IX. B

Třídní učitel: Mgr. Julius Gulyas

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí

Ov

Aj

M

Nj

Z

Čj

 

 
úterý

M

Čj

F

Aj

 

D

Z
středa

  Čj

D

Inf/Tv

Čp/Tv

Inf/Tv

Čp/Tv

CM

Ch

 

 

 
čtvrtek

AJ

Nj

M

Tv/Inf

Tv/Čp

Tv/Inf

Tv/Čp

 

 

Čj F
pátek Čj

M

Ch

Hv

Vv

   

 

 

Kdo nás učí:

 

Čj - Kateřina Kotrbatá                             M - Martina Pánková

F  Květoslava Altmanová                   Z - Julius Gulyas

Př - Dana Škodová                                - Matěj Hodač

Aj - Zdena Růžičková                            Nj - Kateřina Kotrbatá

Ov - Julius Gulyas                                 Vv Kateřina Kotrbatá  

Ch - Věra Horáčková                               Tv - Matěj Hodač

Hv - Pavla Pižlová                                 Čp - Zdena Růžičková

Inf chlapci - Julius Gulyas                    Inf dívky - Julius Gulyas

 

 

 

 

 

 Fotogalerie

.....................................................................................................................................

Archiv

ro k 2014/15

rok 20 15/16