IX. B

 

Třídní učitelka: PaedDr. Pavla Pižlová

Nový rozvrh na školní rok 2019/2020:

 

ROZVRH HODIN - školní rok 2019 / 2020

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí Čj Nj Tv - dívky
Čp,Inf - chlapci
Tv - dívky
Čp, Inf - chlapci
Aj    
úterý Aj Čj M CM D   Hv
středa M Aj Z Čj F Vv    
čtvrtek Z M Čj F Ch   Čp, Inf - dívky
Tv - chlapci
Čp, Inf - dívky
Tv - chlapci
pátek Nj Čj M Ch D Ov