VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Blahovcová

 
 
 

Vítám Vás na stránkách 6.A!

 

Třídní schůzka

Vážení rodiče, zvu Vás na naši první třídní schůzku, která se koná v úterý 10. 9. od 16.00 h. v naší třídě VI.A.
Těším se na setkání s Vámi.
Petra Blahovcová
 
 
Tak to jsme my. A takhle vypadá naše třída. Vypadáme spokojeně, že? Kéž nám to vydrží!
 
 
 
 
 

ROZVRH HODIN - školní rok 2019 / 2020

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí ČJ AJ M Hv      
úterý D M ČJ ch - Tv
d - Čp (l)
ch - Tv
d - Inf (s)
     
středa AJ M Vkz Z ČJ      
čtvrtek M AJ Z ČJ   Vv Vv
pátek Ov F ČJ D ch - Inf (l)
d - Tv
ch - Čp (s)
d - Tv
   

 

Naši vyučující:

Mgr. Petra Blahovcová - Čj, Aj, Vv, Ov                               Mgr. Dana Škodová - Př
Mgr. Ivana Kotíková - M, Z                                                 Mgr. Dušan Šefčovič - Čj
Mgr. Radana Plummer - Aj                                                        Mgr. Jana Yildirim - Hv
Mgr. Maťej Hodač - D, Tv - chlapci                                     Mgr. Jiřina Filová - Čp - dívky
Mgr. Lenka Tichá - Inf, Vkz                                                Mgr. Andrea Susková - Tv - dívky
Mgr. Tomáš Pražák - F, Čp - ch

 

Předpokládané termíny rodičovských schůzek:

10. 9. 2019        10. 12. 2019        17. 3. 2020        12. 5. 2020

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ:

Známky

Známky jsou do el. žk zadávány jednotlivýmí učiteli v co nejkratší době. Rodič při kontrole známek svého dítěte podepíše nové známky - kliknutím "podepsat" zmizí hvězdičky u nových známek.  Rodiče kontrolují el. žk ze svého RODIČOVSKÉHO účtu. Rodiče nesvěří svým dětem heslo k rodičovskému přístupu. Žáci mají vlastní přístup do el. žk.
 

Pochvaly, zapomínání, kázeňské přestupky

Zápisy - pochvaly, zapomínání i kázeňské přestupky - jsou převáděny na body.
Pravidla jsou následující:

zapomenutí pomůcek -1  bod

kázeňský přestupek -2  body

pochvala +1 - 2 body (zváží tř. uč.)

Bodový postup je hodnocen takto:

- 10 bodů = napomenutí tř. učitelky

- 20 bodů = třídní důtka

- 30 bodů = ředitelská důtka

- 40 bodů = návrh na snížený stupeň z chování

každých + 10 bodů = pochvala tř. učitelky

 

Zápisy a pochvaly se vzájemně nevyrušují! (Žák může dostat současně napomenutí za zapomínání pomůcek a pochvalu za práci pro třídní kolektiv.)

 

Body se sčítají do konce pololetí. S novým pololetím se začíná opět od nuly. Prosím Vás o průběžnou kontrolu a podepisování el. ŽK minimálně jednou za týden. Věřím, že díky Vaší informovanosti a naší spolupráci předejdeme vážnějším problémům. Nechť jsou žáčci, jejich rodiče i učitelé v pohodě :-).