O nás

Název školy Základní škola Český Dub, okres Liberec, p.o.
Adresa školy Komenského 46, 463 43 Český Dub
70695261  
Bankovní spojení 0986037319/0800
DIČ CZ70695261
   
Telefon/fax 481 120 307; jídelna: 481 120 560
E-mail skola@zscdub.cz
Adresa internetové stránky www.zscdub.cz
   
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 21.2.1996
Název zřizovatele Město Český Dub
Součásti školy, IZO Základní škola, 102 229 384
Školní družina, 116 401 851
Školní klub, 167 101 099
Školní jídelna, 116 402 628
IZO ředitelství (REDIZO) 600 079 660
Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ředitel: Mgr. Jan Goll
Zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Škodová
Administrativní pracovnice: Romana Červová

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou, školním klubem a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základní , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 107/2005Sb., o školním stravování

 

 

Státní svátky, prázdniny 2019/2020

3.9. začátek školního roku  
28.9. státní svátek  
29. - 30.10. podzimní prázdniny  
31.10. - 2.11. ředitelské volno  
22.12.2018 - 2.1.2019 Vánoční prázdniny  
30.1. pololetní vysvědčení čtvrtek
31.1. pololetní prázdniny pátek
3.2. ředitelské volno pondělí
9.-15.3. jarní prázdniny pondělí - neděle
9.-13.4. Velikonoční prázdniny čtvrtek-pondělí
1.5. státní svátek pátek
7.5. ředitelské volno čtvrtek
8.5. státní svátek pátek
30.6. vysvědčení úterý
1.9. začátek školního roku 2020/2021 úterý

Ředitel Základní školy Český Dub pro školní rok 2019/2020 vyhlásil na základě §24, odst. 2 Školského zákona, č. 561/2004 Sb.  z organizačních důvodů 5 volných dnů. 

Po projednání se zřizovatelem na základě § 8, odst. 2, Vyhlášky o zájmovém vzdělávání, č. 74/2005 Sb. ředitel Základní škola Český Dub přerušuje  z důvodu ekonomické efektivity,  pokud se nepřihlásí alespoň 10 žáků,  činnost družiny v době všech prázdninových dnů školního roku 2018/2019.

Ve dnech ředitelského volna nebude provoz školní družiny omezen. Prosíme rodiče, aby týden před dnem ředitelského volna písemně oznámili vychovatelkám školní družiny účast svého dítěte ve školní družině.