VI. C

Třídní učitelka: Mgr. Radmila Jánošíková

Státní svátky a prázdniny 2022 / 2023

21. 3. 2023 Návštěva ZOO Liberec - Žáci naší třídy navštívili ZOO Liberec a mohli si tak doplnit dosavadní znalosti z přírodopisu a zeměpisu i o praktické poznávání živočichů. Asi největšímu zájmu se z jejich strany těšil pavilon tropů, paviánů a slonů.


23. 1. 2023   Masky ze sádrového obvazu - hodina VV

leden 2023 

Ptáci na krmítku - společný projekt  

Žáci naší třídy  měli  možnost seznámit se v rámci projektu věnovanému našim přezimujícím ptákům  v hodinách českého jazyka, přírodopisu a výtvarné výchovy s principy ochrany ptactva a péče o něj a s jednotlivými druhy našich ptáků. 


21. - 22. 12. 2022  Vánoční besídka a spaní ve škole

Žáci naší třídy si užili závěr roku v rámci dvoudenní vánoční besídky, v rámci níž si povídali o vánočních zvycích, rozdali si drobné dárky, hráli různé hry (např. o nejlepší vlastnoručně vyrobené jednohubky), zúčastnili se vánoční soutěže  spolu s žáky VI. B a také přespali ve své třídě. Přejeme tímto všem šťastný nový rok 2023!


16. 11.  2022 Recitační soutěž

Dne 16. listopadu 2022 proběhla na naší škole recitační soutěž. Zúčastnilo se jí celkem 15 žáků II. stupně. Dva žáci z naší třídy se umístili na stupních vítězů. Tímto jim gratulujeme a všem účastníkům děkujeme.


22. 9. 2022 Jak válčili husité 

Žáci naší školy měli možnost zhlédnout divadelní představení skupiny historického šermu vztahující se k historické éře husitství. Populárně naučnou formou tak měli možnost seznámit se s dobovými zbraněmi i způsoby oblékání.

17. - 18. 10. 2022    Harmonizační kurz

V polovině října žáci 6. tříd absolvovali dvoudenní Harmonizační kurz, jehož cílem bylo stmelit kolektiv, sblížit se více s novým třídním učitelem  a odhalit případná rizika chování v rámci třídní skupiny. Děti se měly možnost zábavnou formou více poznat a uvědomit si priority důležité pro dobré vztahy ve třídě.