Provoz ZŠ Český Dub od pondělí 17. 5. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna v budovách školy osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně a speciálních tříd bez rotací. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací na ZŠ Český Dub se v týdnu 17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 budou dále dodržovat přísná hygienická opatření a dodržovat organizační pravidla, která jsou popsána v přílohách níže.

Výuka v týdnu 10. 5. 2021 - 14. 5. 2021

Platí stále model rotační výuky. 

1. stupeň  a speciální třídy pokračují v dosavadním režimu. 

Z 2. stupně přijdou prezenčně třídy: 8. A, 8. B, 9. A, 9. B.

 

Podmínky návratu žáků 2. stupně od 3.5.2021

Druhý stupeň od 3. 5. 2021 rotačně do školy

Vážení rodiče, 

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 3. 5. 2021 do školy vracejí rotačně rovněž žáci druhého stupně.  

V případě prvního stupně pokračuje způsob výuky beze změny! 

Pondělí 3. 5. 2021 – pátek 7. 5. 2021

Prezenčně: 6. A, 6. B, 6. C, 7. A a 7. B

Distančně: 8. A, 8. B, 9. A a 9. B

Pondělí 10. 5. 2021 – pátek 14. 5. 2021

Prezenčně: 8. A, 8. B, 9. A a 9. B

Distančně: 6. A, 6. B, 6. C, 7. A a 7. B 

Další informace k organizování školy  dodáme v průběhu pátku 30. 4. 2021.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

ŠKOLNÍ DRUŽINA od 26. 4. 2021

 
Ranní i odpolední družina se od 26. 4. 2021 vrací do vlastních prostor (budova školní družiny). 
 
Třídy 4. A i 4. B budou mít družinu v prostorách školního klubu. Platí pro lichý i sudý týden.
 
VÝUKA 1. STUPNĚ od 26. 4. 2021
 
Výuka 1. stupně bude nadále probíhat ve stejném režimu jako doposud (rotačně).
 
VÝUKA 2. STUPNĚ od 26. 4. 2021
 
Výuka 2. stupně bude nadále probíhat ve stejném režimu jako doposud (distančně).
Mgr. Jan Goll (ředitel školy)
 
                                                                                              

 

Podmínky návratu žáků 1. stupně a speciálních tříd do školy 

od 12. 4. 2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘI NÁVRATU DO ŠKOL OD 12. 4. 2021

  • V první fázi se bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy. Testovat se bude ve škole, a to pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky v kmenových třídách, pod dohledem dvou pedagogických zaměstnanců školy.
  • Testování se nemusí nutně provádět u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (např. potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se žák účastní testování dle harmonogramu školy. Testů je dostatečné množství.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

 

Pokud budete žádat o přijetí dítěte ke školní docházce na Základní školu Český Dub pro rok 2021/2022, vyplňte elektronický formulář  Přihláška ke školní docházce. 

 

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, vyplňte Žádost o odklad školní docházky (ke stažení zde) a zašlete ho na email blanka.cerna@zscdub.cz. Aby ředitel mohl rozhodnout o odkladu, je třeba k již odeslané Žádosti o odklad školní docházky do konce května 2021 doložit 2 dokumenty – doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Oba dokumenty je třeba odevzdat do 31. 5. 2021 v úředních hodinách na sekretariátě školy (Po – Pá – 6.30 – 14.30 h.).

Základní škola Český Dub je nadále k dispozici žákům rodičů „záchranného systému“

Na základě ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2021/COV19  ze dne 19. 03. 2021     

Plné znění rozhodnutí naleznete ZDE pokračuje Základní škola Český Dub ve vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

 

Od 1. 3. 2021 zavření ZŠ Český Dub pro všechny žáky

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání s účinností od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021. 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Kompletní znění usnesení naleznete ZDE

 

Aktuality

Sběr papíru

13.05.2021 10:51

V úterý 18.5. od 7:15 do začátku vyučování bude opět sběr papíru a v úterý 25.5. přijede kontejner, takže můžete sběr přivézt mezi 7:15 a 9:30.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Sběr papíru

04.05.2021 08:16

V úterý 11.5. 2021 od 7:15 do začátku vyučování opět vybíráme sběrový papír. 

Opět můžeme vybírat i karton.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Matematická olympiáda

09.04.2021 11:23

Gratulujeme Magdaléně Valešové z 9.B a Tomáši Gollovi z 9.A k výbornému výkonu v letošním ročníku Matematické olympiády, která se tentokrát konala distanční formou.

Oba prošli jako úspěšní řešitelé okresním kolem a úspěch završili skvělým výsledkem v krajském kole, kde se neztratili ani mezi studenty gymnázia. Magda obsadila 6. místo a Tom skončil na 10. místě.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek.

Mgr. Martina Pánková (učitelka matematiky)

Biologická olympiáda

31.03.2021 12:02

25.3. a 29.3.2021 proběhla distančně školní kola biologické olympiády. Pořadí účastníků je v sekci aktivity - soutěže. Všem zúčastněným děkuji za bezproblémový průběh a postupujícím držím palce do krajského kola.

Mgr. Dana Škodová(organizátor akce)

Olympiáda v anglickém jazyce

22.02.2021 08:36

I v letošním školním roce proběhla olympiáda v anglickém jazyce pro  8.a 9. ročník. Věřím, že výkon soutěžících byl ovlivněn neosobním on-line prostředím a výpadky internetu. Přesto bych chtěla pochválit Klárku Kořínkovou z IX.A za vyrovnaný výkon ve všech posuzovaných kategoriích (výslovnost, plynulost, slovní zásoba, interakce a správnost). Kryštof Jenč z VIII.A  vynikal pohotovými reakcemi a plynulým projevem a Lea Guschlová též z VIII.A se vyjadřovala gramaticky správně s velmi dobrou výslovností.

Letos bude školu reprezentovat vítěz školního kola - Klára Kořínková. Gratuluji a držím palce v krajském kole.
Děkuji všem za účast.  

                                                                                                                                                      Mgr. Radana Plummer (organizátorka soutěže)

 

Přednáška pro rodiče vycházejících žáků

05.01.2021 16:06

Vážení rodiče, milí vycházející, v úterý 12. ledna 2021 se od 17 hodin uskuteční online přednáška o náležitostech přijímacího řízení, o vyplňování přihlášek na střední školy a o možnostech odvolání. Na přednášku se můžete připojit prostřednictvím účtů Vašich dětí.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)

Preventivní programy Maják

10.12.2020 19:51

Letošní rok je v mnohém opravdu jiný. Nikdo jsme nečekal, že tak krátce po zahájení nového školního roku, zůstanou naši žáci opět doma na distanční výuce. Přesto i v letošním roce probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám realizují lektoři společnosti Maják o. p. s. Programy probíhají od 3. do 9. ročníků, nejčastěji v  časové dotaci 4 - 6 vyučovacích hodin.Cílem těchto programů, které na sebe navazují, je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a snaha o předcházení vzniku rizikového chování u žáků. Ve 3. ročníku začínají třeťáci s programem Buď kamarád, který vede žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Učí děti hledat různé způsoby řešení vyhrocených situací. Další téma je Já a internet, který poukazuje na možná nebezpečí pohybu dětí na internetu a vede žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem. Ve 4. ročníku je realizován program Alkohol a kouření, který zvyšuje povědomí žáků o škodlivosti návykových látek a dále program Jsme parta?, jehož cílem je posilovat vzájemný respekt a pozitivní vztahy mezi žáky. V 5. ročníku se žáci věnují podpoře vlastní originality - svému zdravému Já, v programu Jsem originál, a pak také aktuálnímu tématu kybersvět - Bezpečně on- line. Šesťáky čeká program Závislosti a Čas změny. V 7. ročníku si žáci uvědomí pojetí vlastní krásy, budou rozvíjet úctu k sobě i druhým - program Krása a také se budou věnovat tématu Návykové látky. V 8. ročníku se žáci opět věnují problematice kyberšikany a bezpečnému užívání internetu-  program Na netu a také budou prohlubovat své poznatky o lidské sexualitě, prostor je věnován také lásce a partnerství. V 9. ročníku zakončíme působení v oblasti prevence programy Rizikové sexuální chování a Za hranou, který vede žáky k zamyšlení nad postavením minorit v naší společnosti a dává si za cíl předcházet vzniku extremistických názorů a postojů, což je ve společnosti stále velice aktuální téma. 

Všechny programy mohou být realizovány díky finanční podpoře našeho města Český Dub, velice tímto děkujeme za dlouhodobou spolupráci a podporu školy v preventivních aktivitách.

Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence pro 1. stupeň)

Olympiáda v českém jazyce

09.12.2020 18:44

Nelehká situace v současném vzdělávání  nezabránila žákům osmých a devátých tříd zúčastnit se 47. ročníku Olympiády z českého jazyka. Soutěžící se utkali v řešení jazykových úkolů a v psaní slohové práce na dané téma. Vítězkou školního kola se stala Karolína Zelinková z IX. B, druhé místo obsadila Klára Kořínková z IX. A, třetí místo patří Haně Kvapilové z IX. A. Čtvrté a páté místo vybojovali žáci VIII. A -  Samuel Plummer a Leona Guschlová. Vítězkám gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za účast!

PaedDr. Pavla Pižlová, Mgr. Kateřina Kotrbatá (pořadatelky soutěže)

ANDÍLCI pro Domov důchodců v Českém Dubu

08.12.2020 16:58
S dětmi z I.A ( Sovičky) jsme si četli o tom, jak je lidem i zvířátkům, když jsou bez přátel a rodiny. Proto jsme se domluvili s panem ředitelem z DD a vyrobili jsme dárečky pro babičky a dědečky v ústavu. Dnes jsme vše předali osobně panu řediteli. Snad  udělají radost. 
Helena Kaulfussová

Svoz papíru 8.12.2020

07.12.2020 08:37

Pozor změna - kontejner budeme nakládat od 8:00 do 10:00!

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

1 | 2 | 3 >>

BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ KORONAVIRU

SPONZOŘI:

 

 

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty:

 
 

 Zapojení do charity