ŠKOLNÍ KLUB

Provoz: pondělí až pátek 6.30 - 7.30 a 11.00 - 16:00
Vychovatelka: Jana Havlíková


KERAMICKÝ KROUŽEK

středa 13.00 - 15.00

čtvrtek 13.00 - 15.00 

pátek 13.00 - 15.00


Poplatek za ŠK je 100 Kč za měsíc. Vybrané finanční prostředky jsou z části použity na provoz školního klubu (elektřina, voda...) z větší části na nákup pomůcek, her a vybavení ŠK. Kapacita ŠK je 70 žáků od 5. do 9. ročníků a speciálních tříd. V letošním školním roce bude v prostorách ŠK část 5. oddělení školní družiny, tj. žáků IV. ročníku (pod vedením p. Pacákové).