VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Radana Plummer

Asistentka pedagoga: Blanka Beranová

Naši vyučující:

Český jazyk - PaedDr. Pavla Pižlová

Anglický jazyk - Mgr. Radana Plummer, Bc. Jan Štrigl

Německý jazyk - Mgr. Věra Horáčková

Dějepis - Mgr. Matěj Hodač

Občanská výchova - Mgr. Alena Lacinová

Zeměpis - Mgr. Martina Neuhäuserová

Matematika - Mgr. Martina Pánková

Přírodopis - Mgr. Radana Plummer

Výchova ke zdraví - Mgr. Marta Schwarz

Fyzika - Mgr. Tomáš Pražák

Informatika - Mgr. Lenka Tichá

Hudební výchova - Mgr. Vladimír Lohnickij

Výtvarná výchova - James Plummer, Mgr. Marta Schwarz

Člověk a práce - Mgr. Tomáš Pražák, Bc. Blanka Beranová

Tělesná výchova - Mgr. Matěj Hodač, Mgr. Martina Neuhäuserová. Mgr. Marta Schwarz


Termíny třídních schůzek: 

18.10. 2022

18.4. 2023

Státní svátky a prázdniny - 2022 / 2023