Aktuality

Vlastivědná vycházka naším městem

21.10.2019 00:11

V úterý 8. a 15. října se čtvrťáci vydali na procházku Českým Dubem s průvodcem Martinem Hessem. Naše poznávání jsme začali na náměstí Bedřicha Smetany, kde jsme si prohlédli českodubskou radnici, morový sloup a dozvěděli jsme se něco o historii našeho města. Potom jsme šli ulicí Komenského, prošli jsme kolem domu, kde v dětství pobýval hudební skladatel Bedřich Smetana. Pak jsme si prohlédli  zbytky středověkého opevnění města s hláskou a odtud jsme vyrazili na místní hřbitov. Po prohlídce hrobky rodiny Schmittů a kostela Nejsvětější Trojice jsme šli do parku, kde jsme obdivovali stavbu bývalého rodinného sídla továrníka Schmitta a také Blaschkeho vilu, kde sídlí Podještědské muzeum. Procházku jsme zakončili u Johanitské komendy a cestou ke škole jsme si také prohlédli kostel Seslání Ducha svatého. Děkujeme průvodci Martinovi, že nám povídal o historii našeho krásného města a doufáme, že brzy opět vyrazíme za dalším poznáváním naší historie. 

Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelky 4. ročníků)

FOTO ZDE:

Podzimní poznávání II. A

20.10.2019 08:00

Podzim je krásné roční období a my jsme ho využili k poznávání přírody. Nejdříve jsme se vydali za poznáním domácích zvířat na farmu manželů Nedvědových do Lesnovku. Zblízka jsme si prohlédli množství zvířátek. Začali jsme u kraviček na pastvě. Naučili jsme se rozeznávat samce, samice a mláďata. Jednu hodnou kravičku jsme si také podojili. Obdivovali jsme nádherné koně, kteří se proháněli na okolních pastvinách. A všichni jsme se na poníkovi nebo koníkovi opravdu svezli. To byl krásný zážitek! Nakrmili jsme slepice, pohladili jsme si několik morčátek, prohlédli jsme si prasátko i kachny a husy. Také jsme si zařádili na kolech, motokáře, tříkolkách, povozili jsme se na čtyřkolce a prohlédli si krásný nový traktor. Moc děkujeme Nedvědovým, že nám umožnili zažít krásný den v přírodě. A zajímavý den ještě nebyl u konce. Přešli jsme kousek dál a navštívili jsme Koškovi, kteří nám ukázali svůj rybníček se pstruhy. Maminka Monika pro nás připravila i hru  s luštěním a krásnou odměnou, kterou nám předal jejich vodníček. V Lesnovku jsme zažili nádherný den.

Abychom poznali také cizokrajná zvířata, vydali jsme se do ZOO v Liberci. Za penízky ze sběru papíru jsme si objednali program Dobrodružství z poznání. Průvodkyně Zuzka nám ukázala a hlavně prozradila mnoho novinek, které jsme o zvířatech ještě nevěděli. Chválila nás, jací jsme šikulové, protože mnoho informací jsme jí pověděli sami. Navštívili jsme slony při jejich ranní hygieně, vyzkoušeli jsme si chodit jako žirafy, shlédli jsme film o ochraně ptactva v Indonésii, nakrmili jsme poníky i lachtany, zasmáli jsme se u opic a surikat, ... další krásný den. 

A to není všechno. Několikrát jsme se vydali na procházku do lesů kolem našeho města. Učíme se rozlišovat jehličnaté a listnaté stromy a další lesní rostliny. Letošní podzim našemu poznávání přál krásným počasím a my jen doufáme, že brzy zase vyrazíme.

Foto si prohlédněte ZDE a ZDE.

                                                                                                      Mgr. Martina Růžičková (třídní učitelka)

Sběr papíru

18.10.2019 07:22

Ve středu 23.10. od 7:15 do začátku vyučování budeme opět vybírat starý papír.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Sběr papíru

09.10.2019 08:53

Další možnost odevzdat starý papír máte ve středu 16.10. od 7:15 do začátku vyučování.

Návštěva knihovny

08.10.2019 11:20

V rámci akce "Týden s českodubskou knihovnou" naše ŠD navštívila 2. 10. 2019 městskou knihovnu v Českém Dubu. Akce byla spojena s připomenutím 120. výročí narození spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory. Děti se seznámily s jeho knihami, prohlédly si výstavku a při té příležitosti se od paní knihovnice dozvěděly, jak se  chovat v knihovně a jak se nechovat ke knížkám. Paní knihovnice dětem přečetla krátkou, ale poučnou pohádku z Ferdova slabikáře, pak si děti poskládaly puzzle s obrázky z knih O. Sekory a na závěr "prošly" bludištěm s Ferdou. Domů si pak odnesly kromě milých zážitků také záložku s tímto pohádkovým hrdinou.

Paní knihovnici Alence Tvrzníkové moc děkujeme za milé a vstřícné přijetí a za velkou trpělivost s dětmi.

Kateřina Rybářová, Naděžda Kindlová (vychovatelky ŠD)

 

Svoz papíru

04.10.2019 08:55

2.10.2019 10 hochů z VIII. a VII. tříd naložilo 1. kontejner sběrového papíru. Za deštivého počasí jim rukama prošlo téměř 6 tun papíru. Podrobnější tabulka je uvedena v sekci aktivity sběr. Děkuji všem, kteří se opět do sběru zapojili, ale hlavně hochům, které neodradilo špatné počasí a odvedli pořádný kus práce.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Pohádkové putování

30.09.2019 17:51

V rámci čtvrtečního projektového Dne pro zdraví uchystali žáci devátých tříd pro své malé spolužáky z I. stupně tradiční Pohádkový park. Na deseti stanovištích na ně čekaly nejroztodivnější úkoly. Podle míry jejich splnění obdrželi malí školáčci penízky, za které si v cíli mohli nakoupit drobné hračky. Největší radost měly děti z barevných balónků, které dostaly na památku na dnešní soutěžení, a ti starší si odnášeli aršík samolepek.

FOTO ZDE

Mgr. Radana Plummer a PaedDr. Pavla Pižlová (třídní učitelky)

 

Svoz papíru

30.09.2019 08:43

Ve čtvrtek 3.10.2019 proběhne svoz papíru. Starý papír můžete odevzdávat od 7:15 te ntokrát do cca 10:00.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Preventivní programy společnosti Maják

29.09.2019 20:17

I v letošním školním roce nás navštěvují lektoři společnosti Maják o. p. s. a realizují na naší škole preventivní programy. Ve 3. ročníku se děti v programu s názvem Agrese učí vzájemnému respektu a naučí se rozlišovat, co je legrace a co už je ubližování. V programu Já a internet se  dozví o zásadách bezpečného pohybu na internetu a také o rizicích, která mohou nastat při nadměrném trávení času na médiích. Ve 4. ročníku jsme si povídali o alkoholu a kouření a ještě budeme utužovat vzájemné kamarádské vztahy při programu s názvem Jsme parta. Páťáci měli program Jsem originál, který vede žáky k uvědomování si své jedinečnosti, svých silných stránek a také k porozumění pojmu záměrného ubližování - šikany. Druhým programem bude Kybersvět, při kterém se děti zamýšlejí nad klady a zápory virtuálního světa a jsou upozorňovány na možná rizika např. kyberšikany, gamblingu a závislosti na médiích. Programy jsou realizovány díky příspěvkům rodičů a také za finanční podpory města Český Dub.

Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence na 1. stupni)

                   

Projektový den Pravěk

29.09.2019 19:52

V pátek 27. září měli čtvrťáci projektový den na téma Pravěk. Mnoho dětí si doma za pomoci rodičů připravilo oblek vhodný pro pračlověka, abychom  si navodili tu správnou atmosféru. Potom  jednotlivé tlupy plnily nelehké úkoly. Nejprve jsme hráli scénky ze života pravěkých lidí, nejčastěji jsme viděli lov zvěře, ale Venuše nám předvedly vytváření jeskynních maleb. Čekala nás také pravěká módní přehlídka a také zajímavé matematické úlohy a práce s textem. V závěru projektového dne jsme výtvarně tvořili - modelovali jsme pravěké venuše, udělali jsme si náhrdelník ze zvířecích zubů, malovali jsme jeskynní malby a každá tlupa si vyrobila model své chýše. Atmosféru pravěku jsme si pořádně užili a doufáme, že si vše díky tomu lépe zapamatujeme. 

                                                                                                                                                         Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelky IV. ročníků)

Další foto ZDE:

1 | 2 | 3 >>

SPONZOŘI:

 

 

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty:

 
 

 Zapojení do charity