ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní rok 2023/2024

Vítáme Vás v novém školním roce, ať je naplněný zdravím, radostí, školními i životními úspěchy, prima zážitky i kamarády!

Těšíme se na Vás ! Helena, Naďa, Markéta, Katka a Martina

Telefon: 481 120 307

               736 754 616

Kritéria k přijímání žáků do ŠD - odkaz zde:

Vnitřní řád ŠD - odkaz ZDE:


Vychovatelky:

I. oddělení - 1. třídy: Kaulfussová Helena

II. oddělení - 1. třídy+ ST: Tvrzníková Markéta ( smíšené oddělení)

III. oddělení - 2. třídy: Rybářová Kateřina

IV. oddělení - 2., 3. třídy : Kindlová Naďa ( smíšené oddělení)

V. oddělení - 3.třídy : Pacáková Martina


ŠD navštěvují děti 1.- 4.tříd: kapacita je 130 dětí, o přijetí žáků nad stanovenou kapacitu rozhoduje ředitel školy. Děti přihlaste nejlépe hned 4.září ( přihlášku je nutné vyplnit každý školní rok).

Provoz: 6.30 - 7.35 a 11.15 - 16.30 hodin. Dítě ze ŠD lze vyzvednout od 11.30 -13.00 hod., 14.30-16.30 hod. (ve 13.00 hod. odcházíme na vycházky, máme zájmovou činnost). Do kroužků dítě přechází samo, odpovědnost za dítě máme až po návratu z kroužku.Co je u nás nového 

Vážení rodiče, milé děti,

dostali jsme zajímavou a lákavou nabídku, a to možnost navštěvovat jednou za měsíc promítání nejen krátkých českých filmů v České besedě, které bychom rádi využili (v rámci volnočasové zájmové činnosti - společenské a etické výchovy, možnost společného kulturního vyžití…). Představení proběhne jednou za měsíc, vždy v pondělí po 13 hod. a to v termínech 18.3., 15.4., 13.5. a 3.6. 2024. Poplatek za 4 představení činí 120Kč. Prosíme o zaplacení poplatku                 do 13.3. 2024.                                                                                                                                        Pokud se dítě představení z nějakého důvodu nezúčastní, dojde k vyúčtování a vrácení peněz    na konci školního roku.                                                                                                                     Věříme, že se bude dětem představení líbit a budou mít pěkné zážitky.

 Děkujeme za vstřícnost.                                                                                                                                                                                                                   S přáním hezkých dnů vychovatelky ŠD

Fotogalerie + co se u nás děje:)


Tvoříme

 

Návštěva na oddělení Policie ČR Českém Dubě

V pátek jsme s dětmi z ŠD a se čtvrťáky ze školního klubu navštívili místní oddělení Policie ČR.       Nejprve nám paní prap. Eva Fričová poutavě vyprávěla o  jistě nelehké a záslužné práci policistů, popovídala si s dětmi o správném a bezpečném chování a pak nám se svým kolegou pprap. Lukášem Hlavničkou ukázali výstroj a nezbytné vybavení, které policisté používají při různých zákrocích, akcích, pochůzkách a podobně. Po té nám pan policista předvedl policejní vůz se vším všudy a dokonce předvedl i maják:). Dětem i nám  se návštěva moc líbila a  dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a viděli spoustu nového.                                                                        Moc děkujeme panu npor. Bc. Josefu Čihákovi za vstřícnost, že nám návštěvu na oddělení umožnil a paní prap. Evě Fričové a panu pprap. Lukášovi Hlavničkovi za milé přijetí a vyprávění. Ať se jim v jejich záslužné práci daří.

                                                                                                        Vychovatelky ŠD a Matěj Paclt

Čarodějnické ( a nejen ty:) ) úkoly  v parku

FOTO ZDE:


Jaro u nás

Po ne zcela vydařené zimě jsme se jistě všichni těšili na jaro. To se nám již v březnu předvedlo    a ukázalo v plné kráse a my jsme si krásných slunečných dnů užívali především při pobytu            v přírodě, ať již na procházkách, pozorováním probouzející se přírody ,  při různých sportovních aktivitách, ale i poznáváním krás našeho města a blízkého okolí.                                                         Letošní velikonoční svátky byly již v březnu, tak jsme se, jako již tradičně, věnovali i jim - připomněli jsme si jejich původ, zvyky, tradice, koledy a vyráběli drobné dekorace. Také jsme si zaskotačili se zajdou v různých disciplínách a ten zanechal v družině pro malé koledníky i koledu.  Své poznatky o jaru a Velikonocích děti zúročily v jarní stopované s úkoly v parku.                        Březen je také měsícem čtenářů, a tak jsme navštívili místní knihovnu a mimo jiné si prohlédli výstavu dětských prací věnovanou tvorbě Heleny Zmatlíkové, do které děti z ŠD také přispěly svými výtvory.                                                                                                                                        Duben je měsícem bezpečnosti, proto se věnujeme bezpečnému chování nejen na ulici, při cestě do a ze školy, při pobytu venku, v lese i doma. Seznamujeme se s dopravními značkami                  i dopravními situacemi, které poznáváme i při procházkách a se základy první pomoci.                    V pondělí 22.4. jsme "oslavili" Den Země - vyprávěli jsme si, jak můžeme i my přispět ke zdraví naší planety, učili se správně třídit odpad, vyprávěli o recyklaci a ochraně přírody. "Oslavu" jsme zakončili tématickým kvízem. Tak ať se umíme k té naší krásné Zemi hezky chovat, a´ť se nám       na ní dobře žije:).

                                                                                                                             Krásné jarní dny!


Velikonoční skotačení se zajdou

FOTO ZDE:

Svátky jara - stopovaná v parku

FOTO ZDE:

 Užíváme si sluníčko - štafetové soutěže na Šibeničáku

Cvičení a dovednosti s míči

FOTO ZDE:

Sportování v hale

FOTO ZDE:

Skokan ŠD

Ve středu 24. 1. si děti  porovnaly mezi sebou své skokanské dovednosti ve čtyřech disciplínách:). Výkony a umístění + foto níže.

Hurá sníh

FOTO ZDE:

Hostina pro zvířátka, dovádění na ledu

FOTO ZDE:

Obloha se třpytí,

hvězdiček jako kvítí,

největší je nad Betlémem,

na cestu nám svítí .....

Rozzářené Vánoce a nový rok 2024

přejí děti a vychovatelky z ŠD


Děkujeme mnohokrát za krásné a milé dárečky. Moc nás potěšily.

Advent u nás


Byl u nás  Ježíšek

Vánoční prozpěvování

Navštívil nás Mikuláš                                                                                                                                               FOTO ZDE:        

Skotačení s Barborkou                                                                                                                                           V pondělí nás ve družině navštívila Barborka, ale protože zde děti nezastihla ( byly ještě ve škole) zanechala jim dopis a připravila pro ně pár úkolů. Za jejich splnění čekala na děti v punčoše sladká odměna:).

FOTO ZDE:

Něco z tvoření - FOTO ZDE:


Na podzim jsme si i u nás ve ŠD připomněli některé svátky. Seznamovali jsme se s jejich původem, četli jsme si a vyprávěli, proč se slaví, jaké jsou s nimi spojeny zvyky a tradice, pranostiky.....                                 Nejprve to byl sv. Václav, ten nás mimo jiné "provedl" stopovanou v parku. Pak 28. říjen  -vznik samostatné republiky 1918, kdy si děti své znalosti vyzkoušely v kvízu " To nás těší, že jsme Češi" a případně se dozvěděly něco nového. Po té mezi dětmi velmi oblíbený Halloween a následně Dušičky - to nás zase čekaly trochu strašidelné úkoly, hádanky a rébusy. A dalším byl sv. Martin, (svátek, jehož zvyky si jistě připomnělo spoustu rodin, ať  již tradičními pokrmy, či Svatomartinským průvodem) - to jsme tvořily a pak něco málo hlavylámání nad kvízem:) .

                                                                                               Hezké podzimní dny a pevné zdraví 

sv. Martin - FOTO zde:

Sportovní odpoledne - Foto zde:

Pečení jablíčkových šátečků

FOTO ZDE:

Jablíčkohraní

Ve středu 11.10. a ve čtvrtek 12.10. jsme prožili odpoledne plné jablíček s věnovali   - četli jsme pohádku jim věnovanou, zpívali i tančili, plnili různé úkoly, hráli hry  a "sklízeli" jsme je.

FOTO ZDE:

Barevné soutěžní odpoledne

V pondělí jsme si společně užili odpoledne plné "barevných" soutěží i legrace.

FOTO ZDE:

Týden knihoven - návštěva  českodubské knihovny 

Ve středu 4.10. jsme v rámci Týdne knihoven navštívili místní knihovnu. Po milém přivítání a povídání paní Tvrzníkové jsme si prohlédli výstavku věnovanou 100.výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, prohlíželi si její krásné ilustrace v knížkách, které jistě provázely dětstvím mnohé z nás a četli 
z některých knížek. Tímto bychom chtěli paní Tvrzníkové poděkovat za příjemně strávené odpoledne.


Září u nás v ŠD

V září jsme i u nás v ŠD přivítali prvňáčky. Společně se navzájem poznáváme při různých hrách, procházkách , sportovních aktivitách, kvízech - zkrátka při všech možných činnostech. Také se učíme a s ostatními dětmi zároveň opakujeme pravidla správného a slušného chování nejen v ŠD, pobytu venku atd., ale i mezi kamarády a spolužáky.  Máme za sebou již jeden z prvních závodů - opičí dráhu v parku.                                                                                                                            Ve středu 27.9. si děti ze všech oddělení ŠD a děti ze 4.tříd ze ŠK užily stopovanou v parku,     ve které zodpovídaly  otázky týkající se sv. Václava. S tímto patronem naší země jsme se společně seznamovali již v průběhu předchozích dnů a co si děti zapamatovaly, zúročily při stopované:).

Krásné podzimní dny!

FOTO ZDE:


Školní rok 2022/2023


Děkujeme za dárečky a květiny, moc nás potěšily:).
Přejeme Vám všem krásné a slunečné prázdniny plné prima zážitků, výletů, legrace a milých setkání :)

                                                                                                                       Naďa, Markéta a Katka


Rozloučení se školním rokem

Ve školní družině jsme se společně s dětmi rozloučili se školním rokem již 29.6. společným mlsáním "nanukáčů" a různými zábavnými úkoly v hale.

FOTO zde:

Návštěva Komunitního centra+ kvíz v zahradě a okolí Podještědského muzea

V pondělí 19. 6. jsme s dětmi navštívili místní Komunitní centrum. Pro děti byl připraven nejen poznávací kvíz o přírodě v zahradě a okolí muzea, ale také malé občerstvení:).  Na závěr děti obdržely malou sladkou odměnu a omalovánku. Všichni jsme si užili prima odpoledne v krásném prostředí.
Moc děkujeme paní Kotykové a  Škopanové  za přípravu kvízu a milé přijetí.

FOTO zde:

Den dětí
Svůj svátek děti  ve ŠD oslavily zábavnými soutěžemi v hale a za jejich zvládnutí obdržely sladkou odměnu:).

FOTO ZDE:

Slalom mezi stromy a překážková dráha v parku

FOTO ZDE:


Bezpečné a správné chování, PP - stopovaná s úkoly.

Jak to, že už se umíme bezpečně a správně chovat nejen na silnici a poradíme si třeba i s drobným poraněním? I proto, že jsme ve čtvrtek 25. 5. měli stopovanou s úkoly v parku, a téma byla právě bezpečnost v různých situacích a základy PP. Těmto tématům se věnujeme již delší dobu a právě stopovanou jsme si prověřili, co jsme si zapamatovali:). 

FOTO ZDE:

Duben- měsíc bezpečnosti

V průběhu měsíce dubna se věnujeme a povídáme si o bezpečném a správném chování nejen při cestě do školy, pobytu venku, na hřišti, doma ,ale i v různých životních situacích a připomínáme si pravidla silničního provozu. Své znalosti si děti zkouší a rozšiřují v různých testících, pracovních listech, při tématických procházkách a čtením o různých situacích, které mohou nastat a jejich řešení.  V pondělí 24.4. jsme navštívili místní oddělení POLICIE ČR, kde se nám věnovala a poutavě povídala paní prap. Denisa Jandusová. Ukázala nám některé z nezbytných věcí, které policisté používají. Na závěr jsme měli možnost si zevrubně prohlídnout policejní automobil a to byl tedy zážitek:). Paní Jandusové moc děkujeme za milé přijetí a prima prožité odpoledne.

Foto zde:

Vítání jara

Po dlouhé zimě a zamračených dnech se těšíme na sluníčkové jaro. A tak jaro vyhlížíme a vítáme nejen vyráběním s jarní tématikou, ale i různými kvízy, soutěžemi, čtením, prozpěvováním a procházkami do probouzející se přírody.  

Přiblížili jsme si svátky jara - Velikonoce, jejich původ, zvyky, tradice, koledy... a něco vyrobili na velikonoční výzdobu. Co si děti zapamatovaly, zúročily nejen v kvízu, ale i ve stopované s úkoly v parku. Ve středu 5.4. nás v družině navštívil velikonoční zajíček s koledou pro děti a odpoledne plné zábavy i legrace jsme si užili při Velikonočním vajíčkob(h)raní:).

Tak mějme všichni krásné a radostné jaro!

Jarní tvoření - foto zde:

Velikonoční stopovaná - foto zde:

Velikonoční vajíčkobraní - foto zde:

 

Fotogalerie 

Zimní tvoření - foto zde:

Zimní radovánky - foto zde:

Navštívil nás Ježíšek - foto zde:

Březen - měsíc čtenářů, návštěva knihovny

Ve středu 8.3. jsme navštívili místní knihovnu, ve které probíhá akce Březen - měsíc čtenářů. Po milém přivítání paní Tvrzníkovou a panem Hessem jsme si prohlédli výstavu dětských prací z výtvarné soutěže Draci a dráčci nejen v pohádkách, které se děti z ŠD také zúčastnily a svá dílka zde našly vystavená. Po té jsme se přemístili do dětského oddělení, kde paní Tvrzníková nás seznámila s tím, jak to v knihovně "chodí", kde najdou různé knížky a jak se k nim správně chovat.... Přečetla dětem moc pěknou a zábavnou pohádku z knížky Čertovské pohádky od J.Taufela, o které si pak společně povídali a pozorné čtenáře obdarovala záložkou čertíka.

Moc děkujeme za milé přijetí a čas nám věnovaný, hezké povídání a příjemně strávené odpoledne.

FOTO ZDE:

***********************************

 Sněhové vločky na dlani,                                                                                                                                         čas vánočních setkání.                                                                                                                                              Snad je to zázrak, co sbližuje                                                                                                                                    a láska, která spojuje.                                                                                                                                               **********************************

 Přejeme vám radostné Vánoce plné zdraví , lásky, štěstí, milých setkání a stejně tak i nový rok 2023!

Děkujeme moc za dárečky, které nás moc potěšily:)

Advent u nás

Čas kvapem běží a máme tu jedno z nejkrásnějších, mezi dětmi jistě nejoblíbenějších období v roce - advent a blížící se Vánoce. Těšení se na Vánoce si krátíme četbou, vyprávěním, soutěžemi, vyráběním a prozpěvováním koled. Seznamujeme se s původem těchto milých svátků, se zvyky a tradicemi. Povídáme si také o tom, že lidé mívají v tomto období k sobě blíže, chovají se k sobě vřele , ohleduplně a otevřou svá srdce - jistě bychom si všichni přáli, aby to tak bylo stále (tak, jak by to mělo být:) ).                                            V pátek 2.12. nás v družině navštívily Barborky a připravily pro děti tématické úkoly. Ty se do jejich plnění s chutí pustily a zasloužily si tak od Barborek odměnu.                                                                                             V pondělí 5.12. nám v družině Mikuláš se svou družinou nechal  sladkou nadílku. .......

Tak ať je pro Vás a děti toto období opravdu tím nejkrásnějším, naplněné zdravím, láskou, štěstím, radostí, vřelostí a pohodou!

    

Barborčiny úkoly

FOTO ZDE

Adventní tvoření

FOTO ZDE

Návštěva výstavy v knihovně "Půlstoletí s loutkami"

Malujeme obrázky do výtvarné soutěže do knihovny

foto ZDE

Odpoledne plné duchů

O "Dušičkách" (2.11.) jsme měli v ŠD trochu strašidelné odpoledne. Děti musely zdolat cestu plnou duchů      a úkolů, které jim duchové zadali. Po  jejich zdárném zvládnutí je čekal úkol jistě nejlepší - hledání pokladu ve strašidelném hradě, který v sobě ukrýval odměny za statečnost a vynaložené úsilí :).

foto ZDE

Podzimní stopovaná

Ve čtvrtek 20. 10. jsme si užili prima odpoledne při podzimní stopované v parku. Děti ve skupinkách hledaly a poté plnily úkoly, které se týkaly podzimu, lesa a života v něm. Počasí nám přálo a sluníčko hřálo.

foto  ZDE


Září ve školní družině

V září jsme u nás ve ŠD přivítali prvňáčky. Noví žáčci se seznamovali s tím, jak to u nás "chodí", s prostorami ŠD, jídelny, sportovní haly a také s novými kamarády.  Podnikáme "výpravy" za poznáním nejbližšího okolí našeho města.                     Aby se děti navzájem lépe poznaly, hrály jsme společně různé hry, soutěžili ve vědomostních kvízech, sportovních disciplínách ( Barevné odpoledne, štafetové soutěže, sportování v přírodě i hale....).                                                              V rámci Dne pro zdraví jsme sportovali v hale - výsledky v odkazu níže.

Podzimní vyrábění

fotografie zde.

Soutěžení v hale

foto zde.

https://drive.google.com/drive/folders/1mkw2qrNM8vBn7NY8EXRs86w8ZVNTKHxo

Školní rok 2021/2022Vzhledem k tomu, že se k pobytu v ŠD o hlavních prázdninách nikdo nepřihlásil, bude ŠD uzavřena.

 Přejeme Vám krásné prázdniny, plné sluníčka,  radosti a smíchu, zážitků,  her a prima kamarádů:)!

Rozloučení se školním rokem

Poslední dny tohoto školního roku jsme si společně užívali při stopované v parku, různých zábavných soutěžích a úkolech , které vyzkoušely nejen bystrost, šikovnost , um, vědomosti dětí, ale také ohleduplnost, spolupráci a kamarádství:) a užili si i spoustu legrace. Rozloučili jsme se mlsáním polárkových dortů ,  společným povídáním     a zpíváním.
Tak zase AHOJ v novém školním roce!
Foto naleznete zde.

Jarní sportování

I na jaře jsme sportovali. Zdokonalovali jsme se v míčových dovednostech, skákání přes švihadlo, atletických disciplínách a podobně. Natrénované dovednosti si děti z celé družiny v atletických disciplínách, překážkovém běhu a v turnaji ve vybíjené. Umístění dětí si můžete prohlédnout zde a fotografie zde. Celkové umístění naleznete níže.Stopovaná v parku.

Za krásného slunečného počasí si děti užily stopovanou s úkoly v parku, kterou si pro ně připravily naše šikovné praktikantky Nikča a Kačka.

Foto zde.


Den Země

22.4. slaví svátek Země. S dětmi jsme si povídali o tom,       co může každý z nás udělat k ochraně jejího "zdraví",           co je prospěšné pro přírodu a co nikoliv, jak správně třídit odpad... Co děti věděly nebo se dozvěděly nového, zúročily v tématických kvízech. Během procházek jsme sbírali odpadky a správně je pak i vytřídili. Tak snad jim nadšení o toto stále aktuálnější téma  vydrží a budou o naši Zemi pečovat i v budoucnu:) .

Foto zde.

Něco z jarního a velikonočního tvoření


Fotografie naleznete zde a zde.

Soutěžení se Zajdou

Fotografie naleznete zde.


Poznáváme naše město


V průběhu měsíce března jsme poznávali naše město a jeho okolí.

Od Matěje Paclta jsme se se dozvěděli při procházkách  městem spoustu zajímavostí a nových poznatků, které nám ještě doplnil a obohatil četbou, vyprávěním a dobovými a současnými fotografiemi pamětihodností a zajímavých míst Českého Dubu a významných osobností, které jsou a byli součástí naší historie i současnosti.

Shlédli jsme epizody z pořadu ČT Záhady Toma Wizarda o johanitské komendě a gotické šablonové skříni. Matěj nám také povyprávěl o filmech a pořadech, které se natáčely v různých lokalitách našeho města.

Co zajímavého a poučného si děti zapamatovaly, si vyzkoušely v kvízech a soutěžích.

Na závěr jsme různou technikou malovali obrázky do soutěže vyhlášené místní knihovnou „Děti tvoří mapu regionu“, kde budou ke shlédnutí na výstavě.

Fotografie naleznete zde.

‚‚Sportování v ŠD - ve zdravém těle zdravý duch‘‘

V průběhu zimy jsme si ve sportovní hale utužovali zdraví a tělesnou zdatnost v různých sportovních odvětvích. Získané dovednosti jsme zúročili v soutěžích. Každá soutěž byla zaměřena na různá sportovní odvětví, a to na sportovní všestrannost, skokanské a míčové dovednosti. Moc nás to bavilo a sportovci byli šikovní. A těšíme se na další ať už sportovní či jiné zábavné zápolení. 
Níže se můžete podívat jak se nám dařilo.


Vybíráme příspěvek na školní družinu na období leden - červen 660Kč. Prosíme o zaplacení do 20.1.2022. Děkujeme.

Vánoční nadílka

I nás ve školní družině ještě před Štědrým dnem navštívil Ježíšek a zanechal pod stromečkem mnoho krásných dárků a udělal nám tím radost ještě před vánočními prázdninami. Letos byl opravdu štědrý a přinesl nám krásné dárečky nejen k zábavě a sportování, ale také abychom se něco nového dozvěděli a naučili. Děkujeme Ježíšku!!

Foto zde.

Vánoční recept

*1kg lásky
*30 dkg štěstí                                                                          *20 dkg pusinek

*20 dkg rodinné pohody                                                          *10 dkg porozumění                                                                  *2 lžičky pomazlení                                                                  *2 pohlazení                                                                            *špetka zlobení                                                                      *dle chuti trpělivosti                                                                  *hooodně zdraví

Vše dobře promíchat, upéct a po částech ujídat :).

Dobrou chuť a šťastné Vánoce! 

 Advent u nás

Podzim utekl jako voda a nadešlo nejočekávanější ( pro mnohé jistě i nejkrásnější) a láskyplné období v roce - advent.      I my v družině si tento krásný čas očekávání a příprav na Vánoce plně užíváme. Vyprávíme si, čteme o původu svátků, zvycích, tradicích, posloucháme a zpíváme koledy, tvoříme různé dekorace.  Každý den společně odpočítáváme, kolik dní nám zbývá do Štědrého dne nacházením drobných překvapení v adventním kalendáři. V pátek 3.12. se nám o hudební zážitek postarali stateční zpěváci v soutěži Barborčino zpívání. V pondělí 6.12. nás navštívil čert s nadílkou od Mikuláše a také děti skládaly čertovské zkoušky

Fotografie z adventního tvoření naleznete zde, z Barborčina zpívání na tomto odkazu, a fotografie z mikulášské nadílky a pekelných zkoušek zde.

Vánoce se kvapem blíží, tak si tento jedinečný čas pokojně a ve zdraví užívejte.

Halloweenské odpoledne

V pondělí 25.10.prožily děti v školní družině trošku:) strašidelné odpoledne. V jejích prostorách hledaly duchy a ti jim sdělili úkoly, které mají splnit ( bezpečně přeskákat přes bažinu, projít strašidelným lesem, poskládat strašidelné obrázky, odolat strachu a vyzkoušet svůj hmat.... ). Odměnou za statečnost a splnění úkolů jim byly medaile a nalezení pokladu, který byl ukrytý ve strašidelném hradě a o který se děti spravedlivě rozdělily.  

Foto zde.

Co jsme zažili v září a říjnu

 V září jsme u nás přivítali nové prvňáčky. Ti se seznamují s novým prostředím, kamarády, režimem i pravidly chování       v ŠD. Vítáme Vás noví žáčci a přejeme Vám šťastný a úspěšný start do nové životní etapy.                                                         Užívali jsme si krásného babího léta, pobývali často venku a při vycházkách poznávali blízké okolí našeho města. Ale také sportovali -  například jsme soutěžili ve štafetových soutěžích na Šibeničáku, zdolali opičí dráhu na dětském hřišti     v parku, běželi na co nejlepší čas slalom mezi stromy i oběhli celý park.                                                                                   V pondělí 4.října jsme za doprovodu sluníčka hráli stopovanou s úkoly v družstvech, které se zúčastnily i děti z V. oddělení. Po zdárném nalezení a splnění úkolů čekal na děti v cíli poklad. Při vycházkách také pozorujeme proměny přírody a sbíráme podzimní plody pro zvířátka na zimu, stavěli jsme domečky pro skřítky z přírodnin.                                          Když nám počasí nepřeje, tak si vyprávíme, čteme, zpíváme, hrajeme různé hry, soutěžíme ve vědomostních kvízech , chodíme sportovat do haly a vyrábíme (zatím jsme zvládli ježečka a koláž s muchomůrkou nebo liškou).

Foto zde

Návštěva knihovny 

Dne 6.10. 2021 děti se ŠD navštívily v rámci týdne knihoven naši Městskou knihovnu. Žáci z I. a III. oddělení si společně přečetli poutavé a zajímavé příběhy pro mládež. Děti z IV. oddělení si prohlédly poutavou výstavu nazvanou "VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH" věnovanou historii tělovýchovných oddílů v Českém Dubu, kterou nás provedla paní Alena Tvrzníková. Po přečtení příběhů mohly děti listovat ve svých oblíbených knihách nebo v knížkách dle vlastního výběru. Děti z IV. oddělení se věnovaly hraní společenských her, které jsou v knihovně k dispozici. Na závěr bychom rádi poděkovali paní Tvrzníkové za krásný výklad během výstavy a umožnění strávit krásné chvilky v prostorách knihovny.

Foto zde.


Informace pro děti ze IV. tříd

1.9. až 3.9.2021 budou všechny děti ze IV. tříd, které chtějí navštěvovat ŠD v prostorách školní družiny ( tak, jak byly doposud zvyklé). Od 6.9.2021 budou rozdělené podle počtu do IV. a V. oddělení. Děti ze IV. oddělení budou ve stávajících prostorách a děti z V. oddělení budou v prostorách školního klubu. Pro obě oddělení platí stejný režim a pravidla provozu školní družiny. Obě oddělení budou zájmové a sportovní činnosti podnikat společně. Zájemci hlaste nejlépe hned první školní den:).