ŠKOLNÍ DRUŽINA

Telefon: 481 120 307
                 736 754 616


Vychovatelky, vychovatel:

I. oddělení - 1. třídy: Kindlová Naďa

II. oddělení - 2. třídy: Kaulfussová Helena

III. oddělen - 3. třídy: Rybářová Kateřina

IV. oddělení - 1.,4. třídy : Paclt Matěj

V. oddělení - 2.,4. třídy : Pacáková Martina

ŠD navštěvují děti 1.- 4.tříd: kapacita je 130 dětí, o přijetí žáků nad stanovenou kapacitu rozhoduje ředitel školy.

Provoz: 6.30 - 7.40 a 11.00 - 16.30 hodin. Dítě ze ŠD lze vyzvednout od 11.30 -13.00 hod., 14.30-16.30 hod. (ve 13.00 hod. odcházíme na vycházky). Do kroužků dítě přechází samo, odpovědnost za dítě máme až po návratu z kroužku.

Školní rok 2021/2022

Vítáme Vás v novém školním roce, ať je naplněný zdravím, radostí, školními i životními úspěchy, prima zážitky i kamarády a ať je lepší než ten minulý "specifický" školní rok!

Těšíme se na Vás! Naďa, Hela, Katka, Martina a Matěj

27.10. a 29.10.2021 budou podzimní prázdniny. Vzhledem k tomu, že se k pobytu v ŠD  v tyto dny přihlásily pouze dvě děti, bude ŠD uzavřena.                                                                                                                                                    Přejeme Vám krásné a slunečné prázdniny a spoustu prima zážitků!

Co jsme zažili v září a říjnu

 V září jsme u nás přivítali nové prvňáčky. Ti se seznamují s novým prostředím, kamarády, režimem i pravidly chování       v ŠD. Vítáme Vás noví žáčci a přejeme Vám šťastný a úspěšný start do nové životní etapy.                                                         Užívali jsme si krásného babího léta, pobývali často venku a při vycházkách poznávali blízké okolí našeho města. Ale také sportovali -  například jsme soutěžili ve štafetových soutěžích na Šibeničáku, zdolali opičí dráhu na dětském hřišti     v parku, běželi na co nejlepší čas slalom mezi stromy i oběhli celý park.                                                                                   V pondělí 4.října jsme za doprovodu sluníčka hráli stopovanou s úkoly v družstvech, které se zúčastnily i děti z V. oddělení. Po zdárném nalezení a splnění úkolů čekal na děti v cíli poklad. Při vycházkách také pozorujeme proměny přírody a sbíráme podzimní plody pro zvířátka na zimu, stavěli jsme domečky pro skřítky z přírodnin.                                          Když nám počasí nepřeje, tak si vyprávíme, čteme, zpíváme, hrajeme různé hry, soutěžíme ve vědomostních kvízech , chodíme sportovat do haly a vyrábíme (zatím jsme zvládli ježečka a koláž s muchomůrkou nebo liškou).

Návštěva knihovny 

Informace pro děti ze IV. tříd

1.9. až 3.9.2021 budou všechny děti ze IV. tříd, které chtějí navštěvovat ŠD v prostorách školní družiny ( tak, jak byly doposud zvyklé). Od 6.9.2021 budou rozdělené podle počtu do IV. a V. oddělení. Děti ze IV. oddělení budou ve stávajících prostorách a děti z V. oddělení budou v prostorách školního klubu. Pro obě oddělení platí stejný režim a pravidla provozu školní družiny. Obě oddělení budou zájmové a sportovní činnosti podnikat společně. Zájemci hlaste nejlépe hned první školní den:).