VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - rekonstrukce oken školní družiny - dřevěná okna

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - rekonstrukce oken budov školy - plastová okna

AKTUALITY

Bezpečná cesta do školy

S novým školním rokem se děti opět každodenně vydávají na cestu do školy. Uvědomujeme si však, že s rostoucím provozem na komunikacích se zvyšuje nebezpečí dopravních nehod. Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s firmou C&A vytvořit pro rodiče přehledný návod, jak připravit své děti na bezpečnou cestu do školy a zpět.

Ondřej Marek (Jenpix GmbH)

Nové stránky spuštěny

Vítejte na nových vizuálně přívětivějších stránkách základní školy. O titulní fotografie se postaral bývalý žák naší školy Vojtěch Porš. Pokud Vás fotografie zaujaly, můžete se podívat na jeho pracovní facebookové stránky, kde najdete jeho další práci. 
https://www.facebook.com/VojtechPors


Sběr papíru

V pátek 15. 10. 2021 můžete odevzdávat sběrový papír od 7:15 do začátku vyučování.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Přednáška pro rodiče

V úterý 5. 10. 2021 od 16:30 hod. v IX. A v naší škole proběhne přednáška pro rodiče i pedagogy s názvem Děti dneška. Přednášet bude Mgr. Jan Molnár, ředitel společnosti Maják, o.p.s. Téma - život na sociálních sítích, závislosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování. Co můžeme jako rodiče udělat? Kde případně hledat pomoc? Všichni jste srdečně zváni!
Mgr. Kateřina Řídká (metodik prevence)

Český den proti rakovině

Ve středu 29.září dopoledne pořádá naše škola za aktivní pomoci žáků 9.ročníku tradiční charitativní sbírku. Děkujeme všem, kdo přispějí zakoupením žluté kytičky na výzkum a léčbu rakoviny.

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátor charitativních akcí


Pohádkový park

Dne 27. 9. jsme uspořádali pohádkový park pro děti z první až čtvrté třídy a přidala se i speciální třída. Po parku jsme se rozmístili na 12 stanovišť, kde jsme byli převlečeni za nejlepší pohádkové postavy, které existují např: čarodějnice, vojáky, kuchaře, princezny atd.. Vymysleli jsme si pro ně nejrůznější úkoly od střílení z pistolí, skákání v pytli s čerty, hledání ouška, ježdění na rudlíku až po vysvobození vězně. Na konci cesty byly děti odměněny bonbónky a výrobky, které jsme vytvořili ve škole.

Marie Jiránková (IX. B)

EKOsběr zahájen

Ve středu 22. 9. 2021 byl opět zahájen sběr recyklovatelných materiálů. Vybíráme každou středu a pátek od 7,25 do 7,40 za šatnami před vchodem do tunelu. Co všechno můžete nosit, najdete na školním webu v sekci Aktivity - sběr - recyklovatelné suroviny. Prosíme mít vše vymyté, roztříděné, spočítané. Děkujeme, že pomáháte třídit odpady.

Mgr. H. Knoblochová a Mgr. M.  Růžičková (koordinátorky ekosběru)

Odborné odstranění hnízda sršně obecné

Den před zahájením školního roku bylo nutné využít odborné pomoci českodubských hasičů. Na okně z jedné tříd si postavili hnízdo sršni, které bylo potřeba odstranit, aby se mohlo náležitě větrat.
Tento zásah bravurně provedla jednotka sboru dobrovolných hasičů, která k tomu využila speciálního vysavače a ochranného obleku s kuklou. Tímto moc děkujeme za pomoc.

Jana Zelinková (administrativní pracovnice)

Vítání prvňáčků do školního roku 2021/22 

Prvního září přivítali nejen pedagogičtí pracovníci školy, ale také starosta města nové žáky, a to poprvé v prostorách Základní umělecké školy. Původně se měla akce uskutečnit v kulturním a spolkovém centru Česká Beseda, ale mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví tuto možnost vyloučila. Využilo se proto nabídky ZUŠ, která umožnila slavnostní akt realizovat v koncertním salonku.

Doufáme, že začátek školního roku se dětem líbil a přejeme jim hodně úspěchů, vytrvalosti a radosti ze studia a rodičům pak pevné nervy a velkou dávku trpělivosti.

Jako památku na první školní den žáci obdrželi drobné dárky od Libereckého kraje, pamětní listy od města Český Dub a keramická sluníčka ze školní keramické dílny.

Ať se vede!

Jan Goll (ředitel školy)