archiv 2011/12

Rok 2011/12

NÁŠ ŠKOLNÍ VÝLET (29. - 31.5.12´)

Dlouho před výletem jsme se rozhodovali, kam vlastně pojedeme. Nikdo neměl žádný zajímavý návrh. Nakonec po dlouhém uvažování a přemýšlení přišla s nápadem naše „chytrá hlavička“, paní učitelka Lenka. Prý by to mohlo být hezké na Malé Skále. Dohodli jsme se, že pojedeme na 3 dny. Každý si mohl vybrat, zda pojede na rafty, do lanového centra apod. Už jsme se moc těšili.

    1. den  -   V úterý jsme se pomalu začali scházet před hlavním vchodem školy. Měli jsme na zádech velké batohy se vším, co jsme mohli potřebovat. Stany a spacáky jsme si naskládali k paní učitelce do auta, kterým pak odjel pan učitel Chlup do kempu. V 8:20 jsme nasedli na autobus a vyrazili směrem k Turnovu. Tam jsme nasedli na vlak, který nás odvezl na Malou Skálu. Z nádraží jsme  se pěšky vydali do kempu Ostrov, kde jsme postavili stany a vybalili jsme si. Potom jsme se rozdělili do družstev. Šli jsme se podívat na Suché skaly. Hráli jsme tam hry a učili jsme se něco s buzolou. Začalo nám trochu pršet, ale za chvíli to přestalo. Do večera jsme hráli fotbal a jiné hry. V šest hodin jsme šli na večeři. Měli jsme čínu s rýží. Po večeři jsme hráli souboje po družstvech. Když se setmělo, tak jsme skoro všichni šli na Panteon. Ze skály bylo krásně vidět na noční, svítící Malou Skálu. Bylo to krásné. Pomalu jsme se vraceli do kempu, vyčistili jsme si zuby a šli spát…

2. den  - Ráno jsme se nasnídali a rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna jela na rafty a druhá šla lézt do lanového centra.

Rafty: Nejdříve jsme se rozdělili do raftů a dostali jsme záchranné vesty. Pak následovalo stručné vysvětlení o tom, jak se drží pádlo aj. Zkusili jsme si to nejprve na jednom místě a potom jsme se vydali na cestu. Moc nás to bavilo a pomalu jsme se blížili ke žluté plovárně, kde na nás čekal malý, ale i velmi zrádný jez. První raft to zvládl bezchybně. My v druhém raftu jsme si špatně najeli na jez. Přídí jsme narazili do kamenů a otočili jsme se o 180°.Tak se už nedalo nic dělat a my museli sjet jez pozadu. Dopadlo to docela dobře až na Lucku. Ta z raftu vypadla a spadla do ledové vody. Naštěstí se jí nic nestalo, ale bouchla se do hlavy. Po tomto pádu už jsme si dávali pozor. Voda v řece byla klidná. Pluli jsme do Dolánek. Aby nám cesta rychleji ubíhala, dali jsme se do zpěvu. Do Dolánek jsme dojeli 2 min. před odjezdem vlaku. Naštěstí jsme ho stihli. Sice byl pan strojvůdce naštvaný, že bude mít zpoždění, ale přesto nás nechal nastoupit.

Lanové centrum: Kluci v centru si to také velmi užili. Nespadli ani z jedné překážky. Dostali přilbu a různá jištění…

Po příjezdu jsme šli na pizzu. Kluci byli ještě v centru a pak za námi přišli. Paní učitelku napadlo, že pošleme pohled do školy. Pizza byla výborná. Po obědě si někteří šli lehnout, jiní si šli hrát. My jsme si šli pronajmout hřiště na přehazovanou. Ke třetí hodině jsme se pomalu vraceli od kempu. Hráli jsme hry po družstvech, kroket atd… Navečer odjel p. učitel Chlup a přijela paní učitelka Blahovcová. Hráli jsme fotbal a už poněkolikáté nám spadl míč do řeky. Odvážný Venca nám ho vylovil, i když riskoval svůj život. Ještě že to dobře dopadlo. Večer jsme opekli buřty a hráli hru u ohně. Potom jsme skoro všichni spali venku pod širákem.  Kluci udržovali oheň…

  • 3. den – Ráno šli někteří rafťáci do lanového centra, protože den předtím jsme ho nestihli. Moc se nám to líbilo. Ostatní hráli hry. Potom jsme šli na oběd. Měli jsme smažený sýr a brambory. Po obědě jsme začali balit a chystat se na odjezd. Potom začala vodní balónková bitva. Ti co jsme nechtěli být mokří, hráli Macháčka. Začalo pršet a my jsme se pomalu přesunuli k autobusové zastávce. Nasedli jsme na autobus do Turnova. Měli jsme přesedat na druhý autobus, ale o 3 minuty nám ujel. Museli si pro nás přijet rodiče. Naštěstí se ochotní rodiče našli a my se dopravili dobře domů. Tento výlet se nám moc líbil. Příští rok rádi pojedeme na podobný…                       Napsala: Barča

AFRICKÁ MOZAIKA (10.4.12)

Na promítání z Afriky jsme se šli podívat na interaktivní tabuli do pohádky, kde se nám 2 hodiny věnoval cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš. Už 20 let jezdí do Afriky každý rok a vyprávěl nám, co tam zažil. Říkal, jací tam jsou lidé, školy, zvířata a kouzelníci. Je tam nouze o práci, žijí v chudobě, kolikrát jí jen jednou za den a děti by rádi chodily do školy, protože se chtějí něco naučit, ale kolikrát nemohou, protože musí pracovat. Dříve místo peněz byly mušličky, které se směňovaly. Ve škole se píše na tabulky křídou, nemají propisky ani sešity a učebnice třeba jen 3 na třídu. Když ve třídě nedávají pozor, tak jsou tam kromě učitele ještě dva páni s rákoskou, kteří se starají o klid ve třídě. Zvířat je tam hodně, některé dost nebezpečné. Opice se prodávají a hlavně patří k hlavním pokrmům. Kouzelníkům věří více než lékařům. Dávají si k posteli vycpanou lebku opice nebo jiného zvířete, aby byli zdravější a štastnější. Bylo to moc zajímavé povídání a moc se nám to líbilo.      Napsala: Ivanka

KONCERT DRUM - IN (4.4.12´)

Po Velikonočních prázninách jsme dvě vyučovací hodiny strávili v místním kině, kde se nám představil bubeník Miloš Dvořáček.

Miloš Dvořáček - profesionální bubeník, který pochází z hudební rodiny. Zajímá se o vzdělávání žáků v oblasti hudby a na naší škole pořádal hudební program pro žáky 4.-9. tříd.

Program: Celý svůj program doprovázel hraním na bubny ve stylu africké hudby, ale slyšeli jsme i jiné styly a hudební nástroje, které jsme jako žáci doprovázeli tleskáním do rytmu. Během svého výkladu nás zavedl do světa bubnů, který se nám zalíbil.                                        Napsal: Míra

 

DEN PODLE AMOSE - IQ PARK (30.3.12´)

Do IQ Parku jsme jeli na den podle Ámose.  Odjížděli jsme ze školy v 09:00. Když jsme přijeli, byli jsme ohromeni, jaké to tam bylo pěkné. Když jsme přišli k IQ Parku, dali jsme si věci do klecí,rozdělili do skupin a pak jsme se šli podívat do prvního patra. Tam jsme našli zrcadlové bludiště, na konci zrcadlového bludiště byl tunel, který se točil. Pak jsme šli do druhého patra. Tam jsme si hráli s bublifuky a vyzkoušeli jsme si jaké je to na vozíčku. Pak jsme si volali přes satelit. V třetím patře jsme si vyzkoušeli, jaké je to hlásit počasí v televizi. A pak jsme se šli podívat do hradu, kde byly na stěnách otázky. Pak jsme šli do čtvrtého patra. Tam jsme si lehali na hřebíky. Pak jsme šli microskopovat.
Microskopovali jsme např. kokón od pavouka, králičí jazyk, řasy a krev. A potom, když se obě dvě skupiny vystřídaly, tak jsme měli ještě volnou zábavu. Byli jsme se podívat na show o vajíčkách v různých podobách. Potom jsme si vzaly věci a ve 12:00 jsme šli k autobusu a jeli domů. Moc se nám to líbilo, byl to pěkný den.
     Napsala: Terka

 

ZKOUMÁME DRUHY PŮD

Při hodině zeměpisu jsem se rozdělili do 4 skupin. Každá skupina dostala jeden druh půdy a oves, který jsme zaseli. Po týdnu máme první výhonky v substrátu, hnědozemi a překvapivě i v písečné půdě. Miniaturní jeden výhonek zaznamenaly s velkou radostí holky i v jílu. Po 10 dnech to vypadá takto:(jílovitá, substrát, hnědozem, písečná)

 

KRYSÁCI

Ve čtvrtek 9. 2. navštívil naši školu známý animátor Cyril Podolský a přiblížil nám, jak se dělá animovaný film. Měli jsme možnost vidět celou řadu ukázek z jeho filmové tvorby,  dokonce nám ukázal loutky a další předměty, které v jeho filmech účinkovaly. Šesťáci o programu napsali:

„Na naší besedě mi připadalo nejzajímavější to, jak dlouho se připravuje 7 minut animovaného filmu, že  na jednu sekundu se musí nafotit 25 snímků a že animátor za den nachodí 3-4 km. Výroba postaviček se zdá také velmi náročná a pracná. Seriál Krysáci se velmi povedl, doufám že i Šiflík a Šuflík se také moc povedou.“   Barča

 „Líbilo se mi, jak nám pán Cyril Podolský ukazoval, jak se dělá dabing a jak se animuje. Viděli jsme pěkné ukázky z prvního natáčení a ještě mě zaujalo, jak se ty postavy hýbou a jak se vytváří kostra.“            Martin                                                        

 

 

HARMONIZAČNÍ PROGRAM S PETREM ŠOLCEM A NAŠE PRVNÍ NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE (19.-20.12.11´)

První hodinu jsme strávili s panem Šolcem v kruhu naší třídy. Měli jsme napsat, co je nám v životě nejdražší a pak jsme ty papírky postupně vyřazovali. Poslední papírek byl ten, na kterém jsme měli napsáno, jaká hodnota je pro nás nejdůležitější. Na poslední 3 hodiny jsme šli s 6. A do sportovní haly. Dostali jsme papíry, na kterých byly napsány různé otázky a my jsme museli najít ve druhé třídě toho, který byl například někdy v televizi a přeběhnout s ním hřiště. Tento úkol byl hlavně fyzicky náročný, protože někteří přeběhli halu x-krát. Ve stanoveném limitu zvládli celý papír vyplnit naše paní učitelka a Lucka s Barčou z naší třídy. Pak jsme se s áčkem rozdělili do 5 družstev a dostali velký papír, na který jsem si celé družstvo stoupali a papír se stále zmenšoval. Potom jsme složený papír znovu rozložili a pan Šolc nám četl příběh. Měli jsme nakreslit, jak asi vypadá Vikýřník. Všem se podobizny moc povedly. Závěr programu bylo hraní scének, jak asi Vikýřník chytnul zloděje.

Poté jsme šli na oběd a v 16 hod jsme měli sraz před školou. Odnosili jsme všechny věci do třídy a šli jsme do kuchyňky vařit. Po kaši a párku jsme šli do třídy, kde nás čekal náš stromeček s dárky. Vánoční chvíli jsme si užili a každý si odnesl překvapení. Poté jsme šli na procházku do Starého Dubu a pak jsme šli na náměstí zapálit prskavky. Když jsme přišli, tak jsme se převlékli a šli do haly hrát hry. Ve vybice nás přehrálo o kousek áčko, ale my jsme vyhráli na penalty ve fotbale. V půlnoci jsme šli zpět do tříd, kde byla diskotéka. Večerka byla ve 2:30 a při svíčkách jsme se snažili usnout. Ráno jsme vstávali v 7 hod, po společné snídani a uklizení třídy jsme hráli různé hry. Na poslední 2 hodiny šly holky na Zumbu a kluci koukali na film. Zumba byla dobrá, přivítala nás cvičitelka a celé dvě hodiny jsme si moc užily. Když jsme skončily, tak jsme dostávaly odměny za to, jak jsme tancovaly. Všichni jsme si čas strávený ve škole společně užili.

                                                         Napsaly: s vypětím všech sil  celá VI. B  :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAIVNÍ DIVADLO  - SOUHVĚZDÍ (24.11.11´)

24. listopadu 2011 jsme jeli do Naivního divadla v Liberci. Shlédli jsme divadelní představení o bozích a o hvězdách. Moc se nám to líbilo, herci byli super a měli to dobře sehrané.

Napsal: Honza Schovánek

24. listopadu 2011 jsme jeli do Naivního divadla na Souhvězdí. Jeli jsme autobusem. Když jsme tam přijeli, měli jsme rozchod, pak jsme se sešli a šli do divadla. Všem se to nejspíš líbilo. Když to skončilo, tak jsme měli zase rozchod a jeli domu.

Napsal: Matěj Tvrzník

 

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  - SEDM BIBLICKÝCH PŘÍBĚHŮ (14.11.11´)

V pondělí místo prvních dvou hodin jsme se vydali do kina, kam přijeli herci. Sice celý příběh vyprávěli jen dva herci, ale vůbec to nevadilo, protože paní měla nádherný hlas. Aby zjistili, zda dáváme pozor, po každém biblickém příběhu pro nás měli připravené otázky. Mě osobně se to docela líbilo (Lucka) a mě taky, protože to bylo v kině (Honzík). Honzík odpovídal skoro na všechny otázky, co tam byly.

(napsali: Lucka a Honzík)

HARMONIZAČNÍ POBYT V RADOSTÍNĚ (21.-22.10.11´)

Nejprve se nám na pobyt moc nechtělo. Pořádně jsme vlastně nevěděli, co máme čekat a ještě jsme přišli o sobotu. Po příjezdu jsme se rozdělili do pokojů, vybalili si a už nás čekal Petr Šolc v kruhu, kde jsme hráli jednu hru za druhou. Jedna z hlavních her byl čtyřboj, kde jsme byli rozděleni do skupin, v kterých jsme měli vytvořit loď, nazvat náš tým a vymyslet pokřik. Poté jsme se vydali ven a boj o získání bodů začal. Přenášeli jsme míček na provázkách na čas, pak jsme se přenášeli skrz síť, běhali v týmech pro lahev a záleželo, kdo má jaké nervy a trpělivost a na závěr stavěli v lese domečky. Vyvětraní jsme pokračovali s programem vevnitř, kde jsme hráli divadlo a po večeři vymýšleli překvapení. Holky se vyznamenaly dokonalou připraveností a překvapení kluci ani netušili, co v nich je a večer v podání holek si užili. Kluci vytáhli  před půlnocí vyděšené holky do nočního lesa, kde je provedli předem připravenou osvícenou trasou k bráně, kde jsme si každý něco přál. Ranní budíček byl trochu drsný, proběhli jsme se a trochu protáhli. Dopoledne jsme modelovali ve dvojících po slepu z hlíny, psali si vzkazy a měli jsme velký úkol a to, než odjedeme, vytvořit nový zasedací pořádek. Z Radostína jsme odjížděli s pocitem, že nám pobyt nevzal sobotu, ale dal spoustu zážitků, zkušeností a vysvětlení na řadu otazníků.

DEN PRO ZDRAVÍ (22.9.11´)

Tento den jsme strávili různými aktivitami. Měli jsme možnost si vybrat z několika aktivit: plavecký bazén v Jablonci n. N., horolezecká stěna v Liberci, florbal, vybíjená,  výlet na kolech a nebo turistika. Půlka naší třídy jela s p. uč. Tichou a Eichlerovou na stěnu, kde jsme zjistili, jaká to je dřina a že je to pěkná výška.

 

 

 

 

 

HARMONIZAČNÍ PROGRAM S PETREM ŠOLCEM (15.9.11´)

Místo vyučování nás navštívili dva odborníci, kteří nám pomáhali se vztahy v naší třídě. Nejprve jsme vyplňovali dotazník, jak se nám ve třídě líbí a poté jsme hráli různé hry na stmelení kolektivu. V závěru druhé hodiny jsme různé situace zvládali lépe a zase se o něco více poznali. Program se nám moc líbil a už se těšíme na pobyt v Radostíně.

 

Kdo nás učí:

Lenka Tichá – zeměpis, informatika, výchova ke zdraví, občanská výchova

Květa Altmanová – matematika, fyzika

Zdena Růžičková – dějepis, člověk a práce

Vladimír Chlup – anglický jazyk

Petra Blahovcová – český jazyk

Dana Škodová – přírodopis

Kateřina Kotrbatá – výtvarná výchova

Helena Knoblochová – tělesná výchova

Ladislava Chvalinová – hudební výchova, tělesná výchova