O nás

Název školy Základní škola Český Dub, okres Liberec, p.o.
Adresa školy Komenského 46, 463 43 Český Dub
70695261  
Bankovní spojení 0986037319/0800
DIČ CZ70695261
   
Telefon/fax 481 120 307; jídelna: 481 120 560
E-mail skola@zscdub.cz
Adresa internetové stránky www.zscdub.cz
   
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 21.2.1996
Název zřizovatele Město Český Dub
Součásti školy, IZO Základní škola, 102 229 384
Školní družina, 116 401 851
Školní klub, 167 101 099
Školní jídelna, 116 402 628
IZO ředitelství (REDIZO) 600 079 660
Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ředitel: Mgr. Jan Goll
Zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Škodová
Administrativní pracovnice: Romana Červová

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou, školním klubem a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základní , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 107/2005Sb., o školním stravování

 

 

Státní svátky, prázdniny 2018/2019

3.9. začátek školního roku pondělí
28.9. státní svátek pátek
29. - 30.10. podzimní prázdniny pondělí, úterý
31.10. - 2.11. ředitelské volno středa - pátek
22.12.2018 - 2.1.2019 Vánoční prázdniny sobota - středa
3.1 - 4.1. ředitelské volno čtvrtek, pátek
31.1. vysvědčení čtvrtek
1.2. pololetní prázdniny pátek
4.3.-10.3. jarní prázdniny pondělí - neděle
18.4. Velikonoční prázdniny čtvrtek
19.4. státní svátek pátek
1.5. státní svátek středa
8.5. státní svátek středa
28.6. vysvědčení pátek
2.9. začátek školního roku 2019/2020 pondělí

Ředitel Základní školy Český Dub pro školní rok 2018/2019 vyhlásil na základě §24, odst. 2 Školského zákona, č. 561/2004 Sb.  z organizačních důvodů 5 volných dnů. 

Po projednání se zřizovatelem na základě § 8, odst. 2, Vyhlášky o zájmovém vzdělávání, č. 74/2005 Sb. ředitel Základní škola Český Dub přerušuje  z důvodu ekonomické efektivity,  pokud se nepřihlásí alespoň 10 žáků,  činnost družiny v době všech prázdninových dnů školního roku 2018/2019.

Ve dnech ředitelského volna nebude provoz školní družiny omezen. Prosíme rodiče, aby týden před dnem ředitelského volna písemně oznámili vychovatelkám školní družiny účast svého dítěte ve školní družině.