ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP pro ZV platný od 1. 9. 2014 

ŠVP - Společně, snadněji, v pohodě pro ZŠ speciální - platný od 1. 9. 2011

ŠVP - Takový je můj svět pro ZŠ speciální - platný od 1. 9. 2013


Koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Růžičková

Veškeré informace u koordinátora na telefonním čísle 481 120 307

ŠVD vypracován pro: Školní družinu a školní klub

Na odkazech si můžete přečíst některé kapitoly z platných ŠVP, celé znění je k nahlédnutí v kanceláři školy.


Na odkazech si můžete přečíst některé kapitoly z platných ŠVP, celé znění je k nahlédnutí v kanceláři školy.