VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Tichá

Kdo nás učí?

Mgr. Lenka Tichá - zeměpis, informatika, výchova ke zdraví

Mgr. Martina Pánková - matematika, cvičení z matematiky, člověk a práce (dívky)

Mgr. Matěj Hodač - dějepis, tělesná výchova (chlapci)

Mgr. Kateřina Kotrbatá - český jazyk, německý jazyk, výtvarná výchova

Mgr. Dušan Šefčovič - český jazyk, anglický jazyk

Mgr. Radana Plummer - anglický jazyk

Mgr. Tomáš Pražák - fyzika, člověk a práce (chlapci)

Mgr. Martina Neuhäuserová - tělesná výchova (dívky), atletika a sportovní hry

Mgr. Kamila Špirková - německý jazyk

Mgr. Dana Škodová - přírodopis

PaedDr. Pavla Pižlová - hudební výchova

Státní svátky a prázdniny - 2022 / 2023