Projekt

ŠABLONY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU ČESKÝ DUB

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
 

Aktuality

Stopovaná v parku

18.10.2018 06:59

V nádherně zbarveném a sluníčkem prozářeném parku jsme si s dětmi 11. 10. zahráli stopovanou . Děti odpovídaly ve skupinkách na otázky a plnily různé úkoly o přírodě a lese a životě v něm. Za svou snahu si na závěr našly sladký poklad, ale odměnou jim bylo také odpoledne ztrávené v krásné podzimní přírodě, spolupráce s kamarády a možná se i dozvěděly něco nového.

                                                                                                                                                                            Vychovatelky ŠD

EDUCA 2018

14.10.2018 18:21

V pátek 12. října 2018 se žáci osmých tříd zúčastnili tradičního Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2018 v liberecké HOME CREDIT ARENĚ. Žáci naší školy si v předstihu a zatím pouze orientačně vybírali ze široké nabídky středních škol nejen našeho kraje. Z jiných krajů se přijely představit hlavně ty školy, jejichž nabídka vzdělávacího programu je v rámci České republiky ojedinělá, např. výrobci houslí z Chebu. Děvčata a chlapci si posbírali dostatečnou zásobu materiálů pro své budoucí rozhodování o dalším studiu. Cestu do Liberce a zpět objednaným autobusem nám uhradil LK ze svého dotačního programu.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)

 

Zátopkova štafeta

11.10.2018 07:16

Za krásného slunečného počasí jsme si již jako tradičně s dětmi z ŠD zaběhli Zátopkovu štafetu. Na trati dlohé 5 kilometrů se postupně vystřídalo 25 běžců. Tímto závodem se utužují přátelské vztahy a potvrzuje rčení " Jeden za všechny, všichni za jednoho."

                                                                                     Vychovatelky ŠD

Zájezd do Anglie

08.10.2018 12:26

V neděli 30. 9. 2018 jsme brzy ráno vyrazili na týdenní poznávací pobyt v Anglii. Zájezdu se zúčastnilo 51 žáků a 3 pedagogové naší školy. Celým zájezdem nás provázela příjemná průvodkyně Monika, která měla připravený pestrý program. První den jsme poznávali krásy města York. Nejprve jsme si prohlédli místní čokoládovnu, ve které jsme měli možnost ochutnat výborné pralinky a vyrobit si vlastní čokoládové lízátko. Takto posilněni jsme se vydali poznávat uličky a pamětihodnosti tohoto krásného historického města. Druhý den jsme se projeli parním vlakem z Pickeringu do filmových Bradavic v Goathlandu, místa natáčení Harryho Potterra. Prošli jsme se tu krásným vřesovištěm a naše další cesta mířila do rybářského města Whitby. Tady nás čekala plavba pirátskou lodí. Hlad jsme zahnali anglickou klasikou fish and chips a poté jsme se kochali výhledy z ruin bývalého opatství Whitby Abbey, kde se odehrával děj Draculy od B. Stokera. Den jsme zakončili procházkou po strmých bílých útesech Flamborough Head. Třetí den jsme strávili v národním parku Yorkshire Dales. Obdivovali jsme zde kamenné zídky, pasoucí se ovečky, vodopády Janet´s Foss a skalní soutěsku s vodopádem Gordale Scar. Příznivci Harryho Potterra si i zde mohli připomenout místo natáčení posledního dílu, přírodní kamenný amfiteátr Malham Cove. Den jsme zakončili v tajuplných ruinách bývalého opatství Fountains Abbey, které spadá pod ochranu UNESCO. Čtvrtý den byl na programu Londýn. Velkým zážitkem pro každého byla projížďka v London Eye, ze kterého jsme si prohlédli celé centrum Londýna. Neméně zajímavé byly také památky Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace či Trafalgar Square a mnoho dalších. Krmení veverek v St. James´s Parku, procházka čtvrtí China Town a nákupy suvenýrů v rušné čtvrti Camden Town byly pro žáky nezapomenutelné. Plavba lodí po Temži s kulisou rozsvícených mrakodrapů byla nádhernou tečkou za celým naším poznáváním. Pak už nás jen čekala plavba trajekterm a dlouhá cesta domů. Děti nepoznávaly pouze památky, ale také díky pobytu v anglických rodinách si vyzkoušely své komunikační schopnosti v angličtině a poznaly místní kuchyni a zvyklosti. Zájezd se po všech stránkách vydařil, máme plno nezapomenutelných zážitků a velké poděkování proto patří paní učitelce P. Blahovcové, která celý zájezd organizačně připravila.

Fotografie k prohlédnutí ZDE.

Mgr. R. Plummer, Mgr. K. Řídká a Mgr. H. Knoblochová 

Jablíčkový den v II. A

05.10.2018 11:50

2. 10. proběhl v naší třídě projekt " Jablíčkový den". Plnili jsme různé úkoly ve skupinách. Četli, skládali, malovali, počítali, tancovali a při odpoledním vyučování i pekli. Naše jablečné záviny museli vychladnout a ve středu se nám dopolední svačina opravdu hodila. Měli jsme jich hodně, tak jsme nabídli i v ostatních třídách. Celý den utekl jako voda. Foto ZDE.

Mgr. J. Pacltová (tř. uč.)

Sbírka Život dětem

03.10.2018 14:38

V pondělí 8. října se uskuteční veřejná sbírka Život dětem. Prodej bude probíhat o přestávkách v 1. patře u učebny Pohádka, zakoupit si můžete magnetky, přívěsky ke klíčům, náramky nebo kávu z chráněné dílny v ceně od 30 do 40 Kč. Výtěžek prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem. Děkujeme všem za podporu.

Mgr. Kateřina Kotrbatá, koordinátor charitativních akcí

Sběr papíru

01.10.2018 11:24

Další možnost odevzdat starý papír budetet mít ve čtvrtek 11.10. od 7:00 do 10:00 - tento den nakládáme na kontejner. 

Mgr. Dana Škodová (koordinátor sběru)

Pohádkový park

28.09.2018 08:53

Na čtvrteční dopoledne park v našem městě ožil. Nejen pohádkovými bytostmi a soutěžemi, které si připravili žáci 9. tříd, ale hlavně dětmi z 1.stupně. Tentokrát za každé splněné stanoviště děti získaly pohádkovou měnu "dubák", za kterou si nakoupily pár maličkostí v malém obchůdku. Děkujeme deváťákům za přípravu.

Fotografie z akce ZDE.

Žáci 9. tříd a třídní učitelky 

EKO sběr

26.09.2018 15:16

Od středy 19. 9. 2018 jsme opět zahájili sběr recyklovatelných materiálů. Výběrové místo je v suterénu za šatnami. Sběr probíhá každou středu a pátek od 7.25 do 7.40. Sbíráme opět vytříděné, vymyté a spočítané PET lahve, TETRAPAK, kelímky PS, PP a směsný plast, baterky, hliník a drobná elektrozařízení. Rovněž sbíráme víčka od PET lahví. Víčka od jiných produktů dávejte do směsného plastu. Více informací najdete zde.

Mgr. H. Knoblochová a Mgr. M. Růžičková (koordinátorky EKO sběru)

 

Vernisáž fotek žáků ZŠ

25.09.2018 10:14

Vážení rodiče, kolegové a žáci školy, 

rád bych Vás pozval na slavnostní otevření výstavy fotek žáků z fotografického kroužku, které se koná 9.10.18 od 16 hodin v Městské knihovně. Všichni jste zváni.

plakát ke stažení zde:   Vernisáž

VIII. B na Hubertce

24.09.2018 16:22
Dva dny z posledního krásného  týdne prožili žáci VIII. B na ekologickém pobytu na Hubertce v Jizerských horách. A krásné počasí se promítlo i do celkové atmosféry pobytu, který byl  prodchnut klidem, pohodou a přátelstvím. Osmáci dokázali zvládnout jak obtížnou túru na horu Smrk, tak i uvařit pro ostatní jídlo, uklidit po sobě v kychyni i v dalších prostorách chalupy, vyslechnout přednášku o třídění odpadů a naučit se středověký tanec. A k tomu všemu ještě stihli nasbírat plody bukvic pro budoucí sadbu do lesních školek. A že někdo zapomněl na chalupě boty? To už dávno nikdo neví...
 
 
PaedDr. Pavla Pižlová (třídní VIII. B)

Harmonizační kurz VI. A

24.09.2018 14:35

Do VI. A přišlo 6 nových žáků, i proto bylo důležité se vzájemně poznat a naladit se na stejnou vlnu. Máme plno nových zážitků díky vtipným situacím i chvilkám k zamyšlení. Domluvili jsme se na třídních pravidlech a zapracujeme na komunikaci uvnitř třídy. Děkujeme etopedovi P. Šolcovi za program a dětem VI. A za vytvoření pozitivního klimatu třídy.

Foto

Mgr. Matěj Hodač (třídní učitel)

Výlet do Kotle – II.A, II.B.

23.09.2018 18:30

Ve středu 12. září se „druháci“ rozhodli využít posledních krásných dnů „babího léta“ ke sportovně kulturní akci -  památné kotelské lípy a Čertovské stěny.  Cestou tam jsme jako taxíkem (kromě nás byla v autobuse jen 1 cestující) jeli směrem na Osečnou a had dětí vystoupil na zastávce Kotel. Lípa je hodna svého označení  - „památná“, byla obrovská, vznešená a plná prolézaček. Na obejmutí bylo zapotřebí skoro všech dětí. Pak už jsme pokračovali na Čertovskou stěnu. Po prudším výšlapu a prohlídce dětem paní učitelka vyprávěla pověst o jejím vzniku. Cosi tajemného spojeného s „peklem“ na některé děti přece jen zapůsobilo. Alespoň na chvilku jim možná docházel na kopci dech. Po posílení svačinou byly ale opět rychle v plné síle a připravené na pěší pochod do Dubu. Cesta zpět příjemně utekla a určitě jsme si tentokrát oběd dali s velkou chutí všichni. Jistě i díky nádhernému počasí patřil tento výlet k nejzdařilejším akcím a určitě se líbil nám všem. Další foto ZDE a ZDE.

Mgr. Jitka Pacltová a Mgr. Dagmar Lohnická (tř. učitelky)

Preventivní programy Maják

23.09.2018 13:51

V letošním školním roce opět probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám realizuje společnost Maják o. p. s. Lektoři navštíví žáky od 3. do 8. ročníků v časové dotaci 4 - 6 vyučovacích hodin. Cílem těchto komplexních programů je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a efektivně tak předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Ve 3. ročníku začínáme s programem Agrese, který vede žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Učí žáky hledat různé způsoby řešení vyhrocených situací. Další téma je Já a internet, který poukazuje na možná nebezpečí pohybu dětí na internetu a vede žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem. Ve 4.ročníku je realizován program Alkohol a kouření, který zvyšuje povědomí žáků o škodlivosti návykových látek a dále program Jsme parta?, jehož cílem je posilovat vzájemný respekt a pozitivní vztahy mezi žáky. V 5. ročníku se budou žáci věnovat podpoře vlastní originality - svému zdravému Já, v programu Jsem originál a pak také velice žádanému tématu Kybersvět. Šesťáci budou mít program Závislosti a Sranda nebo ubližování či Bezpečně na internetu. V 7. ročníku si budou žáci povídat o pojetí vlastní krásy, budou rozvíjet úctu k sobě i k druhým ( program Krása) a také se budou věnovat tématu Návykové látky.        V 8. ročníku se žáci věnují problematice kyberšikany a bezpečnému užívání internetu - program Digitální domorodci a nakonec si budou povídat o lidské sexualitě, o pojmech jako je láska a partnerství.

Programy jsou finančně podpořeny městem Český Dub a Libereckým krajem.

FOTO ZDE:

Mgr. Kateřina Řídká ( metodik prevence)

Program Krása v 7. A

20.09.2018 12:07

Ve středu 19. 9. jsme absolvovali  první preventivní program s názvem Krása připravený společností Maják. Povídali jsme si o pojetí vlastní krásy a sebepřijetí a také o tom, jaká rizika může mít touha po dokonalém atraktivním vzhledu.

Děkujeme lektorovi Vaškovi Jiříčkovi za zajímavé dopoledne.

Fotky zde.

Mgr. Martina Pánková (třídní učitelka)

Dětský klubík je otevřen i v tomto školním roce

20.09.2018 09:57

Pro velký zájem dětí o pobyt ve školní družině je opět otevřen Dětský klubík při ŠD pro žáky 4. tříd. Volný čas žáků je zde vyplněn odpočinkovou, herní, zájmovou( tělovýchovná, sportovní, výtvarná, hudební....) a rekreační činností. Věříme, že se u nás bude dětem líbit.

                                                                                                                                                                                                      Markéta Tvrzníková

Harmonizační kurz 6.B

18.09.2018 08:32

Ve čtvrtek 13. září jsme se vydali s  žáky 6. B na harmonizační kurz. I přes počáteční trable s dopravou  jsme nakonec dorazili do penzionu Horka v Hořeních Pasekách, kde na nás čekal lektor - etoped Mgr. Petr Šolc. Začali jsme tipovacími  otázkami, díky kterým mohli žáci lépe poznat svého nového třídního učitele. Další aktivity byly zaměřeny zejména na začlenění příchozích spolužáků a  na posílení pozitivních vztahů v nově vzniklém kolektivu. Děti byly rozděleny do čtyř týmů, ve kterých plnily nelehké úkoly, musely přejít minové pole, přenést bombu, postavit věž z kostek pomocí robotické ruky nebo prolézt pavoučí sítí. Vše muselo probíhat za dokonalé spolupráce celého týmu. Bylo to  opravdu napínavé a nakonec to všichni úspěšně zvládli. Venku jsme také zkoušeli hrát diskgolf a zaháněnou.

Večer byl v režii dětí, protože zábavu si měly předem připravit. Chlapci si připravili pro dívky stezku odvahy, která byla plná strašidel a hrůzostrašných zvuků. Na cestu byly obdarovány svítícími náramky, aby se tolik nebály a kluci věděli o každém jejich pohybu. Děvčata si pak připravila pro chlapce neobvyklou zábavu – líčení. Zábava to byla asi zejména pro holky, ale všichni si u toho užili spoustu legrace. Druhý den jsme vytvářeli třídní pravidla, hráli jsme divadelní scénky na vylosované téma a věnovali se  týmovým hrám. Dopoledne uteklo jako voda a my jsme se po výborném obědě vraceli domů. Děkuji všem, kteří se podíleli na plynulém chodu tohoto kurzu a doufám, že na něj budeme všichni dlouho vzpomínat.

Tento pobyt je částečně financován městem Český Dub a Libereckým krajem.

Foto zde:

Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Julius Gulyas

Hubertka VIII.A

14.09.2018 14:20

Ekologický pobyt na Hubertce absolvovala VIII. A ve dnech 12. a 13. 9.2018. Účastnící žáci osobně vystoupali na nejvyšší horu Jizerských hor – Smrk, podívali se na pramen Jizery a vyšplhali na Kočičí kameny. Součástí programu byla přednáška o smysluplnosti recyklace opadů, sběr bukvic jako osivo  pro lesní školku. Žáci si také vyzkoušeli stav nouze – na chatě po letošním parném létě vyschl zdroj vody, takže jsme měli pouze vodu dovezenou v omezeném množství. Situaci jsme zvládli stejně dobře jako vlastní vaření a úklid. Pohodu a dobrou náladu všech účastníků umocnilo krásné počasí.

Mgr. Dana Škodová (organizátor akce)

Fotografie ZDE

Kroužek Biblické příběhy - pro žáky I. stupně

12.09.2018 12:26
Biblické příběhy - pro žáky I. stupně, každé úterý 14.15 - 15.00 v učebně Pohádka. Začínáme v úterý 2. října a čeká nás vyprávění příběhů starých tisíce let.  K tomu si zazpíváme, budeme malovat, prohlédneme si obrázky a mapy, vyluštíme kvízy, doplňovačky a budeme si hrát. Přihlášku naleznete pod článkem a zaslat ji můžete (či se dotazovat) na: Katerina.Havelka@seznam.cz nebo na  777 573 058.
Mgr. Kateřina Havelková 

Leporelo Českodubska

11.09.2018 21:39

Vážení obyvatelé a přátelé Českodubska, pomozte nám uskutečnit následující projekt. O co jde? Stačí na kousek papíru velikosti 7x7 cm něco nakreslit, namalovat, napsat (moudro, báseň, vzkaz apod.), nalepit (fotku, část pohledu, vstupenku z prázdnin – odkudkoli, známku, list ze zahrádky, etiketu), můžete i něco otisknout (razítko, psí tlapku, dětskou ručičku nebo botičku, palec), vlastně cokoli, co k vám patří, co se vám líbí. Nezapomeňte se podepsat – jménem, přezdívkou nebo jen iniciálami.

Není to ani sčítání obyvatelstva, ani umělecká výstava, uvítáme, když se zúčastní všichni, kdo na Českodubsku bydlí, pracují, jezdí sem na chalupu nebo odtud pocházejí a nyní bydlí jinde, zkrátka každý, kdo má náš kraj rád. Kartičky dostanete od svých dětí, které navštěvují českodubskou základní školu, nebo si je nastříhejte z obyčejného papíru, poslat do školy je můžete po dětech nebo je odevzdejte v českodubské knihovně, případně v papírnictví u paní Mohelské nejpozději do 15. října. Vaše příspěvky budou zataveny do fólie, aby vydržely několik generací, a vytvoří unikátní pamětní leporelo (vlastně jakousi časovou schránku), které vám koncem října předvedou žáci na náměstí. Oslovte prosím své přátele, sousedy i příbuzné, na nikoho nesmíme zapomenout – tato akce se bude znovu konat až za 10 let!

Mgr. Kateřina Kotrbatá, učitelka

 

1 | 2 >>

Sponzoři:

Projekt Matematický Dubák je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekty:

 Zapojení do charity