Po návratu části žáků 9. tříd k prezenční výuce 11. 5. 2020 a  žáků 1. stupně (1. – 5. třídy) od 25. 5. 2020 je od pondělí 1. 6. 2020 rovněž možná za přísných hygienických podmínek osobní přítomnost žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 Školského zákona (žáci speciálních tříd) na vzdělávacích aktivitách v budovách školy. Rodiče přihlášených žáků k prezenční výuce byli  třídními učitelkami seznámeni s podmínkami tohoto způsobu výuky.

Pro všechny žáky školy, i pro ty přítomné v budovách školy, bude nadále probíhat online výuka (výuka na dálku).

Jan Goll (ředitel školy)

Aktuality

Zpřesňující informace k přijímacímu řízení na maturitní obory

25.05.2020 10:45

Vážení rodiče, dnes je poslední den, kdy by měli všichni uchazeči obdržet pozvánku k písemným přijímacím zkouškám. Jak již víte, koná se pouze jeden termín, zkoušku žák vykoná na škole, kterou měl uvedenu na prvním místě v přihlášce. Školní část zkoušky (talentové zkoušky, fyzické testy) je zachována a žáci budou pozváni v termínu daném školou. Prodlužuje se čas na vyplnění písemné zkoušky, matematiku budou psát 85 minut, češtinu 70 minut. Výsledky testů oznámí Cermat školám 15. června 2020 a škola zveřejní výsledky přijímacího řízení 16. června 2020. Zápisový lístek musí být odevzdán do pěti pracovních dnů, tj. do 23. června 2020. Nepřijatí žáci obdrží písemné rozhodnutí s upozorněním na možnost podání žádosti o nové rozhodnutí (tím se pro letošní rok nahrazuje zrušené odvolání). Žádost o vydání nového rozhodnutí se podává do tří dnů ode dne obdržení rozhodnutí o nepřijetí žáka na školu. Pokud bude žák přijat na školu až po vydání nového rozhodnutí, může si vzít již uplatněný zápisový lístek zpět ze školy, na které jej již uplatnil (procedura je tedy stejná jako u odvolání, jenom se to tak nejmenuje). Po zveřejnění výsedků nového rozhodnutí je možno zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů, jak to bylo původně v zákonu. 

Na neobsazené obory mohou střední školy vyhlásit další kolo přijímacích zkoušek, už bez písemných testů.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)

 

Návrat žáků

22.05.2020 22:08

Po návratu části žáků 9. tříd k prezenční výuce 11. 5. 2020 je od pondělí 25. 5. 2020 rovněž možná za přísných hygienických podmínek  osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5. třídy) na vzdělávacích aktivitách v budovách školy. Rodiče přihlášených žáků k prezenční výuce byli  třídními učiteli seznámeni s podmínkami tohoto způsobu výuky.

Pro všechny žáky školy, i pro ty přítomné v budovách školy, bude nadále probíhat online výuka (výuka na dálku).

Jan Goll (ředitel školy)

Obnovení sportování ve Sportovní hale ZŠ Český Dub

16.05.2020 00:00

V souvislosti s uvolňováním opatření, která byla zavedena v rámci pandemie onemocnění COVID-19, bude SPORTOVNÍ HALA od pondělí 18. 5. 2020 otevřena v následujícím omezeném provozu v souladu s platnými usneseními vlády ČR o přijetí krizových opatření (viz Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 4. 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření).

Organizovaný trénink profesionálních a amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nanejvýš 100 osob ve stejný čas:

 1. Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
 2. vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
 3. sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
 4. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
 5. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
 6. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

výuka 9. ročníku

07.05.2020 14:02

Vážení rodiče,

ode dne 11. 5. 2020 bude za specifických podmínek možná ve škole osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky, a to od 7.40 h. do 12.10 h. Výuka zbylých předmětů (kromě matematiky a českého jazyka) pro výše uvedené žáky bude nadále probíhat online (výuka na dálku). Žáci 9. ročníku, kteří již byli přijati k dalšímu vzdělávání, a ti, co nezvolili osobní přítomnost ve škole, se nadále budou vzdělávat ze všech předmětů online (výuka na dálku).

Výuka všech ostatních žáků (1. – 8. ročník a speciální třídy) bude nadále probíhat pouze online (výuka na dálku).

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Sběrové aktivity

07.05.2020 12:54

Vážení rodiče, 

oznamujeme, že až do konce června nebudeme vybírat žádné recyklovatelné materiály. Sběrové aktivity plánujeme obnovit až v novém školním roce. Odměny za papír budou rovněž rozepsány na třídy až v září. 

Pokud máte doma nějaký nasbíraný mateiál, doporučejeme jej odevzdat přes kontejnery nebo barevné pytle na tříděný odpad od městského úřadu.

Děkuji za pochopení

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Ošetrovné

06.05.2020 10:32

Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Nárok na ošetřovné tak mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Pečující se v péči budou moci libovolně vystřídat. Tyto a další změny v ošetřovném budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19. Bližší informace zde

Žádat můžete buď telefonicky 481 120 307 nebo mailem na: skola@zscdub.cz

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Online vzdělávání na ZŠ Český Dub

02.04.2020 00:00

Vzdělávání žáků v době nouzového stavu ČR probíhá na ZŠ Český Dub elektronickou formou pomocí:

 •  výukového systému Edupage
  • individuální a hromadná komunikace s rodiči a žáky
  • zasílání výukových materiálů v podobě wordových dokumentů, jpeg souborů, …
  • připravování prezentací pomocí e-learningového nástroje Edupage – prezentace, domácí úkoly, …
  • připravování testů pomocí Edupage a jejich vypracovávání online s možností automatického vyhodnocení testu
 • cloudového úložiště Google Disk
  • vkládání výukových materiálů
 • žákovských a rodičovských emailů
  • individuální a hromadná komunikace s rodiči a žáky
  • zasílání výukových materiálů v podobě wordových dokumentů, jpeg souborů, …
 • videokonferenční systém Google Hangouts Meet
  • hromadná komunikace s žáky (s celou třídou nebo po skupinách)
 • SMS zpráv a telefonických hovorů
  • individuální komunikace s rodiči

Děkuji učitelům za netradiční způsoby výuky a komunikace s žáky a děkuji rovněž rodičům za spolupráci při výuce a zejména dohled nad plněním zadávaných úloh žáky.

Děkuji Mgr. Lence Tiché, že nás naučila s aplikacemi online vyučování pracovat a že je stále učitelům k dispozici, když v IT potřebují nějakou radu.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Nové informace k přijímacímu řízení

31.03.2020 15:07

Vzhledem k mimořádné okolnosti uzavření škol upravilo ministerstvo školství podmínky přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se bude konat do 14 dnů po otevření škol. Proběhne pouze jeden termín zkoušek, žáci zkoušku vykonají na škole v prvním pořadí (na přihlášce byla na 1. místě). Výsledky zkoušek budou oznámeny a zveřejněny do osmi dnů ode dne konání jednotné zkoušky. Zápisový lístek musí být odevzdán do pěti dnů.  Zkracuje se tedy lhůta na jeho odevzdání. Náhradní termín zkoušek pro nemocné bude zachován a určen ministerstvem. Další kola přijímacího řízení na školách, které nebudou naplněny v prvním kole, budou zachována. Oznámení o přijetí bude zveřejněno na stránkách školy, oznámení o nepřijetí bude zasláno poštou. Odvolání proti rozhodnutí ředitele nebude možné! Pokud dojde k nějaké změně, budete okamžitě informováni.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)

Uzavření školní jídelny

16.03.2020 00:00

Školní jídelna se od pondělí 16.3.2020 zavírá rovněž pro externí strávníky (pro žáky je již uzavřená od 11.3.2020)!

Pomoc pro naše strávníky v době vyhlášeného nouzového stavu nabízí Podještědský sportovní areál, který Vám oběd, včetně dovozu, zajistí. Objednávky se přijímají na:

 • tel.: 723 065 441 (volat nebo SMS ve tvaru: datum, počet jídel a výběr jídla, příjmení, adresa)
 • on-line: https://podjestedska.eu/rozvoz-obedu/
 • NETÝKÁ SE SENIORŮ, KTERÝM OBĚDY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY ZAJIŠŤUJE A DOVÁŽÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA!

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Svoz papíru

24.02.2020 08:16

V pátek 6.3.2020 proběhne svoz papíru. Papír můžete odevzdávat od 7:15 do cca 10:00, kontejner bude přistaven kolem 8:00. Naposledy nám odvezou i karton.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ KORONAVIRU

SPONZOŘI:

 

 

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty:

 
 

 Zapojení do charity