IX. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Blahovcová

Zpátky ve škole! Tak si ten poslední rok spolu hezky užijeme!
 
 
 

ROZVRH HODIN - školní rok 2018 / 2019

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí Čj Nj M D Aj CM
ASH
   
úterý Čj F M Tv - dívky
Čp / Inf - chlapci
Tv - dívky
Čp / Inf - chllapci
  Z
středa Nj
 
M Aj Čj Hv Ch    
čtvrtek D Aj Z Inf / Čp - dívky
Tv - chlapci
Inf / Čp - dívky
Tv - chlapci
  F Čj
pátek Ch
 
M Čj Vv Ov    

Naši vyučující:

Petra Blahovcová - Čj, Aj                                Dana Škodová - Př
Dana Suchánková - M, CM, Tv d                    Věra Horáčková - Nj, Ch
Radana Plummer - Aj                                              Vladimír Lohnickij - Hv
Maťej Hodač - D, Tv ch, ASH                          Jan Goll - Ov
Julius Gulyas - Z, Inf                                        Zdena Růžičková - Čp - d
Květa Altmanová - F, Čp - ch

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ:

Známky

Známky jsou do el. žk zadávány jednotlivýmí učiteli v co nejkratší době. Rodič při kontrole známek svého dítěte podepíše nové známky - kliknutím "podepsat" zmizí hvězdičky u nových známek.  Rodiče kontrolují el. žk ze svého RODIČOVSKÉHO účtu. Rodiče nesvěří svým dětem heslo k rodičovskému přístupu. Žáci mají vlastní přístup do el. žk.
 

Pochvaly, zapomínání, kázeňské přestupky

Zápisy - pochvaly, zapomínání i kázeňské přestupky - jsou převáděny na body.
Pravidla jsou následující:

zapomenutí pomůcek -1  bod

kázeňský přestupek -2  body

pochvala +1 - 2 body (zváží tř. uč.)

Bodový postup je hodnocen takto:

- 10 bodů = napomenutí tř. učitelky

- 20 bodů = třídní důtka

- 30 bodů = ředitelská důtka

- 40 bodů = návrh na snížený stupeň z chování

každých + 10 bodů = pochvala tř. učitelky

 

Zápisy a pochvaly se vzájemně nevyrušují! (Žák může dostat současně napomenutí za zapomínání pomůcek a pochvalu za práci pro třídní kolektiv.)

 

Body se sčítají do konce pololetí. S novým pololetím se začíná opět od nuly. Prosím Vás o průběžnou kontrolu a podepisování el. ŽK minimálně jednou za týden. Věřím, že díky Vaší informovanosti a naší spolupráci předejdeme vážnějším problémům. Nechť jsou žáčci, jejich rodiče i učitelé v pohodě :-).