V úterý 27.09.2022 si žáci 9.A a 9.B v rámci Dne pro zdraví připravili pohádkový park pro děti z 1. - 4. tříd, vč. speciální třídy. Protože počasí nepřálo, uskutečnila se akce ve vnitřních prostorách školy. Děti z 1. stupně musely projít celkem 11 stanovišť, kde na ně čekaly různé (nejenom) pohádkové postavy - Harry Potter, kouzelné víly,...

Díky CTP Fondu Nadace Terezy Maxové a jejich projektu "Podpora vzdělávání ukrajinských žáků v ČR" naše škola na základě žádosti získala finanční příspěvek ve výši 80.000Kč. Tato částka bude použita na úhradu kurzu českého jazyka, který se koná v měsících červenec a srpen 2022.

Z důvodu zvýšených vstupních nákladů (zejména potravin a energie) dochází ke zvýšení cen stravného od 01.07.2022, a to následovně:

Žádám o nacenění následujících položek do výkazu (viz příloha "ZŠ Český Dub - položkový výkaz") za účelem koupě z neinvestiční dotace Mimořádné finanční prostředky pro základní školy za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky.

Žádám o nacenění následujících položek do výkazu (viz příloha "ZŠ Český Dub - položkový výkaz") za účelem koupě z neinvestiční dotace Mimořádné finanční prostředky pro základní školy za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky.