O nás

Název školy Základní škola Český Dub, okres Liberec, p.o.
Adresa školy Komenského 46, 463 43 Český Dub
70695261  
Bankovní spojení 0986037319/0800
DIČ CZ70695261
   
Telefon/fax 481 120 307; jídelna: 481 120 560
E-mail skola@zscdub.cz
Adresa internetové stránky www.zscdub.cz
   
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 21.2.1996
Název zřizovatele Město Český Dub
Součásti školy, IZO Základní škola, 102 229 384
Školní družina, 116 401 851
Školní klub, 167 101 099
Školní jídelna, 116 402 628
IZO ředitelství (REDIZO) 600 079 660
Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ředitel: Mgr. Jan Goll
Zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Škodová
Administrativní pracovnice: Romana Červová

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou, školním klubem a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základní , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 107/2005Sb., o školním stravování