V letošním roce jsme se opět aktivně účastnili téměř všech sportovních soutěží, které jsou vyhlášené pro 1. stupeň základních škol. Termínově se nám bohužel některé termíny kryly, vše se uskutečnilo během 2 měsíců, takže to bylo organizačně náročnější. A jak jsme dopadli?

V sobotu 22.4.2023 odpoledne se celkem 48 žáků 8. a 9. tříd naší školy vydalo na dalekou 1200 km expedici do Anglie. I když cesta autobusem a trajektem byla náročná a trvala více jak 20 hodin, na účastnících zájezdu to nebylo znát. Hned v neděli ráno po příjezdu jsme měli možnost za doprovodu průvodkyně navštívit přístavní městečko Portsmouth s...

Žáci 8.B se v úterý 25.4. zúčastnili ekologicko-turistického výletu po Ještědsko-kozákovském hřbetu, kde cestou řešili různé úkoly. Prošli jsme trasu z Horního Hanychova přes Ještědku a Ještěd, zde jsme dokonce potkali svatebčany. Dále jsme pokračovali přes Pláně pod Ještědem směrem k Ještědskému vodopádu. Poté nás již čekala zasloužená zastávka v...

Již v lednu jsme uspořádali školní kolo BiO, kterého se zúčastnilo ve dvou kategoriích 33 žáků. Nejlepší z nich postoupili do okresních kol, která proběhla v dubnu. V kategorii D se umístila M. Buriánková na 4. místě a E. Komňacká na 6. místě. V kategorii C nás reprezentovali J. Jenčová, F. Goll a V. Ulrychová. Všem účastníkům okresního kola...

Společně děti ze ŠD Soviček (3.třídy) a dětí ze 4.třídy uklízely prostranství školy a část aleje K.Světlé

Matematický klokan je soutěž původem z Austrálie a probíhá současně v asi 100 zemích světa. V naší škole se letos zúčastnilo 253 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií.

Ve čtvrtek 23.3.2023 jsme si s našimi žáky osvěžili možnosti a smysl třídění odpadů ve škole a v domácnosti. Program Tonda obal na cestách proběhl díky 4 lektorům v průběhu dopoledne ve všech třídách kromě sedmiček, protože ty odjely do Naivního divadla.

dovolte, abychom Vám z celého srdce poděkovali za spolupráci v loňském roce. Rok 2022 byl pro naši společnost obzvláště výjimečný – oslavili jsme totiž 20 let! Jsou to již dvě dekády, co se všichni společně zasazujeme o čistší a zdravější přírodu a svět kolem nás. Každým rokem, i v roce 2022, se nám daří plnit sběrové kvóty stanovené EU a...

Dne 20.03.2023 navštívili žáci naší třídy ZOO Liberec a mohli si tak doplnit dosavadní znalosti z přírodopisu a zeměpisu i o praktické poznávání živočichů. Asi největšímu zájmu se z jejich strany těšil pavilon tropů, paviánů a slonů.

Opět sbíráme sušenou pomerančovou a citrónovou kůru. Pomerančová kůra 19,- Kč /kg a citrónová kůra 70,- Kč/kg. Kůra z mandarinek se nesbírá.

I letos jsme vyrazili s žáky 6. ročníků na kurz bruslení do Turnova. Čekaly nás 3 dny získávání nových pohybových dovedností i upevňování již dříve získaných, spolupráce v podobě utahování křížků a samozřejmě spousta legrace při předvádění chtěných i nechtěných pohybových kreací.