AKTUALITY


Během měsíce září proběhly harmonizační kurzy v šestých třídách. Žáci již tradičně vyjeli do Hořeních Pasek, kde společně se svým třídním učitelem, metodikem prevence a etopedem Petrem Šolcem pracovali na vztazích v nově vzniklých kolektivech. Děti se poznávaly v zajímavých, netradičních situacích, bojovaly v týmech, hledaly společné a večer si...

27. září sice nebyl státní svátek, ale o svátku ragby už být řeč mohla. Žáci 6. až 8. tříd se utkali
v bezkontaktní podobě tohoto sportu. V hodinách tělesné výchovy proběhlo nutné představení pravidel a vysvětlení specifik této hry, aby ostrý průběh turnaje vyšel na jedničku.

Někteří naši žáci se letos zúčastnili soutěže pořádané odborem tisku a public relations s názvem Svět očima dětí. Bylo hodnoceno neuvěřitelných 4587 výtvarných prací.

Ve středu 20. 9. 2023 začíná při ZŠ Český Dub kroužek dílenských prací pro žáky 3. až 9. tříd. (otevřen bude při dostatečném počtu žáků).

Sedmáci čtěte, zpráva pro vás!
Základní škola v Českém Dubu vyhlašuje pro žáky 7. ročníku ZŠ Libereckého kraje již sedmý ročník přírodovědné soutěže Dubák přírodovědec. Letošní téma jsou HOUBY.
Soutěž se uskuteční již ve čtvrtek 5. října 2023 od 9:00 do 12:30 v budově ZŠ Český Dub. Pro účastníky jsou připraveny hodnotné ceny (1....

V pondělí 18.9.2023 začíná při ZŠ Český Dub turistický kroužek pro žáky 2. až 5. tříd.

Na školní rok 2023/24 se otevírá pro žáky šestých tříd kroužek anglické konverzace. V něm se budeme zaměřovat na rozšiřující učivo šestých ročníků, ale také se v něm děti budou moci věnovat dalšímu praktickému využití svých znalostí pomocí konverzačních cvičení, prací s autentickými materiály či zpracováním různých projektů.

Ve čtvrtek 29. června jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Slavnostní den začal špalírem. Ten od školy až k České besedě vytvořili všichni žáci a učitelé naší školy, kteří cinkali deváťákům na rozloučenou a určitě i pro štěstí. Po vystoupení ZˇUˇŠ a proslovech pana starosty, pana ředitele a zástupců žáků došlo za přítomnosti rodičů k předání...

Českodubské základní škole se i letos podařilo získat finanční podporu na vzdělávání ukrajinských žáků. Díky CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem a jejich projektu "Podpora vzdělávání ukrajinských žáků v ČR" škola obdržela nadační příspěvek na letní výuku ve výši 135.000 Kč a 17.465 Kč na on-line výukový kurz. Tímto chceme nadaci poděkovat...