VÝCHOVNÝ PORADCE

PaedDr. Pavla Pižlová

konzultační hodiny: kdykoli na základě telefonické dohody, nebo prostřednictvím třídních učitelů

Obsah poradenství:

1. pomoc při řešení problémů dítěte s učením

2. pomoc při řešení problémů dítěte s chováním

3. podpora při řešení školního neúspěchu dítěte

4. pomoc při překonání strachu ze školy

5. péče o děti se specifickými poruchami učení a chování

6. spolupráce s třídními učiteli

Upozornění pro rodiče dětí s podpůrnými opatřeními

Prosím o podepsání doporučení vydaného příslušným poradenským zařízením a následně vystaveného rozhodnutí o převzetí povolení vzdělávání podle IVP.

Dále prosím rodiče o sledování platnosti vydaného doporučení a včasné objednání ke kontrolnímu přešetření.

Děkuji.

Pavla Pižlová