NÁVOD PRO RODIČE - EDUPAGE

O co usilujeme

Vzhledem k narůstající agresi dětí stejně tak jako mládeže ve společnosti je pro nás mimo jiných aktivit nezbytné a velmi užitečné se podrobněji zabývat zejména jednou z oblastí rizikového chování, kterou je šikana a projevy agrese mezi žáky naší školy. Cílem celého našeho týmu (rozšířené vedení, třídní učitelé, vychovatelé i ostatní pedagogičtí pracovníci) je se co nejlépe zorientovat v dané problematice, abychom byli společně jednotní v boji proti tomuto rizikovému chování, včas rozpoznali závažnost a formu šikanování, ochránili oběť a v závažných případech předali konkrétní událost co nejrychleji do rukou odborníků. Naší snahou je v souvislosti s narůstajícím množstvím problémů v této oblasti co nejvíce doplňovat a zvyšovat vzdělání pracovníků preventivního týmu, stejně jako ostatních třídních i netřídních učitelů na naší škole. Účastníme se seminářů nabízených zejména NIDV a CVLK, pedagogický sbor absolvoval již opakovaně školení s Mgr. Michaelou Veselou, metodik prevence spolupracuje se zástupcem MÚ a Městskou policií v Českém Dubu a ostatními organizacemi zabývajícími se danou problematikou. Pro žáky naší školy jsou pravidelně pořádány preventivní programy ve spolupráci s městskou policií v Liberci, či jinými osvědčenými organizacemi. Šesté ročníky letos již po desáté vyjíždějí na dvoudenní harmonizační pobyt, kde pracují s Mgr. Petrem Šolcem za účasti třídních učitelů a metodika prevence na zkvalitnění vztahů a nastavení pravidel v nově vznikajícím kolektivu.

Mgr. Ivana Kotíková (metodik prevence)

Projekt kariérového poradenství "Volím správnou kariéru"

V letošním školním roce nabízíme zprostředkování testování v programu COMDI. Dodavatel službu zpoplatnil.

V červnu 2014 byl ukončen projekt Volím správnou kariéru, který probíhal na naší škole dva roky a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zapojením se do projektu jsme našim žákům umožnili bezplatné testování v programu COMDI, které jim mělo nastavit obraz o dalších studijních předpokladech a pomoci jim tak ke správnému výběru vhodné vzdělávací cesty.

PaedDr. Pavla Pižlová

Jaký projekt se skrývá pod pojmem Volím správnou kariéru?

Poslechněte si informační video a prohlédněte certifikát.

Lepší klima ve třídách

Škola v rámci projektu EU Peníze školám zajišťuje setkávání dětí a jejich třídních učitelů s etopedem Mgr. Petrem Šolcem. Pro žáky šestých tříd je připraven intenzivnější program rozvíjející přátelské klima ve třídách. Součástí programu je i dvoudenní pobyt mimo školu.