Změna jídelníčku od pondělí 16.01.2023

Z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců školní jídelny bude od pondělí 16.01.2023 vydáváno pouze první jídlo. Všem strávníkům, kteří si objednali druhé jídlo, se automaticky objednávka převede na oběd č. 1.

Děkujeme za pochopení.


AKTUALITY


I letošní 7. ročník si užil lyžařský kurz. Ze začátku to vypadalo spíše jako turistický kurz, ale i přes nepříznivé sněhové podmínky jsme si zalyžovali. Ve středu jsme dostali informace o sněhové kalamitě v Českém Dubu, ale bohužel k nám do Herlíkovic nedorazila. Ale protože mrzlo, zasněžili nám alespoň sjezdovku Bubákov a Žalý. Všichni jsme to...

V pátek 6. ledna se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka, při které se díky ochotným dětem z 9. ročníku vybralo 16 668 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli potřebným.

Předposlední den ve škole v tomto roce jsme se sešli ještě jednou v podvečer, abychom spolu strávili Vánoční čas. Nejprve jsme si připravili třídu a sešli se u stromečku, kde jsme si předali dárečky. Také jsme si napsali a dali do velké obálky vzkazy, co chceme dokázat do konce šestky a co budeme dělat pro třídu, aby nám bylo společně...

V pondělí 19. 12. navštívili žáci 1. stupně místní vyřezávaný betlém. Využili jsme báječnou nabídku paní ředitelky H. Gollové k návštěvě ještě v předvánočním čase. Moc děkujeme také průvodci Martinu Hessovi, že nám poutavě vyprávěl o každé postavě z našeho betléma. Děkujeme oběma za výbornou spolupráci se školou a těšíme se na další návštěvu muzea...

Ve čtvrtek 15. 12. se naši nejmladší sportovci zúčastnili fotbalového turnaje, který pro nás uspořádal trenér Stanislav Bejda. Nejprve hrály čtyři týmy najednou na menší hřiště a potom si hráči vyzkoušeli hru i na celé hřiště. Pro malé hráče to byl opravdový sportovní výkon. Nejlepším týmem byla třída 2. B a nejlepšími hráči byli...

V úterý 13. prosince navštívili druháci místní knihovnu. Nejprve jsme zhlédli výstavu krásných loutek, které jsou v knihovně vystaveny k 50. výročí založení Loutkového souboru Ještěd. Zavzpomínali jsme tak na všechny krásné pohádky, které jsme mohli v našem divadélku vidět. Potom pro nás měla paní knihovnice Alenka Tvrzníková připravenou pohádku...

Dne 8. prosince 2022 proběhl na naší škole 49. ročník Olympiády českého jazyka. Letos se zúčastnilo 25 soutěžících z 8. a 9. ročníků. Vítězkou olympiády se stala Jana Schovánková z 9. B, druhé místo obsadila Stella Nikol Müllerová z 9. B a třetí místo připadlo Nele Šiknerové z 8. B. Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Opakovaně i v letošním školním roce jsme využili možnosti čerpání účelové dotace poskytované z fondu Libereckého kraje z programu Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. Obohatili jsme stávající relaxační prostředí tzv. Snoezelen o nové masážní křeslo, které slouží k masáži téměř celého těla. Tato pomůcka nabízí uklidňující...

Díky poskytované dotaci z Libereckého kraje, jejímž účelem je "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" získali naši žáci nové výukové programy - TS Matematika hrou I, TS Matematika hrou II. Oba animované tituly jsou zasazeny do světa pohádek a zvířat, programy jsou děleny na několik částí jako...

Posedmé si naši osmáci s osmáky Libereckých škol zasoutěžili s rodinou pana Dubáka. S logickými a matematickými úlohami si z řad hostů nejlépe poradila trojice Viktor Dudek (3. místo - ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou), Petr Novák (2. místo - ZŠ Broumovská Liberec) a nejvýše v žebříčku hodnocení vystoupal Jaromír Gaňa (1. místo - ZŠ Lesní Liberec)....

Již 7. ročník přírodovědné soutěže Dubák přírodovědec se uskutečnil 23. listopadu na naší škole. Letošní téma bylo: Ptáci ve městech, v lesích i u vody. Soutěž byla určena pro žáky sedmého ročníku základních škol Libereckého kraje. Poměřit své znalosti přijely děti z 11 různých škol. Celkem bylo 50 účastníků. Proto jsme rádi využili i...

Rádi bychom poděkovali firmě KOVO UNION s.r.o za sponzorský dar, který firma věnovala na herní prvky a sportovní vybavení do tříd 8. ročníků. Za tyto peníze byly nakoupeny boxovací pytle s příslušenstvím, hrazda, gymnastické míče, sedací vaky, balanční podložky, posilovací náčiní, stolní fotbal a další pomůcky, které zpestří dětem pobyt ve škole....

V rámci sekundární prevence probíhají na naší škole v několika třídních kolektivech také intervence, které mohou být realizovány také díky finanční podpoře Libereckého kraje a našeho zřizovatele Města Český Dub. Při intervencích spolupracujeme s etopedem Mgr. Petrem Šolcem nebo ředitelem společnosti Maják o. p. s. Janem Molnárem. Součástí...

V letošním školním roce opět probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám realizují lektoři společnosti Maják o. p. s. Programy jsou z velké části financovány Libereckým krajem a naším zřizovatelem Městem Český Dub. Programy probíhají od 3. do 9. ročníků, nejčastěji v časové dotaci 4-6 vyučovacích hodin.

Žáci 6. tříd absolvovali v měsíci říjnu dvoudenní harmonizační pobyt v Hořeních Pasekách. Společně s třídním učitelem, metodikem prevence a etopedem Petrem Šolcem pracovali na vztazích v nově vzniklých třídních kolektivech. Děti lépe poznaly sebe i svého třídního učitele, pracovaly v týmech na společných úkolech a rozebraly také problémy, se...

Ve středu 16. listopadu proběhla na naší škole recitační soutěž. Ve dvou kategoriích se jí zúčastnilo celkem 15 žáků druhého stupně. Výkony jednotlivých účastníků hodnotila tříčlenná porota složená z učitelů českého jazyka, ale i sami soutěžící. Ti nejlepší recitátoři si mohli vybrat zajímavé knihy.

Ve dnech 3. a 4. listopadu proběhla v naší škole tradiční charitativní akce - Srdíčkové dny, kdy žáci devátého ročníku prodávali drobné upomínkové předměty. Výtěžek akce pomůže nejen Adámkovi, ale i jiným vážně nemocným dětem. Více na www.zivotdetem.cz

V pátek 21. 10. se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Přihlásilo se 99 žáků z druhého stupně, kteří byli rozděleni podle ročníku do čtyř kategorií a pokoušeli se řešit 15 zajímavých úloh.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i tento školní rok 2022/23 podporuje Národní plán doučování, který je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. Tyto žáky určuje škola podle zadaného kritéria - vážné zhoršení výsledků vzdělávání.

Učitelé naší školy navštívili Podještědské muzeum v Českém Dubu. Nešlo jen o povídání o vystavených exponátech a jejich někdy až podivuhodně spletité cestě do sbírek muzea, ale také o životních osudech lidí spjatých s naším krajem - Karoliny Světlé a rodiny továrníka Franze Schmitta. Stejně jako předchozí prohlídka johanitské komendy a městského...