VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Blahovcová

 

Naposledy  ...

V pátek 28. 6. vysvědčení nebylo to nejdůležitější, proč jsme se sešli naposledy v naší třídě. Hlavním a trochu smutným důvodem bylo rozloučení, tentokrát nejen na dobu prázdnin, ale už napořád. Až se zase někdy setkáme, tak už nebudete mí milí žáci, ale mí milí bývalí žáci. Už nepříjdete do naší školy jako žáci, ale jen na návštěvu. A je to tak dobře, protože naše škola už Vám je malá. "Vypouštíme Vás do světa" a budem z povzdálí sledovat, jak se Vám daří, jak zrajete do osobností a kudy povede Vaše cesta životem. 
Děkuji Vám za prima 4 roky, za málo starostí, za hodně hezkých zážitků, za super atmosféru ve třídě. Často jsem si říkala, že mě tahle práce opravdu baví.
Tak leťte, bublinky moje! Ať je Váš let šťastný!
 
Zpátky ve škole! Tak si ten poslední rok spolu hezky užijeme!
 
 
 

ROZVRH HODIN - školní rok 2018 / 2019

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí Čj Nj M D Aj CM
ASH
   
úterý Čj F M Tv - dívky
Čp / Inf - chlapci
Tv - dívky
Čp / Inf - chllapci
  Z
středa Nj
 
M Aj Čj Hv Ch    
čtvrtek D Aj Z Inf / Čp - dívky
Tv - chlapci
Inf / Čp - dívky
Tv - chlapci
  F Čj
pátek Ch
 
M Čj Vv Ov    

Naši vyučující:

Petra Blahovcová - Čj, Aj                                Dana Škodová - Př
Dana Suchánková - M, CM, Tv d                    Věra Horáčková - Nj, Ch
Radana Plummer - Aj                                              Vladimír Lohnickij - Hv
Maťej Hodač - D, Tv ch, ASH                          Jan Goll - Ov
Julius Gulyas - Z, Inf                                        Zdena Růžičková - Čp - d
Květa Altmanová - F, Čp - ch

 

Poslédní výlet - Hrádek n. N., Oybin, Zittau

Na náš poslední třídní výlet jsme se vypravili už v neděli 16. 6. po poledni, abychom po krátkém ubytování se na horolezecké chatě v Horním Sedle u Hrádku nad Nisou stihli projít okolní část překrásných, skalami zdobených Lužických hor. V pondělí brzy ráno jsme se vypravili pěšky do Hrádku na vlak, který jsme v Žitavě vyměnili za parní vlak, a dojeli jsme až ke hradu Oybin,kde jsme strávili celé dopoledne. Při zpáteční cestě se nám dokonce poštěstilo sedět v otevřeném vagoně, a tak krom slunečních paprsků na nás dopadaly i saze z komína lokomotivy. Tato drobná nevýhoda byla mnohonásobně převážena krásným rozhledem. Odpoledne jsme si prošli Žitavu. Poslední den - v úterý po tom, co jsme se sbalili a pečlivě uklidili celou chatu, jsme se částečně autobusem, částečně pěšky dostali do rekreačního areálu Kristýna. A došlo i na koupání. Také musíme pochválit výborné zázemí horolezecké chaty, kde jsme dvě noci přespávali. Mnozí, i přes pohodlné ležení uvnitř chaty, neodolali a upřednostnili nocování pod širákem kolem ohně. Děkujeme panu učiteli J. Gulyasovi, který nás na výlet doprovodil.
 
 

Pohádkový park ke Dni dětí pro MŠ

Terezín

Na základě přání žáků jsme se vydali ve čtvrtek 23. 5. do Terezína. Navštívili jsme Malou pevnost, Muzeum Ghetta, krematorium a Židovský hřbitov. Výklad paní průvodkyně i vystavené exponáty nám významně rozšířily povědomí o situaci Židů za II. svět. války a především o jejich životě v ghettu a koncentračních táborech. I když získané informace byly velmi smutné a šokující, shodli jsme se na tom, že bylo dobře, že jsme toto místo navštívili.
 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ:

Známky

Známky jsou do el. žk zadávány jednotlivýmí učiteli v co nejkratší době. Rodič při kontrole známek svého dítěte podepíše nové známky - kliknutím "podepsat" zmizí hvězdičky u nových známek.  Rodiče kontrolují el. žk ze svého RODIČOVSKÉHO účtu. Rodiče nesvěří svým dětem heslo k rodičovskému přístupu. Žáci mají vlastní přístup do el. žk.
 

Pochvaly, zapomínání, kázeňské přestupky

Zápisy - pochvaly, zapomínání i kázeňské přestupky - jsou převáděny na body.
Pravidla jsou následující:

zapomenutí pomůcek -1  bod

kázeňský přestupek -2  body

pochvala +1 - 2 body (zváží tř. uč.)

Bodový postup je hodnocen takto:

- 10 bodů = napomenutí tř. učitelky

- 20 bodů = třídní důtka

- 30 bodů = ředitelská důtka

- 40 bodů = návrh na snížený stupeň z chování

každých + 10 bodů = pochvala tř. učitelky

 

Zápisy a pochvaly se vzájemně nevyrušují! (Žák může dostat současně napomenutí za zapomínání pomůcek a pochvalu za práci pro třídní kolektiv.)

 

Body se sčítají do konce pololetí. S novým pololetím se začíná opět od nuly. Prosím Vás o průběžnou kontrolu a podepisování el. ŽK minimálně jednou za týden. Věřím, že díky Vaší informovanosti a naší spolupráci předejdeme vážnějším problémům. Nechť jsou žáčci, jejich rodiče i učitelé v pohodě :-).