Vážení rodiče, 

na Základní škole Český Dub byl na COVID 19 nově pozitivně testován další žák třídy 6. A. Dle nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje byla žákům této třídy prodloužena karanténa do 28. 9. 2020, resp. do doby opětovného prokázání negativity na COVID 19. Ve vazbě se situací ve třídě 6. A máme v karanténě rovněž 7 zaměstnanců školy.

Žáci 6. A a zaměstnanci školy v karanténě budou opět testováni dne 28. 9. 2020 v 10.00 h. u Základní školy Český Dub. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací na Základní škole Český Dub Krajská hygienická stanice Libereckého kraje uvítala rozhodnutí ředitele o nařízení ředitelského volna dne 25. 9. 2020. 

Žáci všech ostatních tříd prvního i druhého stupně opět nastoupí do školy v úterý dne 29. 9. 2020 v dosavadním režimu (1. stupeň - s rouškami ve společných prostorách a jídelně; 2. stupeň - s rouškami ve společných prostorách, třídách a jídelně). 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

 

Na základě výzvy ministra zdravotnictví ČR Romana Prymuly a epidemiologické situace na Základní škole Český Dub vyhlašuje ředitel školy na pátek 25.9.2020 ředitelské volno. 

Nechceme však omezit pracující rodiče, a tak školní družina zůstane v plném režimu otevřená (6.30 – 16.30 h.). Zákonní zástupci žáků, kteří využijí dne 25.9.2020 školní družinu, nahlásí do 24.9.2020 do 15:00 tento fakt vychovatelce školní družiny.

Školní jídelna zůstane dne 25.9.2020 v plném režimu otevřená. Pokud žáci budou chtít objednat na 25.9.2020 oběd, musí tak učinit osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny Zdeny Havlíkové, a to do 24.9.2020 do 13:15. Jelikož neprobíhá výuka, tak žáci musí oběd zaplatit v plné výši, tzn. 74 Kč. 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Na základě výzvy ministra zdravotnictví ČR Romana Prymuly a epidemiologické situace na
Základní škole Český Dub vyhlašuje ředitel školy na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.
Nechceme však omezit pracující rodiče, a tak školní družina zůstane v plném režimu otevřená
(6.30 – 16.30 h.). Zákonní zástupci žáků, kteří využijí dne 25.9.2020 školní družinu, nahlásí do
24.9.2020 do 15:00 tento fakt vychovatelce školní družiny.
Školní jídelna zůstane dne 25.9.2020 v plném režimu otevřená. Pokud žáci budou chtít objednat na
25.9.2020 oběd, musí tak učinit osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny Zdeny Havlíkové, a to
do 24.9.2020 do 13:15. Jelikož neprobíhá výuka, tak žáci musí oběd zaplatit v plné výši, tzn. 74 Kč.
Děkuji za pochopení.
 
Mgr. Jan Goll
ředitel školyNa základě výzvy ministra zdravotnictví ČR Romana Prymuly a epidemiologické situace na
Základní škole Český Dub vyhlašuje ředitel školy na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.
Nechceme však omezit pracující rodiče, a tak školní družina zůstane v plném režimu otevřená
(6.30 – 16.30 h.). Zákonní zástupci žáků, kteří využijí dne 25.9.2020 školní družinu, nahlásí do
24.9.2020 do 15:00 tento fakt vychovatelce školní družiny.
Školní jídelna zůstane dne 25.9.2020 v plném režimu otevřená. Pokud žáci budou chtít objednat na
25.9.2020 oběd, musí tak učinit osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny Zdeny Havlíkové, a to
do 24.9.2020 do 13:15. Jelikož neprobíhá výuka, tak žáci musí oběd zaplatit v plné výši, tzn. 74 Kč.
Děkuji za pochopení.
 
Mgr. Jan Goll
ředitel školy
Od pondělí 21.9. 2020 do odvolání na Základní škole Český Dub budou/bude
 
-  zavřené všechny kroužky, kde se mísí žáci různých ročníků, tzn. že povolen bude pouze Matematický kroužek 9. ročníku (lektor - Martina Pánková)
 - zavřený Školní klub 
-  zavřená Sportovní hala ZŠ Český Dub 
 
Provoz školní jídelny pokračuje dále v dosavadním režimu, ovšem za přísnějších hygienických opatření jak pro interní, tak pro externí strávníky!!!
 
Děkuji za pochopení. 
 
Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Rozhodnutím Ministra zdravotnictví se od pátku 18.9.2020 zavádí povinnost na všech základních školách v celé České republice nosit roušky nejen ve všech společných prostorách a jídelnách, ale rovněž ve třídě během vyučování a přestávek. Žáci prvního stupně během vyučování roušku mít nemusí. 

 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Vážení rodiče,

ode dne 1. 9. 2020 se v běžném režimu za přísných hygienických podmínek navracejí všichni žáci do školy.

Žádáme rodiče žáků, kteří vykazují příznaky virového respiračního onemocnění, aby je do školy neposílali.

Škola bude sledovat vývoj epidemiologické situace v regionu. V případě nutnosti zavést speciální protiepidemická opatření je škola zavede.

Jan Goll (ředitel školy)

Otevření školní jídelny Základní školy Český Dub

Od 1. září 2020 bude za přísných hygienických podmínek znovu otevřena školní jídelna pro externí strávníky.

  • Žádám externí strávníky, aby vstupovali do jídelny zcela zdraví.
  • Žádám externí strávníky, aby si před vstupem do jídelny řádně umyli ruce.
  • Externím strávníkům bude vyhrazen prostor oddělený paravánem.
  • Žádám externí strávníky, aby k obědu využívali zejména tyto časy: 11.00h., 12.00h. a 12.45h.
  • Externí strávníci dostanou oběd přednostně, aby se vyhnuli bližšímu kontaktu s žáky školy.

Děkuji za dodržování uvedených kritérií.

Jan Goll (ředitel školy)

Aktuality

Sběr papíru

17.09.2020 11:19

V úterý 22.9. a ve čtvrtek 24.9.2020 opět vybíráme sběrový papír od 7:15 do začátku vyučování.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Sběr recyklovatelných materiálů - EKOSBĚR

16.09.2020 16:49

Dobrý den, milí žáci a rodiče,

i v letošním roce budeme rádi, když se zapojíte do ekologické aktivity naší školy a budete s námi sbírat EKOSBĚR. Vybírat se bude opět na obvyklém místě u železné mříže (naproti tunelu do sportovní haly, hned za šatnami). Vybíráme každou středu a pátek před vyučováním od 7.25 do 7.40. První sběr bude ve středu 23. 9. 2020. Novinkou je, že sběr musí nosit pouze žáci, bez pomoci rodičů. A co sbíráme? Víčka od petlahví, PET lahve, hliník, baterie, tříděné kelímky od jogurtů. Ostatní směsný plast už nevybíráme, žluté pytle odevzdávejte ve městě. Více informací se dočtete zde:zscdub.cms.webnode.cz/aktivity/sber/recyklovatelne-suroviny/

Prosíme o to, aby bylo vše důkladně vymyté, roztříděné a zapsané na lístečku. 

Děkujeme za spoupráci a těšíme se na Vaši hojnou účast.

Mgr. H. Knoblochová a Mgr. M. Růžičková (koordinátorky Ekosběru)

 

 

Sběr papíru

10.09.2020 11:33

V úterý 15.9. a ve čtvrtek 17.9.2020 budeme od 7:15 do začátku vyučování opět vybírat sběrový papír. Třídíme na: 1) noviny, časopisy, telefonní seznamy, kancelářský papír a knihy bez tvrdých vazeb a 2) papírové a lepenkové obaly (karton, lepenka, veškerý hnědý papír)- slíbili mi, že je zase vezmou.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Rozloučení s deváťáky

30.06.2020 15:50

V pondělí 29. června proběhlo v atriu naší školy netradiční rozloučení s žáky deváteho ročníku. Mimořádná situace, slavnostní atmosféra, deváťáci v oblecích a krásných šatech najednou úplně jiní než ve škole, vysvědčení, pamětní listy, proslovy, dojatí rodiče, loučení se školou, učiteli i spolužáky, prostě spousta  emocí. Dál už mluví fotografie:
 https://drive.google.com/drive/folders/1xaC0oxmHVwWjdaFU9DRjkXhw3wKEN9wm?usp=sharing

Mgr.Věra Horáčková (fotografie)

Prázdninový provoz školní družiny

17.06.2020 17:01

Na dny 1. 7. - 3. 7. 2020 je možno přihlásit děti k pobytu ve školní družině. Prázdninový provoz je od 7.00 hod. do 14.30 hod. . Úhrada za pobyt v ŠD o hlavních prázdninách činí 75 Kč za den. V případě zájmu o pobyt dítěte v ŠD v tyto dny pište na e- mailovou adresu katerina.rybarova@zscdub.cz do 26. 6. 2020. Při malém počtu přihlášených dětí provoz ŠD nebude. V ostatních dnech o hlavních prázdninách bude ŠD uzavřena.  Hezké a slunečné dny!

                                                                                                                                                                                                     Vychovatelky ŠD

Uzavření školní jídelny

16.03.2020 00:00

Na základě hygienických a bezpečnostních pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss), se nesmí v zařízení školního stravování při výdeji jídla potkávat žáci z různých skupin žáků a je také nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými žáky (nejméně 1,5 metru) – jeden stůl pro jedno dítě a následná desinfekce stolu a židle. Dále je vhodné omezit kontakt s jinými osobami, aby se minimalizovalo riziko přenosu viru. Aby se tyto podmínky podařilo zajistit, nelze z časových a kapacitních důvodů vyhovět stravování širší veřejnosti.

 

Stravování všech externích strávníků bude v plné šíři obnoveno 1. 9. 2020.

 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

                                                                                                 

Změny ve sběru recyklovatelných surovin

06.01.2020 13:24

Upozorňujeme, že v roce 2020 dochází ke změnám ve sběru recyklovatelných surovin. Společnost Armillaria od nás nadále bude odebírat pouze tyto komodity:

PET lahve tříděné podle barev

kelímky a lahve PS, PP bez příměsí – NE fólie

čiré fólie LDPE (igelit) a zvlášť HDPE (mikroten)

pěnový polystyrén.

Společnost Wega recycling od nás bude dál odebírat:

papír – roztříděný na kartóny a ostatní papír

hliník – zvlášť fólie, zvlášť plechovky a kusový hliník

víčka od PET lahví

krabice Tetrapak.

V akci Recyklohraní nadále vybíráme drobné elektrospotřebiče, vybité baterie (SGČ), můžeme odevzdat i vysloužilé tonery.

Na ostatní plasty a železo doporučujeme využít sběr recyklovatelných materiálů organizovaný Městem Český Dub – barevné pytle jsou k vyzvednutí na radnici, sběrná místa po celém městě.

Objemnější elektrospotřebiče můžete odevzdat přímo ve sběrném dvoře.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

 

BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ KORONAVIRU

SPONZOŘI:

 

 

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty:

 
 

 Zapojení do charity