Seznam přijatých uchazečů do 1. tříd 2023/2024

Vážení rodiče, 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte si můžete vyzvednou v sekretariátu od 7:00 do 14:30.


Výzva k podání nabídek

Název zakázky: Rekonstrukce venkovních rolet a boxů na budově základní školy


AKTUALITY


V letošním roce jsme se opět aktivně účastnili téměř všech sportovních soutěží, které jsou vyhlášené pro 1. stupeň základních škol. Termínově se nám bohužel některé termíny kryly, vše se uskutečnilo během 2 měsíců, takže to bylo organizačně náročnější. A jak jsme dopadli?

V sobotu 22.4.2023 odpoledne se celkem 48 žáků 8. a 9. tříd naší školy vydalo na dalekou 1200 km expedici do Anglie. I když cesta autobusem a trajektem byla náročná a trvala více jak 20 hodin, na účastnících zájezdu to nebylo znát. Hned v neděli ráno po příjezdu jsme měli možnost za doprovodu průvodkyně navštívit přístavní městečko Portsmouth s...

Žáci 8.B se v úterý 25.4. zúčastnili ekologicko-turistického výletu po Ještědsko-kozákovském hřbetu, kde cestou řešili různé úkoly. Prošli jsme trasu z Horního Hanychova přes Ještědku a Ještěd, zde jsme dokonce potkali svatebčany. Dále jsme pokračovali přes Pláně pod Ještědem směrem k Ještědskému vodopádu. Poté nás již čekala zasloužená zastávka v...

Již v lednu jsme uspořádali školní kolo BiO, kterého se zúčastnilo ve dvou kategoriích 33 žáků. Nejlepší z nich postoupili do okresních kol, která proběhla v dubnu. V kategorii D se umístila M. Buriánková na 4. místě a E. Komňacká na 6. místě. V kategorii C nás reprezentovali J. Jenčová, F. Goll a V. Ulrychová. Všem účastníkům okresního kola...

Společně děti ze ŠD Soviček (3.třídy) a dětí ze 4.třídy uklízely prostranství školy a část aleje K.Světlé

Matematický klokan je soutěž původem z Austrálie a probíhá současně v asi 100 zemích světa. V naší škole se letos zúčastnilo 253 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií.

Ve čtvrtek 23.3.2023 jsme si s našimi žáky osvěžili možnosti a smysl třídění odpadů ve škole a v domácnosti. Program Tonda obal na cestách proběhl díky 4 lektorům v průběhu dopoledne ve všech třídách kromě sedmiček, protože ty odjely do Naivního divadla.

dovolte, abychom Vám z celého srdce poděkovali za spolupráci v loňském roce. Rok 2022 byl pro naši společnost obzvláště výjimečný – oslavili jsme totiž 20 let! Jsou to již dvě dekády, co se všichni společně zasazujeme o čistší a zdravější přírodu a svět kolem nás. Každým rokem, i v roce 2022, se nám daří plnit sběrové kvóty stanovené EU a...

Dne 20.03.2023 navštívili žáci naší třídy ZOO Liberec a mohli si tak doplnit dosavadní znalosti z přírodopisu a zeměpisu i o praktické poznávání živočichů. Asi největšímu zájmu se z jejich strany těšil pavilon tropů, paviánů a slonů.

Opět sbíráme sušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Pomerančová kůra 19,- Kč /kg a citrónová kůra 70,- Kč/kg. Kůra z mandarinek se nesbírá.

I letos jsme vyrazili s žáky 6. ročníků na kurz bruslení do Turnova. Čekaly nás 3 dny získávání nových pohybových dovedností i upevňování již dříve získaných, spolupráce v podobě utahování křížků a samozřejmě spousta legrace při předvádění chtěných i nechtěných pohybových kreací.

I letošní 7. ročník si užil lyžařský kurz. Ze začátku to vypadalo spíše jako turistický kurz, ale i přes nepříznivé sněhové podmínky jsme si zalyžovali. Ve středu jsme dostali informace o sněhové kalamitě v Českém Dubu, ale bohužel k nám do Herlíkovic nedorazila. Ale protože mrzlo, zasněžili nám alespoň sjezdovku Bubákov a Žalý. Všichni jsme to...

V pátek 6. ledna se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka, při které se díky ochotným dětem z 9. ročníku vybralo 16 668 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli potřebným.

Předposlední den ve škole v tomto roce jsme se sešli ještě jednou v podvečer, abychom spolu strávili Vánoční čas. Nejprve jsme si připravili třídu a sešli se u stromečku, kde jsme si předali dárečky. Také jsme si napsali a dali do velké obálky vzkazy, co chceme dokázat do konce šestky a co budeme dělat pro třídu, aby nám bylo společně...

V pondělí 19. 12. navštívili žáci 1. stupně místní vyřezávaný betlém. Využili jsme báječnou nabídku paní ředitelky H. Gollové k návštěvě ještě v předvánočním čase. Moc děkujeme také průvodci Martinu Hessovi, že nám poutavě vyprávěl o každé postavě z našeho betléma. Děkujeme oběma za výbornou spolupráci se školou a těšíme se na další návštěvu muzea...

Ve čtvrtek 15. 12. se naši nejmladší sportovci zúčastnili fotbalového turnaje, který pro nás uspořádal trenér Stanislav Bejda. Nejprve hrály čtyři týmy najednou na menší hřiště a potom si hráči vyzkoušeli hru i na celé hřiště. Pro malé hráče to byl opravdový sportovní výkon. Nejlepším týmem byla třída 2. B a nejlepšími hráči byli...

V úterý 13. prosince navštívili druháci místní knihovnu. Nejprve jsme zhlédli výstavu krásných loutek, které jsou v knihovně vystaveny k 50. výročí založení Loutkového souboru Ještěd. Zavzpomínali jsme tak na všechny krásné pohádky, které jsme mohli v našem divadélku vidět. Potom pro nás měla paní knihovnice Alenka Tvrzníková připravenou pohádku...

Dne 8. prosince 2022 proběhl na naší škole 49. ročník Olympiády českého jazyka. Letos se zúčastnilo 25 soutěžících z 8. a 9. ročníků. Vítězkou olympiády se stala Jana Schovánková z 9. B, druhé místo obsadila Stella Nikol Müllerová z 9. B a třetí místo připadlo Nele Šiknerové z 8. B. Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Opakovaně i v letošním školním roce jsme využili možnosti čerpání účelové dotace poskytované z fondu Libereckého kraje z programu Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. Obohatili jsme stávající relaxační prostředí tzv. Snoezelen o nové masážní křeslo, které slouží k masáži téměř celého těla. Tato pomůcka nabízí uklidňující...

Díky poskytované dotaci z Libereckého kraje, jejímž účelem je "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" získali naši žáci nové výukové programy - TS Matematika hrou I, TS Matematika hrou II. Oba animované tituly jsou zasazeny do světa pohádek a zvířat, programy jsou děleny na několik částí jako...

Posedmé si naši osmáci s osmáky Libereckých škol zasoutěžili s rodinou pana Dubáka. S logickými a matematickými úlohami si z řad hostů nejlépe poradila trojice Viktor Dudek (3. místo - ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou), Petr Novák (2. místo - ZŠ Broumovská Liberec) a nejvýše v žebříčku hodnocení vystoupal Jaromír Gaňa (1. místo - ZŠ Lesní Liberec)....

Již 7. ročník přírodovědné soutěže Dubák přírodovědec se uskutečnil 23. listopadu na naší škole. Letošní téma bylo: Ptáci ve městech, v lesích i u vody. Soutěž byla určena pro žáky sedmého ročníku základních škol Libereckého kraje. Poměřit své znalosti přijely děti z 11 různých škol. Celkem bylo 50 účastníků. Proto jsme rádi využili i...

Rádi bychom poděkovali firmě KOVO UNION s.r.o za sponzorský dar, který firma věnovala na herní prvky a sportovní vybavení do tříd 8. ročníků. Za tyto peníze byly nakoupeny boxovací pytle s příslušenstvím, hrazda, gymnastické míče, sedací vaky, balanční podložky, posilovací náčiní, stolní fotbal a další pomůcky, které zpestří dětem pobyt ve škole....

V rámci sekundární prevence probíhají na naší škole v několika třídních kolektivech také intervence, které mohou být realizovány také díky finanční podpoře Libereckého kraje a našeho zřizovatele Města Český Dub. Při intervencích spolupracujeme s etopedem Mgr. Petrem Šolcem nebo ředitelem společnosti Maják o. p. s. Janem Molnárem. Součástí...

V letošním školním roce opět probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám realizují lektoři společnosti Maják o. p. s. Programy jsou z velké části financovány Libereckým krajem a naším zřizovatelem Městem Český Dub. Programy probíhají od 3. do 9. ročníků, nejčastěji v časové dotaci 4-6 vyučovacích hodin.

Žáci 6. tříd absolvovali v měsíci říjnu dvoudenní harmonizační pobyt v Hořeních Pasekách. Společně s třídním učitelem, metodikem prevence a etopedem Petrem Šolcem pracovali na vztazích v nově vzniklých třídních kolektivech. Děti lépe poznaly sebe i svého třídního učitele, pracovaly v týmech na společných úkolech a rozebraly také problémy, se...

Ve středu 16. listopadu proběhla na naší škole recitační soutěž. Ve dvou kategoriích se jí zúčastnilo celkem 15 žáků druhého stupně. Výkony jednotlivých účastníků hodnotila tříčlenná porota složená z učitelů českého jazyka, ale i sami soutěžící. Ti nejlepší recitátoři si mohli vybrat zajímavé knihy.

Ve dnech 3. a 4. listopadu proběhla v naší škole tradiční charitativní akce - Srdíčkové dny, kdy žáci devátého ročníku prodávali drobné upomínkové předměty. Výtěžek akce pomůže nejen Adámkovi, ale i jiným vážně nemocným dětem. Více na www.zivotdetem.cz