IX. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Tichá

  • ÚTERÝ 19.10.2021 15:30 - 16:00 - INDIVIDUÁLNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY V NAŠÍ TŘÍDĚ

Kdo nás učí?

Mgr. Lenka Tichá - občanská výchova, zeměpis, informatika

Mgr. Martina Pánková - matematika, cvičení z matematiky, člověk a práce (dívky)

Mgr. Matěj Hodač - dějepis, tělesná výchova (chlapci)

Mgr. Kateřina Kotrbatá - český jazyk, německý jazyk, výtvarná výchova

Mgr. Dušan Šefčovič - český jazyk, anglický jazyk

Mgr. Radana Plummer - anglický jazyk

Mgr. Tomáš Pražák - fyzika, člověk a práce (chlapci)

Mgr. Martina Neuhäuserová - tělesná výchova (dívky), atletika a sportovní hry

Mgr. Věra Horáčková - chemie

Mgr. Kamila Špirková - německý jazyk

Mgr. Dana Škodová - přírodopis

PaedDr. Pavla Pižlová - hudební výchova

Státní svátky a prázdniny - 2021 / 2022