VIII. B

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Kotrbatá

 
 

ROZVRH HODIN - školní rok 2019 / 2020

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí Čj Aj M Nj TV-ch
L:Inf-d
S:Čp-d
TV-ch
L:Inf-d
S:Čp-d
   
úterý F M Čj Z   Ov Ch
středa D Z Nj Vkz M    
čtvrtek Hv Ch Aj Čj M   Vv F
pátek M Aj L:Inf-ch
S:Čp-ch
TV-d
L:Inf-ch
S:Čp-ch
TV-d
Čj - lit. D  
 
 
 
SPECIÁL ( český jazyk, literaturu  ) najdete na https://kkdetem.webnode.cz/. Německý jazyk je prozatím ve starší verzi, na novém vydání, které se ale zásadně neliší, se pracuje.

 

 

Kdo nás učí:

M - Martina Pánková

Čj, Vv, Nj - Kateřina Kotrbatá

Aj, Z, Ov, Čp-d -Zdeňka Růžičková

Aj - Dušan Šefčovič

Aj - Andrea Susková

D, Tv - ch - Matěj Hodač

Tv - d - Helena Kaulfussová

Hv - Vladimír Lohnickij

Př,Ch,Vkz - Věra Horáčková

F, Čp - ch - Tomáš Pražák

Inf - Lenka Tichá

 Předpokládané termíny třídních schůzek:  22. 10. 2019
                                                                                10. 12. 2019
                                                                                17. 3. 2020
                                                                                12. 5. 2020
 
 
 
 
 
11. - 12. září jsme si užili pobyt s ekologickým programem na Hubertce. Foto zde.
 
 
 
 

Archiv