VII. B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Lacinová

Vyučující:

Český jazyk - Dušan Šefčovič

Matematika - Martina Pánková

Anglický jazyk - Kamila Špirková, James Plummer

Dějepis - Matěj Hodač

Zeměpis - Alena Lacinová

Přírodopis - Věra Horáčková

Fyzika - Tomáš Pražák

Občanská výchova - Alena Lacinová

Výchova ke zdraví - Alena Lacinová

Hudební výchova - Alena Lacinová

Výtvarná výchova - Alena Lacinová

Tělesná výchova - Matěj Hodač (chlapci), Martina Neuhäuserová (dívky)

Člověk a práce - Blanka Beranová (jen 1x za 14 dnů - sudé týdny)


Státní svátky a prázdniny  2022 / 2023