Třídy

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň zahrnuje první až pátý ročník, tvoří devět tříd. Druhý stupeň obsahuje šestý až devátý ročník, tvoří osm tříd. Součástí školy jsou také tři speciální třídy.