pavlíně odchází i Bára, protože se stěhuje. Takhle vypadal předposlední den (6.3.) s Bárou.
 
 
 

Projektový den na SPŠS v Liberci 5. 3. 2014

 
Jeli jsme se podívat na SPŠ stavební do Liberci. Mnozí z nás ještě nejsou zcela rozhodnutí, kam budou příští rok podávat přihlášku, a tato návštěva mohla některým pomoci v rozhodování. Vyzkoušeli jsme si pracovat v programu na navrhování domů a vnitřního zařízení. V druhé části programu jsme se rozdělili do skupin a měli jsme za úkol vytvořit model mostu ze špejlí a provázku. Pak jsme most zatežovali, dokud se nepoškodil. Po propočítání váhy mostu a hmotnosti jeho zatížení pan profesor vypočítal, který most byl nejlepší. Tři vítězné skupiny dostaly sladkou odměnu (takže skoro všichni :-)). Byla to zajímavá zkušenost.
 

Vánoční nocování 19. - 20. 12.

DRUM - IN  20. 11. 2013

Miloš Dvořáček nám zahrál na své bicí a seznámil nás s různými hudebními styly. Zapůsobil na nás nejen jako dobrý bubeník, ale i jako skvělý bavič. Hudební rytmy nás tak nadchly, že se mnozí z nás objevili tančící na podiu.
 

HUBERTKA  19. - 20. 9. 2013

 

"V tomto ekologickém pobytu jsme vystoupili na rozhlednu, odtahali dříví z lesa, získali informace o třídění odpadu a výrobcích z třídění. Ale hlavně jsme se jako třída zase o něco víc sblížili a obohatili se skvělými i méně skvělými zážitky, na které můžeme vzpomínat."

                                                                                                                                                Barča K. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třídní fond

Od října opět vybíráme do třídního fondu 10,- Kč měsíčně. Za pozdní platby (později než 7. každého měsíce) účtujeme 1 korunu denně!

Naše upravené třídní desatero

1.        Tolerujeme se, bereme se takoví, jací jsme.

2.        Mluví jen jeden, posloucháme se, neskáčeme si do řeči, nasloucháme si i srdcem.

3.        Nekrademe ani se nehrabeme v cizích věcech.

4.        Pomáháme si.

5.        Neubližujeme si, nepomlouváme se.

6.        Chováme se slušně i o přestávce, respektujeme učitele a další dospělé osoby ve škole.

7.        Neničíme cizí věci.

8.        Nemluvíme sprostě.

9.        Udržujeme ve třídě a u svého místa pořádek.

10.      Během hodiny nejíme, nepijeme ani bez vyzvání nechodíme z místa.