Název školy:Adresa školy:


Telefon sekretariát:

Mobil sekretariát:

Mail: 

Adresa internet. stránky:

Družina:

Jídelna:

Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace 

Komenského 46

463 43 Český Dub

481 120 307

736 753 737

skola@zscdub.cz 

www.zscdub.cz


736 754 616

481 120 560  

IČ:

DIČ: 

RED_IZO: 

ID datové schránky:  

Bankovní spojení: 


70695261

CZ70695261 

600 079 660 

r36mkmn 

0986037319/0800 

Právní forma:

Zařazení do sítě škol: 

Název zřizovatele: 

IZO ředitelství (REDIZO) 

Součásti školy, IZO:Příspěvková organizace

21.2.1996 

Město Český Dub 

600 079 660 

Základní škola, 102 229 384
Školní družina, 116 401 851
Školní klub, 167 101 099
Školní jídelna, 116 402 628

 

Vedoucí a hospodářští pracovníci:


Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny): 

Ředitel: Mgr. Jan Goll

Zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Škodová

Zástupkyně ředitele: Mgr. Renáta Sluková (oblast grantů a dotací)  
Administrativní pracovnice: Blanka Havlíková, Jana Zelinková

Organizace je základní škola se školní družinou, školním klubem a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základní , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 107/2005Sb., o školním stravování

Státní svátky a prázdniny - 2023 / 2024 

ZVONĚNÍ:

7:25 - otevření školy

1. VH - 7:40 - 8:25

2. VH - 8:35 - 9:20

3. VH - 9:35 - 10:20

4. VH - 10:30 - 11:15

5. VH - 11:25 - 12:10

6. VH - 12:15 - 12:55

7. VH - 13:00 - 13:40

8. VH - 13:45 - 14:25