NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL OD 30.11.2020

Dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se v pondělí 30. 11. 2020 vrátí k prezenční výuce všichni žáci prvního stupně (1. - 5. třídy), speciálních tříd a žáci 9. ročníku.

Žáci 6. - 8. tříd zahajují od 30. 11. 2020 tzv. rotační výuku (střídání celých tříd po týdnu).

Detailní informace naleznete ZDE.

Tabulka organizace rotační výuky:

Jan Goll (ředitel školy)

 

Vážení rodiče,

žáci prvních a druhých ročníků a žáci speciálních tříd se od středy 18. 11. 2020 navracejí do škol k prezenční výuce. Detailní informace naleznete ZDE.

Pro žáky 3. až 9. ročníků pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. V případě individuální dohody žáka s vyučujícím je možná osobní konzultace v prostorách školy. 

Jan Goll (ředitel školy)

Od pondělí 21.9. 2020 do odvolání na Základní škole Český Dub budou/bude
 
-  zavřené všechny kroužky, kde se mísí žáci různých ročníků, tzn. že povolen bude pouze Matematický kroužek 9. ročníku (lektor - Martina Pánková)
 - zavřený Školní klub 
-  zavřená Sportovní hala ZŠ Český Dub 
 
Provoz školní jídelny pokračuje dále v dosavadním režimu, ovšem za přísnějších hygienických opatření jak pro interní, tak pro externí strávníky!!!
 
Děkuji za pochopení. 
 
Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Aktuality

Zvelebení prostor školní družiny

25.11.2020 15:09

 

Od 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol a školních družin, rozhodli jsme se tedy tento čas využít k výmalbě, zvelebení prostor a nátěru palubek ve školní družině. Po výmalbě proběhl za pomoci našich uklízeček velmi pečlivý velký úklid všech prostor a zařízení naší družiny. Myslíme, že dílo se nám zdařilo:). Tímto bychom chtěli poděkovat  všem asistentům, kteří se s námi podíleli na této "náročné" akci, zejména Markétě Tvrzníkové, našim uklízečkám v čele s Hankou Klímovou a v neposlední řadě panu školníkovi Pavlu Honzejkovi za výmalbu stropů, stěhování a následné instalace stolků a dalšího zařízení v jednotlivých třídách.

                                                                                                                                                                                             Vychovatelé ŠD

Databáze středních škol

23.11.2020 08:35

Vážení rodiče žáků devátých tříd, v sekci Pro rodiče - odkaz Kariérový poradce jsem Vám zveřejnila odkazy na databázi středních škol, kde můžete společně se svými dětmi hledat a vybírat studijní a učební obory. Zároveň si přečtěte článek o tom, jak postupovat při výběru budoucí střední školy.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně)

Přihlášky na umělecké a sportovní školy

23.11.2020 08:23

Upozorňuji rodiče, že tento týden je poslední možnost na odeslání přihlášek na školy s talentovou zkouškou. Přihlášky musí být doručeny na vybranou střední školu do 30. listopadu 2020.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně)

Nové interaktivní programy pro žáky ZŠ speciální

18.11.2020 13:16

Díky poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, jejímž účelem byla „Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální “ získali naši žáci soubor tematicky zaměřených interaktivních programů pro celoroční vzdělávání. Programy mohou být nainstalovány do všech interaktivních přístrojů, kterými disponujeme. Licence je trvalá a funguje současně pro tři přístroje. Software je složen z devíti dílů s názvy měsíců a tematicky je vždy zaměřen na přírodu, počasí, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezpečné chování. Žáky provází a úkoly nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu. Věříme, že „ technologie pomáhají “ – není jen prázdné heslo.

Liberecký kraj poskytl částku 15.420 Kč, zbývající 4.749 Kč věnovala firma LUKOV Plast spol. s.r.o.

Touto cestou chceme poděkovat za opakovanou finanční podporu. 

Mgr. Renata Polcarová (realizátor projektu) a Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

 

Svoz papíru 20.10. nebude

15.10.2020 07:55

Z důvodu uzavření škol svoz papíru 20.10. nebude. Informace o náhradním termínu dodáme nejdříve začátkem listopadu.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Letošní EDUCA MY JOB bude online

07.10.2020 14:05

Vážení rodiče a milí žáci, letošní veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí, který se měl konat ve dnech 15. - 17. října 2020 v liberecké aréně, bude probíhat online. Odkaz naleznete na titulní stránce www.edulk.cz. Zatím nebyly zveřejněny podrobnosti.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně)

Svoz papíru

06.10.2020 10:43

V úterý 20.10.2020 proběhne nakládání kontejneru sběrovým papírem. Papír můžete odevzdávat od 7:15 do 10:00. Zadarmo můžeme naložit i karton.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

průkaz cyklisty

01.10.2020 11:34

Ve čtvrtek 1. října žáci pátých tříd úspěšně složili zkoušky na řidičský průkaz cyklisty. Zkoušky se měly konat již v červnu, ale vzhledem k situaci (uzavření škol) musely být odloženy. Páťáci tak museli během měsíce září procvičit pravidla silničního provozu a vyzkoušet jízdu podle pravidel na dopravním hřišti. Nebylo to vůbec jednoduché, času bylo málo. Ale zvládli to!
Nejprve jim paní prap. Denisa Jandusová zadala k vypracování dopravní testy a poté jí na dopravním hřišti předvedli při jízdě na kole, jak umí dodržovat pravidla silničního provozu.

Děkujeme třídním učitelkám 5. tříd, které s dětmi v krátkém čase stihly vše natrénovat, paní Denise Jandusové za příjemnou atmosféru u zkoušky cyklistů a Libereckému kraji za finanční podporu.

Přejeme dětem, aby jejich jízda na kole byla bez nehod!

Milena Charvátová

                                                                           

 

Sběr papíru

01.10.2020 11:04

V úterý 6.10. 2020 opět sběr papíru od 7:15 do začátku vyučování.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Intervence etopeda Petra Šolce

30.09.2020 12:36

Intervence proběhly formou setkání na výjezdových pobytech pod vedením zkušeného etopeda Mgr. Petra Šolce. Součástí intervencí byla diagnostika vztahů ve třídách a následná systematická práce s třídním kolektivem. Cílem těchto intervencí je dosáhnout změny v chování žáků, urovnání vzájemných vztahů a posílení zdravého třídního klimatu.

Etoped úzce spolupracuje s třídním učitelem, který navazuje na jeho odborné vedení. Naší snahou je naučit děti řešit problémy, se kterými se setkávají, přebírat za své chování odpovědnost a tím předcházet vzniku rizikového chování. Intervence poskytují odborný přístup třídním kolektivům a žákům, u kterých se řeší časté vztahové problémy či se u nich vyskytují patologické jevy.

Snažíme se tak dalšímu rizikovému chování předcházet či zamezit jeho případné recidivě. Tento projekt navazuje na komplexní programy specifické primární prevence, které na naší škole realizuje společnost Maják o.p.s. 

Projekt Intervence byl realizován za finanční podpory Libereckého kraje a města Český Dub.)

Jan Goll (ředitel školy)

 

1 | 2 >>

BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ KORONAVIRU

SPONZOŘI:

 

 

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty:

 
 

 Zapojení do charity