VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Kamila Špirková

Kdo nás (m)učí....

Mgr. Kamila Špirková - Nj, Vkz, Vv                       Mgr. Martina Neuhäuserová - Tv (dívky), Čp (dívky)
Mgr. Jan Goll - D                                                   James Plummer - Aj, Čp (chlapci)
Mgr. Matěj Hodač - Tv (chlapci)                           Mgr. Radana Plummer - Aj
Mgr. Věra Horáčková - Nj                                    Mgr. Tomáš Pražák - F
Mgr. Ivana Kotíková - M                                       Mgr. Dana Škodová - Př
Mgr. Kateřina Kotrbatá - Čj                                  Mgr. Lenka Tichá - Z, Inf
Mgr. Alena Lacinová - Ov                                    Mgr. Jana Yildirim - Hv

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Pochvaly, zapomínání, kázeňské přestupky

Zápisy (pochvaly, zapomínání i kázeňské přestupky) jsou převáděny na body. Pravidla jsou následující:

  • zapomenutí pomůcek: -1 bod
  • kázeňský přestupek: -2 body
  • pochvala: +1 až 2 body

Bodový postup je hodnocen takto:

  • 10 bodů = napomenutí tř. učitelky
  • 20 bodů = třídní důtka
  • 30 bodů = ředitelská důtka
  • 50 bodů = snížený stupeň z chování
  • každých + 10 bodů = pochvala tř. učitelky

Body se sčítají do konce pololetí. S novým pololetím se začíná opět od nuly. Rodiče prosím o průběžnou kontrolu a podepisování el. ŽK minimálně jednou za týden...aby věděli, jak si jejich děti stojí :-)

Státní svátky a prázdniny - 2021 / 2022