AKTUALITY

Opět zahajujeme sběr sušené pomerančové a citronové kůry.
Výkupní ceny jsou: pomerančová kůra - 17Kč/kg, citronová kůra - 70Kč/kg.
Dobře usušenou kůru přineste přímo paní učitelce Horáčkové (v 1. patře staré budovy) nebo na prvním stupni můžete předat třídnímu učiteli/učitelce. Nezapomeňte na obal vždy uvést jméno a třídu.
Kůru z mandarinek...

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

Letos v rámci programů sekundární prevence na naší škole probíhaly také programy pro rodiče. První přednáška proběhla 5. října a vedl ji Mgr. Jan Molnár. Téma přednášky bylo Děti dneška - rodiče se dozvěděli informace týkající se různých závislostí, sebepoškozování, poruch příjmu potravy a závislosti na sociálních sítích. Povídali jsme si o...

Každý rok probíhají v několika třídních kolektivech také intervence, které letošní rok vede Mgr. Jan Molnár., ředitel společnosti Maják o. p. s.

V letošním roce opět probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám realizují lektoři společnosti Maják o. p. s. Programy probíhají od 3. do 9. ročníků, nejčastěji v časové dotaci 4 - 6 vyučovacích hodin. Cílem těchto programů, které na sebe navazují, je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a snaha o předcházení vzniku...

I v letošním roce se naši šesťáci vypravili na harmonizační kurzy do penzionu Horka v Hořeních Pasekách. Jsme totiž spádová škola a do 6. ročníku k nám přichází noví spolužáci, se kterými se musíme lépe poznat a pomoci jim začlenit se do nového kolektivu. K tomu nám každý rok pomáhá etoped Mgr. Petr Šolc. Při tomto mimoškolním...

žáci se v pondělí 20. 12. 2021 budou opět po příchodu do školy testovat antigenními testy. Testování se netýká žáků, kteří prokazatelně prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID 19 nebo jsou plně proti danému onemocnění očkování (alespoň 14 dní po kompletním očkování).

Opětovně jsme využili možnosti čerpání účelové dotace poskytované z fondu Libereckého kraje z programu Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. Součástí tohoto projektu bylo získání All-in-One zařízení, které má počítač již přímo integrovaný do dotykového monitoru, samostatně se chová jako tablet, připojením klávesnice a myši...

Díky opětovnému poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, jejímž účelem je "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" získali naši žáci nový učební systém. LOGICO PICCOLO se skládá z rámečků a různých souborů, kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací,...

Ve středu 15.12.2021 proběhne sběr starého papíru. Odevzdávat jej můžete od 7:15 do začátku vyučování.

žáci se v pondělí 6. 12. 2021 budou opět po příchodu do školy testovat antigenními testy. Testování se netýká žáků, kteří prokazatelně prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID 19 nebo jsou plně proti danému onemocnění očkování (alespoň 14 dní po kompletním očkování).

Vážení rodiče,
žáci se v pondělí 29. 11. 2021 budou opět po příchodu do školy testovat antigenními testy. Testování se netýká žáků, kteří prokazatelně prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID 19 nebo jsou plně proti danému onemocnění očkování (alespoň 14 dní po kompletním očkování).

Z důvodu ukončení rekonstrukce křižovatky v ulici Husova se vrací od čtvrtka 25.11. autobusové zastávky na původní stanoviště.

V úterý 2. 11. se po dvou letech uskutečnilo školní kolo Pythagoriády pro žáky 6.-9. tříd. Děti řešily ve čtyřech kategoriích 15 zajímavých matematických úloh. V 6. ročníku zvítězila Eliška Komňacká, která jako jediná úspěšná řešitelka postoupila do okresního kola. V 7. třídě obsadili společně 1.-3. místo Nela Šiknerová, Karolína Kučerová a Pepa...

S novým školním rokem se děti opět každodenně vydávají na cestu do školy. Uvědomujeme si však, že s rostoucím provozem na komunikacích se zvyšuje nebezpečí dopravních nehod. Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s firmou C&A vytvořit pro rodiče přehledný návod, jak připravit své děti na bezpečnou cestu do školy a zpět.

Vítejte na nových vizuálně přívětivějších stránkách základní školy. O titulní fotografie se postaral bývalý žák naší školy Vojtěch Porš. Pokud Vás fotografie zaujaly, můžete se podívat na jeho pracovní facebookové stránky, kde najdete jeho další práci.
https://www.facebook.com/VojtechPors

Ve středu 29.září dopoledne pořádá naše škola za aktivní pomoci žáků 9.ročníku tradiční charitativní sbírku. Děkujeme všem, kdo přispějí zakoupením žluté kytičky na výzkum a léčbu rakoviny.

Dne 27. 9. jsme uspořádali pohádkový park pro děti z první až čtvrté třídy a přidala se i speciální třída. Po parku jsme se rozmístili na 12 stanovišť, kde jsme byli převlečeni za nejlepší pohádkové postavy, které existují např: čarodějnice, vojáky, kuchaře, princezny atd.. Vymysleli jsme si pro ně nejrůznější úkoly od střílení z pistolí, skákání v...

Ve středu 22. 9. 2021 byl opět zahájen sběr recyklovatelných materiálů. Vybíráme každou středu a pátek od 7,25 do 7,40 za šatnami před vchodem do tunelu. Co všechno můžete nosit, najdete na školním webu v sekci Aktivity - sběr - recyklovatelné suroviny. Prosíme mít vše vymyté, roztříděné, spočítané. Děkujeme, že pomáháte třídit odpady.

Den před zahájením školního roku bylo nutné využít odborné pomoci českodubských hasičů. Na okně z jedné tříd si postavili hnízdo sršni, které bylo potřeba odstranit, aby se mohlo náležitě větrat. Tento zásah bravurně provedla jednotka sboru dobrovolných hasičů, která k tomu využila speciálního vysavače a ochranného obleku s kuklou. Tímto moc...