KARIÉROVÝ PORADCE

PaedDr. Pavla Pižlová

Vážení rodiče,

pokud potřebujete poradit či konzultovat okolnost týkající se volby povolání, můžete mě kontaktovat přes stránky EduPage ZŠ Český Dub, nebo na telefonu 481 120 307.

EDUCA MY JOB

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se koná ve dnech 12. - 14. října 2023 v liberecké aréně!!!

Přednáška pro rodiče

Týká se náležitostí přijímacího řízení. Bude se konat v úterý 9. ledna 2024 od 17 hodin v učebně 9. C ve 2. patře ZŠ.


Konzultační hodiny

 • pro rodiče kdykoli po telefonické dohodě 481 120 307
 • pro děti ve středu o velké přestávce a  též 3. vyučovací hodinu

Přehled uměleckých škol - přihlášky se podávají do konce listopadu 

Pokud se Vaše dítě rozhodne studovat na některé z uměleckých škol, kontaktujte mě přes EduPage. Na začátku listopadu zájemcům vydám přihlášku.

Návštěva pracovnice Úřadu práce Liberec na naší škole

Ve dnech  4. října 2023 a 20. října 2023 - navštíví pracovnice Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Liberec naši školu, kde proběhne přednáška o všech okolnostech výběru střední školy pro žáky IX. C 4. 10.  a dne 20. 10. proběhne stejná přednáška pro IX. B. a IX. A.  

Bližší informace podá kariérový poradce.

Informace pro rodiče žáků devátého ročníku

Vážení rodiče,

Váš syn/dcera ukončí v letošním roce povinnou školní docházku. Je tedy nutné začít s výběrem střední školy. Při výběru školy pečlivě zvažte možnosti Vašeho dítěte, jeho studijní předpoklady, ochotu učit se, dovednosti a zájmy a též zdravotní stav. Při výběru vzdělávací cesty myslete i na možnosti pracovního uplatnění v daném oboru.

Nejaktuálnější je nyní rozhodnutí o studiu na uměleckých školách. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout u kariérového poradce. Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat kariérovému poradci nejpozději do pondělí 20 . 11. 2023 ke kontrole a pro potvrzení, na danou školu pak musíte přihlášku doručit (nejlépe doporučeně) do konce listopadu. Talentové zkoušky se konají v lednu. Pokud dítě neuspěje, může si podat nové 2 přihlášky na ostatní neumělecké školy v řádném březnovém termínu. Soupis uměleckých škol najdete níže v odkazu. Patří sem například i Střední škola tvorby a designu nábytku v Liberci nebo Střední umělecká škole v Liberci.

Informace o školách můžete získávat z příručky Atlas školství, kterou děti obdrží v říjnu, seznam bude též přístupný na našich školních stránkách v sekci poradenství, dále na internetových adresách škol, na Dnech otevřených dveří a určitě navštívíte veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MY JOB, která se bude konat ve dnech 12. října do 14. října 2023 v TIPSPORT ARÉNĚ v Liberci. Samozřejmě se můžete obracet s dotazy na kariérového poradce kdykoli po telefonické nebo osobní (prostřednictvím dětí) dohodě.

V letošním roce má dojít k zásadní změně v podávání přihlášek. Zákon ještě není schválen, o novinkách budete včas informováni. Podrobnější informace k vyplňování přihlášek a způsobu přihlašování na střední školy dostanete na přednášce kariérového poradce dne 9. ledna 2024. 

Udělejte si prosím čas a přijďte. Budu vysvětlovat celý průběh přijímacího řízení, vyplnění a doručování přihlášky, náležitosti zápisového lístku a možnosti odvolání.

PaedDr. Pavla Pižlová 27. 9. 2023


Přednáška pro rodiče žáků devátých ročníků

Vážení rodiče!

V úterý 9. ledna 2024 od 17 hodin se bude konat v učebně 9. C od 17 hodin přednáška pro rodiče vycházejících žáků o průběhu a náležitostech přijímacího řízení. Vysvětlím Vám, jak probíhá přijímací řízení, pomůžu Vám s vyplňováním přihlášek na SŠ a sdělím Vám mnoho důležitých informací ohledně přijímání na střední školy. Prosím, dostavte se všichni!

27. září 2023 Pavla Pižlová, kariérový poradce

Obsah poradenství:

1. péče o vycházející žáky (konzultace, informace o nabídce vzdělávacích oborů, průběžné zveřejňování novinek na nástěnce vedle třídy IX. A, agenda k přijímacímu řízení, přednáška pro rodiče o přijímacím řízení, zajištění informačních materiálů)

2. péče o žáky 5. a 7. tříd, kteří by chtěli studovat na víceletých gymnáziích

3. poradenství při rozhodování o volbě další vzdělávací cesty vycházejících žáků - testování v Comdi už jen pro zájemce za poplatek

4. administrativa přihlášek na SŠ

5. pomoc při nepřijetí žáka na SŠ a při tvorbě odvolání proti nepřijetí žáka na SŠ

6. návštěva veletrhu vzdělávání se žáky 8. ročníků (žádost o grant na zajištění dopravy)

7. zajištění návštěvy Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Liberci pro žáky 9. ročníků

8. zajištění exkurzí do místních podniků


Tyto pokyny k vyplnění papírové přihlášky jsou platné od 1. 1. 2024

Aktuální informace najdete na stránkách www.prihlaskynastredni.cz

Pokyny k vyplnění přihlášek

 1. přihlášku nejprve nakopírujte, ať máte do zásoby (snadno uděláte chybu)
 2. pokud volíte tři školy nebo dva obory na jedné škole, musíte vyplnit 3 přihlášky
 3. vyplňujte krasopisně, můžete tiskacími písmeny
 4. přihlášku neumažte
 5. název školy a adresu opište z příručky Atlas škol, ale ještě zkontrolujte na internetu
 6. do následující kolonky napište nejprve kód (př.82-41.M/13), pak název oboru
 7. na každé škole je možno se hlásit pouze na jeden obor
 8. POZOR!!!!! některé školy požadují napsat do přihlášky kombinaci jazyka, např. Aj- Nj (na prvním místě musí být jazyk, který studujete jako první na ZŠ) - například Obchodní akademie v Liberci
 9. některé školy požadují lékařské potvrzení - tiskopis je na adresa www.prihlaskynastredni.cz, nebo Vám lékař vystaví vlastní dokument
 10. některé školy požadují zvláštní dotazník pro lékaře - podívej se na stránky školy
 11. na všech přihláškách musí být stejné pořadí škol!!!
 12. přihlášku ke kontrole a evidenci přinesete p. uč. Pižlové nejlépe do 9. 2. , nejpozději do 12. února 2024 
 13. společně s přihláškou musíte odevzdat i vyplněnou průvodku, pokud ji neodevzdáte, nebude vám potvrzena přihláška
 14. do průvodky zapisujete ty samé školy jako do přihlášek
 15. po provedené kontrole Vám přihlášku vrátím
 16. přihlášku odešlete doporučeně na danou střední školu nejpozději do 20.února
 17. pokud to škola požaduje, nezapomeňte přiložit diplomy ze soutěží a olympiád

Tyto pokyny k vyplnění papírové přihlášky jsou platné od 1. 1. 2024

Aktuální informace najdete na stránkách www.prihlaskynastredni.cz

Pokyny k vyplnění přihlášek

 1. přihlášku nejprve nakopírujte, ať máte do zásoby (snadno uděláte chybu)
 2. pokud volíte tři školy nebo dva obory na jedné škole, musíte vyplnit 3 přihlášky
 3. vyplňujte krasopisně, můžete tiskacími písmeny
 4. přihlášku neumažte
 5. název školy a adresu opište z příručky Atlas škol, ale ještě zkontrolujte na internetu
 6. do následující kolonky napište nejprve kód (př.82-41.M/13), pak název oboru
 7. na každé škole je možno se hlásit pouze na jeden obor
 8. POZOR!!!!! některé školy požadují napsat do přihlášky kombinaci jazyka, např. Aj- Nj (na prvním místě musí být jazyk, který studujete jako první na ZŠ) - například Obchodní akademie v Liberci
 9. některé školy požadují lékařské potvrzení - tiskopis je na adresa www.prihlaskynastredni.cz, nebo Vám lékař vystaví vlastní dokument
 10. některé školy požadují zvláštní dotazník pro lékaře - podívej se na stránky školy
 11. na všech přihláškách musí být stejné pořadí škol!!!
 12. přihlášku ke kontrole a evidenci přinesete p. uč. Pižlové nejlépe do 9. 2. , nejpozději do 12. února 2024 
 13. společně s přihláškou musíte odevzdat i vyplněnou průvodku, pokud ji neodevzdáte, nebude vám potvrzena přihláška
 14. do průvodky zapisujete ty samé školy jako do přihlášek
 15. po provedené kontrole Vám přihlášku vrátím
 16. přihlášku odešlete doporučeně na danou střední školu nejpozději do 20.února
 17. pokud to škola požaduje, nezapomeňte přiložit diplomy ze soutěží a olympiád

Kde mohu najít seznam škol?

DATABÁZE STŘEDNÍCH ŚKOL

Školy v nich můžete vyhledávat podle různých kritérií a existuje hned několik různých databází. Doporučuji začít zde

https://www.atlasskolstvi.cz/

Další možností je databáze škol vycházející z Rejstříku škol a školských zařízení (který je průběžně aktualizován odborem statistiky, analýz a rozvoje eEducation MŠMT) Dá se v ní vyhledávat podle kraje, ale i délky vzdělávání, zakončení maturitou apod. a je dostupná zde https://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp

K vyhledávání škol můžete využít i odkazy:

https://www.stredniskoly.cz/

https://www.seznamskol.eu/diskuze/?id=20003

Zde můžete najít i přehled termínů dní otevřených dveří - které v současné době pochopitelně nemohou probíhat, ale věřím, že jakmile to bude možné, tak se k nim školy opět vrátí. (I kdyby se tak stalo až po novém roce, stále by měl být v lednu a únoru čas, tzn. do podání přihlášek, se na některé z nich vypravit.)

Existuje také tištěný Atlas školství (vydává se vždy nově pro aktuální rok) zvlášť pro jednotlivé kraje. Některé školy ho poskytují svým žákům automaticky (rozdají ho deváťákům domů), jiné mají alespoň několik výtisků k zapůjčení a lze ho také objednat přes internet.

WWW STRÁNKY JEDNOTLIVÝCH ŠKOL

Pokud vás při vyhledávání v databázi nějaká škola zaujme a bude vám připadat vhodná, pak se podívejte přímo na její web a ten si důkladně prostudujte. Především část, která je určena pro uchazeče o studium.

Ale určitě je zajímavé podívat se i na další informace - podrobnosti o školních akcích, články nebo blogy studentů či vyučujících, které mohou dokumentovat život ve škole, fotogalerii, aktuálnost webu a mnohé další.

I to, jak stránky školy vypadají a co vše se z nich dozvíte, vám může dost napovědět o kvalitě školy a jejích pracovníků. Navíc vás při prohlížení webu možná napadne řada různých otázek anebo naopak zjistíte, že vám některé informace na stránkách úplně chybí.

Pokud vám bude nějaká informace chybět nebo budete mít dotaz, doporučuji ho jednoduše zaslat na kontaktní e-mail školy. Věřím, že vám někdo ochotně a brzo odpoví.

Sama mám úplně čerstvou zkušenost z tohoto týdne, kdy jsem se na třech konzervatořích (v rámci ČR) ptala na informace ohledně talentových zkoušek a ze všech tří míst jsem dostala odpověď během 24 hodin. Pevně věřím, že to nebyla jen náhoda, a že i ostatní školy budou poměrně rychle reagovat.

JAK DĚTEM POMOCI S ROZHODNUTÍM ?

Ideální je začít s výběrem dostatečně včas

Klidně už v 8 třídě. Často se stává, že rodiče říkají: " vůbec nevíme, na co se hodí", "tápe", "nejeví o nic zájem, je mu to jedno". Většinou se za těmito názory deváťáků skrývá ale jen nízká sebedůvěra.

Jedno to není skoro žádnému z nich. Většina to naopak hodně prožívá, ale většinou nevědí, čím začít a jsou v tom celém procesu tak trochu "ztracení". A je pochopitelné, že čím víc se blíží termíny podání přihlášek na školy, tím vyšší je nervozita, napětí i stres.

Oddělte od sebe přípravu na přijímačky a výběr povolání

Rodiče velmi často kladnou ten hlavní důraz na prospěch, na učení a teprve potom upírají svoji pozornost k tomu, jakou školu vybrat. Zkuste to tedy udělat obráceně - nejdříve si jako cíl stanovte najít obory, které by byly zajímavé.

Je klidně možné, že pokud najdete něco, co deváťáka zaujme, může mít i větší motivaci pro to, aby si zlepšil prospěch - když v tom bude vidět osobní smysl. Rozbijte velký úkol výběru školy na několik menších krůčků. A každý z nich náležitě oceňte. Díky tomu váš deváťák může k přípravě na přijímačky přistupovat pozitivně naladěný a v klidu.

Mluvte o výběru oboru a střední školy v souvislosti s životními cíli

To, že syn kamarádky chodí na nějakou SŠ, ještě neznamená, že i vašemu deváťákovi to sedne. To, že vy si myslíte, že nějaké povolání má budoucnost, ještě neznamená, že je to přesně to, v čem se najde i váš deváťák.

Popovídejte si spolu o vašem životním příběhu - co jste studovali, co vám to dalo do vašeho dalšího života. A co dál jste se museli i mimo školu a po ní naučit. Buďte pro své děti inspirací, povězte jim, co vám dává vaše práce, jak to ovlivňuje váš život...

Nesnažte se rozhodnout místo deváťáka

Místo toho ho podporujte, povzbuzujte a učte ho, jak se rozhodovat samostatně. Velmi často se stává, že v pubertě člověk nechce poslouchat rady rodičů, a až po uplynutí let lituje, že je neslyšel. Taková je podstata období dospívání - potřebujeme se naučit mít vlastní názor.

Proto se v diskuzích o různých oborech nesnažte svého deváťáka nutně přesvědčit. Předkládejte fakta, různé aspekty výběru, hledejte různé možnosti uplatnění v oboru a buďte otevření diskuzi. Ptejte se : "Co si myslíš o...?"

Ke stejnému cíli může vést více cest - stejné schopnosti a předpoklady je možné uplatnit v řadě oborů

To, co ovlivní cestu vašeho deváťáka, jsou jeho vlastní rozhodnutí.

Vyučený elektrikář se může časem stát jednatelem firmy zatímco premiant a absolvent gymnázia může být po celý život řadovým pracovníkem v korporátu a vést docela nudný život.

Pokud se rozhlédnete po svém okolí, nejspíš takové případy objevíte. A pokud ano, je dobré se o ně s vaším deváťákem podělit, aby si měl možnost uvědomit, že v životě nezáleží na počtu titulů a diplomů, ale v první řadě na tom, jak kdo chce svůj život prožít.

A AŽ BUDETE SVÉMU DEVÁŤÁKOVI RADIT, ZKUSTE ZÁROVEŇ MYSLET NA TO, ŽE :

pouze 3 z 10 absolventů středních škol a odborných učilišť do 3 let od ukončení studia zůstávají v oboru, který vystudovali. Zbývajících 7 "hledá" dál. Dá se tedy říct, že střední školou to většinou nekončí...

Ani ta nejlepší odborná škola nemůže a nedokáže svým absolventům zajistit předvídatelnou a jistou budoucnost. Našim rodičům většinou vystačila jejich získaná profesní kvalifikace (střední či vysoká škola, učební obor) na celý život.

Dnes jsme v situaci, kdy více jak 60% profesí, ve kterých budou současní deváťáci hledat uplatnění, vlastně ještě neexistuje. Proto je velmi těžké "uhodnout", které povolání má jaké perspektivy.

Informace převzaty z článku Ing. Kateřiny Málkové (SMARTEE)

Přehled studijních a učebních oborů v Libereckém kraji najdete na následující adrese:

www.edulk.cz - na úvodní straně je odkaz Přehled středních škol v Libereckém kraji

Rovněž žáci pátých a sedmých ročníků mohou jít studovat na víceletá gymnázia. Informace u kariérového poradce.
Informace o zápisovém lístku

Zápisový lístek slouží jako doklad potvrzující, že žák skutečně nastoupí na zapsanou školu. Zápisový lístek uplatníte na škole, na kterou bylo Vaše dítě přijato a chce na ni skutečně nastoupit, nejpozději do desátého pracovního dne ode dne uveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou. Výjimečně je možno použít zápisový lístek podruhé, pokud se žák dostane na druhou školu po odvolání. Nezapomeňte, že odvolání je nutno podat nejpozději do tří dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí.