archiv 2013/14

OD 3. 2. 2014 MÁ TŘÍDA ZMĚNU V ROZVRHU A NOVOU TŘÍDNÍ UČITELKU IVU KOTÍKOVOU.

 

KÁZEŇ A POCHVALY

Zde je k nahlédnutí počet zápisů a pochval převedených na body. Vysvětlení je na konci tabulky. Čísla jsou losovaná, sdělím každému žákovi zvlášť a rodičům na třídních schůzkách. Poslední počítání kázně v prvním pololetí: 17.1.2014 (tabulka)

Od 20 ledna 2014 jsou zápisy počítány na druhé pololetí. 

AKTUALITY

Vysvědčení za první pololetí

Ve čtvrtek 30.1. se učíme dle rozvrhu, pátou vyučovací hodinu si předáme vysvědčení. Odpadá odpolední vyučování. V pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny.

 

Uzavírání známek a kázně za 1. pololetí 

Známky i kázeňský sešit se uzavírá v pátek 17.1.2014. Od pondělí 20. ledna se kázeň nuluje a začínáme už na druhé pololetí.

 

Harmonogram - poslední týden školy v prosinci (16. - 20.12.)

pondělí 16.12. - zapisujte se na dveřích Pohádky na páteční film či florbal. 

úterý 17.12. - Bára a Matěj jedou do arény do Liberce. Přijďte na první vyučovací hodinu. Po 8 hodině budete autobusem odjíždět. Na odpolední vyučování nemusíte. 

čtvrtek 19.12. - přednáška s cestovatelem Kubešem. Upřesním přesně, které dvě vyučovací hodiny. Vybíráme 15,-Kč. Odpoledne - sraz na nocování ve třídách. V pondělí se dohodneme na podrobnostech.

pátek 20.12. - 1. a 2. VH - film nebo florbal v hale. Zapisujte se od pondělí na dveřích pohádky. 3 a 4. VH společně ve třídě (dohodneme se, co budeme dělat).

 

Třídní schůzky

V úterý 3.12. se uskuteční od 14:30 - 15:30 třídní schůzky. Rodiče, choďte individuálně, budu k dispozici do 15:30. Pokud vám termín nevyhovuje, spojte se se mnou telefonicky nebo přes e-mail. 

Divadlo v sále ZUŠ - Jan Neruda

Termín: 13.12. od 9:30. Vybíráme 70,- Kč.

Sběr papíru

Dne 28.11. se uskuteční další sběr papíru v ulici Palackého: ráno od 7:00 do 7:45 a po domluvě i odpoledne od 16:00 do 17:00 .

Třídní fond

Opět jsme se jako třída dohodli, že budeme spořít každý měsíc 10,-Kč. Kdo nepřinese peníze do desátého dne v měsíci, za každý další den se mu připočítává koruna.