O nás

Název školy Základní škola Český Dub, okres Liberec, p.o.
Adresa školy Komenského 46, 463 43 Český Dub
70695261  
Bankovní spojení 0986037319/0800
DIČ CZ70695261
   
Telefon/fax 481 120 307; jídelna: 481 120 560
E-mail skola@zscdub.cz
Adresa internetové stránky www.zscdub.cz
   
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 21.2.1996
Název zřizovatele Město Český Dub
Součásti školy, IZO Základní škola, 102 229 384
Školní družina, 116 401 851
Školní klub, 167 101 099
Školní jídelna, 116 402 628
IZO ředitelství (REDIZO) 600 079 660
Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ředitel: Mgr. Jan Goll
Zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Škodová
Administrativní pracovnice: Romana Červová

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou, školním klubem a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základní , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 107/2005Sb., o školním stravování

 

 

 

Státní svátky a prázdniny - 2020 / 2021

 

Měsíc

Datum

Událost

Den

Září 1.9.2020 Začátek školního roku úterý
  28.9.2020 Státní svátek pondělí
Říjen 28.10.2020 Státní svátek středa
  29.10.2020 Podzimní prázdniny čtvrtek
  30.10.2020 Podzimní prázdniny pátek
Listopad 17.11.2020 Státní svátek úterý
Prosincec 23.12.2020 - 3.1.2021 Vánoční prázdniny  
Leden 28.1.2021 Vysvědčení čtvrtek
  29.1.2021 Pololetní prázdniny pátek
Únor 1.2.2021 - 7.2.2021 Jarní prázdniny  
Březen      
Duben 1.4.2021 Velikonoční prázdniny čtvrtek
  2.4.2021 Státní svátek pátek
  5.4.2021 Velikonoční pondělí pondělí
Květen 1.5.2021 Státní svátek sobota
  8.5.2021 Státní svátek sobota
Červen 30.6.2021 Vysvědčení středa

Ředitel Základní školy Český Dub pro školní rok 2020/2021 vyhlásil na základě §24, odst. 2 Školského zákona, č. 561/2004 Sb.  z organizačních důvodů 5 volných dnů. 

Po projednání se zřizovatelem na základě § 8, odst. 2, Vyhlášky o zájmovém vzdělávání, č. 74/2005 Sb. ředitel Základní škola Český Dub přerušuje  z důvodu ekonomické efektivity,  pokud se nepřihlásí alespoň 10 žáků,  činnost družiny v době všech prázdninových dnů školního roku 2018/2019.

Ve dnech ředitelského volna nebude provoz školní družiny omezen. Prosíme rodiče, aby týden před dnem ředitelského volna písemně oznámili vychovatelkám školní družiny účast svého dítěte ve školní družině.