Podpora žáků přicházejících z Ukrajiny

Základní škola Český Dub zajistí podporu vzdělávání žáků přicházejících z Ukrajiny (prozatímní začlenění do výuky, výpomoc adaptačního koordinátora, základní jazyková průprava,...). V případě zájmu o vzdělávání kontaktujte ředitele školy buď osobně na adrese Komenského 46, Český Dub 463 43 (po - pá do 14.30 h.), nebo telefonicky na mobil 733 534 300 (po - ne do 18.00 h.).

Mgr. Jan Goll (ředitel školy) 


AKTUALITY


V rámci sekundární prevence probíhají na naší škole v několika třídních kolektivech také intervence, které mohou být realizovány také díky finanční podpoře Libereckého kraje a našeho zřizovatele Města Český Dub. Při intervencích spolupracujeme s etopedem Mgr. Petrem Šolcem nebo ředitelem společnosti Maják o. p. s. Janem Molnárem. Součástí...

V letošním školním roce opět probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám realizují lektoři společnosti Maják o. p. s. Programy jsou z velké části financovány Libereckým krajem a naším zřizovatelem Městem Český Dub. Programy probíhají od 3. do 9. ročníků, nejčastěji v časové dotaci 4-6 vyučovacích hodin. Cílem těchto...

Žáci 6. tříd absolvovali v měsíci říjnu dvoudenní harmonizační pobyt v Hořeních Pasekách. Společně s třídním učitelem, metodikem prevence a etopedem Petrem Šolcem pracovali na vztazích v nově vzniklých třídních kolektivech. Děti lépe poznaly sebe i svého třídního učitele, pracovaly v týmech na společných úkolech a rozebraly také problémy, se...

Ve středu 16. listopadu proběhla na naší škole recitační soutěž. Ve dvou kategoriích se jí zúčastnilo celkem 15 žáků druhého stupně. Výkony jednotlivých účastníků hodnotila tříčlenná porota složená z učitelů českého jazyka, ale i sami soutěžící. Ti nejlepší recitátoři si mohli vybrat zajímavé knihy.

Ve dnech 3. a 4. listopadu proběhla v naší škole tradiční charitativní akce - Srdíčkové dny, kdy žáci devátého ročníku prodávali drobné upomínkové předměty. Výtěžek akce pomůže nejen Adámkovi, ale i jiným vážně nemocným dětem. Více na www.zivotdetem.cz