archiv 2014/15

Jaro je za dveřmi - co nás čeká

17. 3. rodičovské schůzky, budu vám k dispozici v kabinetu u učebny přírodopisu od 15.30 do 16.30

26. 3. Projektový den - Den podle Ámose

14. 4. školní focení

30. 4. výlet do ZOO se speciálním programem, budeme vybírat 100 Kč na vstup

16. - 22. 5. tábor mladých matematiků, pro všechny děti, které baví matematika (sport a hudba); cena je přibližně 2500 Kč

přelom května a června školní výlet - datum, cena a místo bude včas upřesněno

 

Připomínám možnost využívání elektronické žákovské knížky. Všechny děti do ní mají přístup, rodiče zatím pouze někteří. V el. ŽK  můžete sledovat známky vašich děti, termíny písemných prací, zadání domácích úkolů nebo to, co ve škole probíráme, což je výhodné zejména když děti ve škole chybí. V případě zájmu o zřízení rodičovského účtu mi napište mail a já vám pošlu přihlašovací údaje.

Rodičovská schůzka

se bude konat 16. 12. Přijďte v době mezi 15.30 a 17. 00 do kabinetu u učebny přírodopisu (ve staré budově). Schůzka proběhne formou individuálních konzultací.

Příspěvek na SRPDŠ a hygienické potřeby

Vybíráme 200 Kč na rodinu a 30 Kč na každého žáka.

Divadelní představení Biblické příběhy

18. 12. 2014 jedeme na divadelní představení Biblické příběhy. Do 14. 12. doneste 100 Kč. Odjíždíme v 8.00. Nezapomeňte se vhodně obléci.