VII. A

Třídní učitelka: Mgr. Kamila Špirková

 
 
 
 

Vítám Vás na stránkách 7. A!

 

 

náš dvoudenní harmonizační pobyt proběhl v příjemné atmosféře. Program byl pestrý a docela náročný, tak prosím nebuďte překvapení, že děti jsou unavené. Ale jsem přesvědčená, že jsme si to všichni hezky užili. No, uvidíte, co Vám budou děti vyprávět.
Velmi děkuji rodičům, kteří ve čtvrtek ráno dopravili své i další děti do Hořeních Pasek, a tak jsme nemuseli podstupovat riziko, že by nás kvůli velkému počtu nevzal ranní autobus. Kvůli špatnému počasí jsme v pátek nešli pěšky, ale prodloužili jsme si čas na hry a jeli jsme autobusem.

ROZVRH HODIN - školní rok 2020 / 2021

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí Čj F M D Z Hv
 
   
úterý Ov M Čj Nj Aj   Tv - ch
Inf / Čp - d
Tv - ch
Inf / Čp - d
středa M Čj Z D
 
   
čtvrtek Nj Aj Čj M
 
Vv Vv
pátek Vkz Tv - d
Inf / Čp - ch
Tv - d
Inf / Čp - ch
Aj      

Naši vyučující:

Mgr. Dana Škodová - Př
Mgr. Ivana Kotíková - M, Z                                                 Mgr. Dušan Šefčovič - Čj
Mgr. Radana Plummer - Aj   
James Plummer - Aj                                                           Mgr. Martina Neuhäuserová - Ov, Vkz, Tv dívky                                                
Mgr. Maťej Hodač - Tv chlapci                                            Mgr. Jana Yildirim - Hv                                 
Mgr. Lenka Tichá - Inf                                                                 Blanka Beranová - Čp
Mgr. Tomáš Pražák - F                                                        Mgr. Kamila Špirková - Nj
Mgr. Věra Horáčková - Nj

 

Předpokládané termíny rodičovských schůzek:

 
15. 9. 2020

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ:

Známky

Známky jsou do el. žk zadávány jednotlivýmí učiteli v co nejkratší době. Rodič při kontrole známek svého dítěte podepíše nové známky - kliknutím "podepsat" zmizí hvězdičky u nových známek.  Rodiče kontrolují el. žk ze svého RODIČOVSKÉHO účtu. Rodiče nesvěří svým dětem heslo k rodičovskému přístupu. Žáci mají vlastní přístup do el. žk.
 

Pochvaly, zapomínání, kázeňské přestupky

Zápisy - pochvaly, zapomínání i kázeňské přestupky - jsou převáděny na body.
Pravidla jsou následující:

zapomenutí pomůcek -1  bod

kázeňský přestupek -2  body

pochvala +1 - 2 body (zváží tř. uč.)

Bodový postup je hodnocen takto:

- 10 bodů = napomenutí tř. učitelky

- 20 bodů = třídní důtka

- 30 bodů = ředitelská důtka

- 40 bodů = návrh na snížený stupeň z chování

každých + 10 bodů = pochvala tř. učitelky

 

Zápisy a pochvaly se vzájemně nevyrušují! (Žák může dostat současně napomenutí za zapomínání pomůcek a pochvalu za práci pro třídní kolektiv.)

 

Body se sčítají do konce pololetí. S novým pololetím se začíná opět od nuly. Prosím Vás o průběžnou kontrolu a podepisování el. ŽK minimálně jednou za týden. Věřím, že díky Vaší informovanosti a naší spolupráci předejdeme vážnějším problémům. Nechť jsou žáčci, jejich rodiče i učitelé v pohodě :-).

 

Archiv

rok 2019/20