Digitalizujeme školu

ZŠ Český Dub je zapojena do projektu "Digitalizujeme školu" – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. 

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení (např. notebook, chromebook, tablet nebo software).

Opatření je určeno pro základní školy, střední školy a konzervatoře.

Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.


Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i tento školní rok 2022/23 podporuje Národní plán doučování, který je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. Tyto žáky stejně jako loňský školní rok určuje škola podle zadaného kritéria - vážné zhoršení výsledků vzdělávání.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)


Národní plán doučování

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. Tyto žáky určuje škola podle zadaného kritéria - vážné zhoršení výsledků vzdělávání.

Na naší škole v rámci národního plánu doučování již doučovací kroužky probíhají. Doučování vedou naši učitelé, asistenti pedagoga, učitelé v důchodu nebo studenti vysokých škol. Více informací můžete nalézt ZDE.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)


Zapojení do charity

Naše škola se pravidelně účastní charitativních sbírek, jako je Český den proti rakovině a Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek zasíláme libereckému Centru Lira.