VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Radana Plummer

Asistentka pedagoga: Blanka Beranová

Fotografie z harmonizačního pobytu 11. - 12. 10 2021  odkaz:  https://drive.google.com/drive/folders/1bYmKNwgYzfPKhQ4xYSG1msLKp6WsOBBr

Naši vyučující:

Český jazyk - PaedDr. Pavla Pižlová

Anglický jazyk - Mgr. Radana Plummer

Německý jazyk - Mgr. Věra Horáčková

Dějepis - Mgr. Matěj Hodač

Občanská výchova - Mgr. Martina Neuhäuserová

Zeměpis - Mgr. Martina Neuhäuserová

Matematika - Mgr. Martina Pánková

Přírodopis - Mgr. Radana Plummer

Výchova ke zdraví - Mgr. Radana Plummer

Fyzika - Mgr. Tomáš Pražák

Informatika - Mgr. Lenka Tichá

Hudební výchova - Mgr. Vladimír Lohnickij

Výtvarná výchova - Jana Havlíková

Člověk a práce - Mgr. Tomáš Pražák, Blanka Beranová

Tělesná výchova - Mgr. Matěj Hodač, Mgr. Martina Neuhäuserová


Termíny třídních schůzek:


Státní svátky a prázdniny - 2022 / 2023