Vážení rodiče,

               žáci 1. stupně a 2. stupně se nadále budou učit na dálku. Od pondělí 2. 11. 2020 na distanční způsob výuky přecházejí rovněž žáci speciálních tříd.

               Zároveň bych Vám chtěl touto cestou poděkovat za trpělivost, vytváření zázemí pro výuku Vašich dětí, za pomoc, kterou jim poskytujete, a za spolupráci, která mezi Vámi a učiteli probíhá.

Bez těchto faktorů by tento způsob vzdělávání vůbec nemohl fungovat.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Prodloužení podzimních prázdnin o 2 dny (26. 10. 2020 – 30. 10. 2020)

Na pondělí 26. 10. 2020 a úterý 27. 10. 2020 vyhlašuje ministerstvo školství mimořádné volno. Znamená to prodloužení podzimních prázdnin na celý týden, tzn. 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

 

Vážení rodiče, 

na Základní škole Český Dub byli na COVID-19 pozitivně testováni celkem 4 žáci třídy 6. A.  Jeden z výše uvedených žáků je již uzdravený a zbylí tři jsou dosud v karanténě.

Rovněž z pracovníků školy je jedna pedagožka v karanténě (ovšem na Covid-19 testována negativně). Dosud žádný ze zaměstnanců školy Covidem-19 neonemocněl.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Vážení rodiče,

 z nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (Č.j.: KHSLB 19729/2020) se na Základní škole Český Dub ode dne 05.10.2020 do 18.10.2020 včetně omezují hodiny zpěvu a tělesné výchovy. V hodinách hudební výchovy budou probírány dějiny hudby, poslechová činnost atd.

Hodiny tělesné výchovy na druhém stupni budou probíhat formou vycházek do přírody, popř. se bude probírat historie tělesné výchovy, teorie pohybových schopností a pádových technik apod.

Tělesná výchova v běžné podobě je povolena pouze na prvním stupni základního vzdělávání.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Od pondělí 21.9. 2020 do odvolání na Základní škole Český Dub budou/bude
 
-  zavřené všechny kroužky, kde se mísí žáci různých ročníků, tzn. že povolen bude pouze Matematický kroužek 9. ročníku (lektor - Martina Pánková)
 - zavřený Školní klub 
-  zavřená Sportovní hala ZŠ Český Dub 
 
Provoz školní jídelny pokračuje dále v dosavadním režimu, ovšem za přísnějších hygienických opatření jak pro interní, tak pro externí strávníky!!!
 
Děkuji za pochopení. 
 
Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Rozhodnutím Ministra zdravotnictví se od pátku 18.9.2020 zavádí povinnost na všech základních školách v celé České republice nosit roušky nejen ve všech společných prostorách a jídelnách, ale rovněž ve třídě během vyučování a přestávek. Žáci prvního stupně během vyučování roušku mít nemusí. 

 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)

Otevření školní jídelny Základní školy Český Dub

Od 1. září 2020 bude za přísných hygienických podmínek znovu otevřena školní jídelna pro externí strávníky.

  • Žádám externí strávníky, aby vstupovali do jídelny zcela zdraví.
  • Žádám externí strávníky, aby si před vstupem do jídelny řádně umyli ruce.
  • Externím strávníkům bude vyhrazen prostor oddělený paravánem.
  • Žádám externí strávníky, aby k obědu využívali zejména tyto časy: 11.00h., 12.00h. a 12.45h.
  • Externí strávníci dostanou oběd přednostně, aby se vyhnuli bližšímu kontaktu s žáky školy.

Děkuji za dodržování uvedených kritérií.

Jan Goll (ředitel školy)

Aktuality

Svoz papíru 20.10. nebude

15.10.2020 07:55

Z důvodu uzavření škol svoz papíru 20.10. nebude. Informace o náhradním termínu dodáme nejdříve začátkem listopadu.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Letošní EDUCA MY JOB bude online

07.10.2020 14:05

Vážení rodiče a milí žáci, letošní veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí, který se měl konat ve dnech 15. - 17. října 2020 v liberecké aréně, bude probíhat online. Odkaz naleznete na titulní stránce www.edulk.cz. Zatím nebyly zveřejněny podrobnosti.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérová poradkyně)

Svoz papíru

06.10.2020 10:43

V úterý 20.10.2020 proběhne nakládání kontejneru sběrovým papírem. Papír můžete odevzdávat od 7:15 do 10:00. Zadarmo můžeme naložit i karton.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Sběr papíru

01.10.2020 11:04

V úterý 6.10. 2020 opět sběr papíru od 7:15 do začátku vyučování.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Sběr papíru

25.09.2020 10:54

Ve čtvrtek 1.10. od 7:15 do začátku vyučování opět proběhne sběr papíru.

Mgr. Dana Škodová(koordinátor sběru)

Sběr papíru

17.09.2020 11:19

V úterý 22.9. a ve čtvrtek 24.9.2020 opět vybíráme sběrový papír od 7:15 do začátku vyučování.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Sběr recyklovatelných materiálů - EKOSBĚR

16.09.2020 16:49

Dobrý den, milí žáci a rodiče,

i v letošním roce budeme rádi, když se zapojíte do ekologické aktivity naší školy a budete s námi sbírat EKOSBĚR. Vybírat se bude opět na obvyklém místě u železné mříže (naproti tunelu do sportovní haly, hned za šatnami). Vybíráme každou středu a pátek před vyučováním od 7.25 do 7.40. První sběr bude ve středu 23. 9. 2020. Novinkou je, že sběr musí nosit pouze žáci, bez pomoci rodičů. A co sbíráme? Víčka od petlahví, PET lahve, hliník, baterie, tříděné kelímky od jogurtů. Ostatní směsný plast už nevybíráme, žluté pytle odevzdávejte ve městě. Více informací se dočtete zde:zscdub.cms.webnode.cz/aktivity/sber/recyklovatelne-suroviny/

Prosíme o to, aby bylo vše důkladně vymyté, roztříděné a zapsané na lístečku. 

Děkujeme za spoupráci a těšíme se na Vaši hojnou účast.

Mgr. H. Knoblochová a Mgr. M. Růžičková (koordinátorky Ekosběru)

 

 

Sběr papíru

10.09.2020 11:33

V úterý 15.9. a ve čtvrtek 17.9.2020 budeme od 7:15 do začátku vyučování opět vybírat sběrový papír. Třídíme na: 1) noviny, časopisy, telefonní seznamy, kancelářský papír a knihy bez tvrdých vazeb a 2) papírové a lepenkové obaly (karton, lepenka, veškerý hnědý papír)- slíbili mi, že je zase vezmou.

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Rozloučení s deváťáky

30.06.2020 15:50

V pondělí 29. června proběhlo v atriu naší školy netradiční rozloučení s žáky deváteho ročníku. Mimořádná situace, slavnostní atmosféra, deváťáci v oblecích a krásných šatech najednou úplně jiní než ve škole, vysvědčení, pamětní listy, proslovy, dojatí rodiče, loučení se školou, učiteli i spolužáky, prostě spousta  emocí. Dál už mluví fotografie:
 https://drive.google.com/drive/folders/1xaC0oxmHVwWjdaFU9DRjkXhw3wKEN9wm?usp=sharing

Mgr.Věra Horáčková (fotografie)

Prázdninový provoz školní družiny

17.06.2020 17:01

Na dny 1. 7. - 3. 7. 2020 je možno přihlásit děti k pobytu ve školní družině. Prázdninový provoz je od 7.00 hod. do 14.30 hod. . Úhrada za pobyt v ŠD o hlavních prázdninách činí 75 Kč za den. V případě zájmu o pobyt dítěte v ŠD v tyto dny pište na e- mailovou adresu katerina.rybarova@zscdub.cz do 26. 6. 2020. Při malém počtu přihlášených dětí provoz ŠD nebude. V ostatních dnech o hlavních prázdninách bude ŠD uzavřena.  Hezké a slunečné dny!

                                                                                                                                                                                                     Vychovatelky ŠD

1 | 2 >>

BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ KORONAVIRU

SPONZOŘI:

 

 

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty:

 
 

 Zapojení do charity