V. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Růžičková

Asistentka pedagoga: Milena Havelková

AJ - J. Plummer a K. Špirková            Inf - A. Lacinová

Kotelské lípy   

Foto ZDE.

13. září jsme šli do Kotle ke Kotelským lípám. Cestou jsme ve skupinách plnily úkoly. Taky jsme sbírali jedlé plody. U křížku jsme svačili a hledali a poznávali houby. Když jsme došli k kotelským lípám tam jsme o nich na tabuli vyhledávali informace. A vyráběly obrázky z přírodnin. Potom jsme došli do Doleních Pasek a cestou zpátky jsme jeli autobusem.

                                                                                                                                                       Jára, Dáda, Patrik

Ráno jsme čekali ve třídě. Pak jsme se vydali ke křížku, cestou jsme sbírali houby a plnili úkoly. U křížku jsme se nasvačili a vydali jsme se dál lesní cestou ke kotelské křižovatce a kotelským lípám. Tam jsme plnili další úkoly a svačili jsme.        U kotelské lípy jsme četli a psali článek z tabule a skládali jsme obrázek z toho, co jsme našli po cestě. A obrázky jsme hodnotili klacíkama. Nejvíc klacíků měl obrázek: Kuby Mečíře, Rádi a Beatky. Pak jsme šli přes pole k autobusové zastávce do Doleních Pasek, a pak nám jel autobus a šli jsme na oběd.

                                                                                                                                                      Viki K., Anička, Bea


Zahrádkářská výstava

9. září 5. hodinu jsme šli místo těláku na výstavu zeleniny v České besedě.

Byla tam spousta zeleniny, ovoce, vycpaná zvířata, papoušci, polévkárna, soutěže a spoustu dalšího. Velice jsme si to užili! Dal se tam koupit perník, med, jablka, a ještě moc! Mohli se tam lovit rybičky ( bonbony ), dělat kvíz či tajenku, udělat omalovánku, poskládat druhy ryb a ještě mnoho dalšího!

                                                                                                                                                                      Jirka, Honzík, LubošFoto ZDE.

Maják 

Foto ZDE.

Skalákovna

Foto ZDE.

6. září jsme vyšli ze školy přes Za vrchy na Křížek. Na Křížku jsme si dali svačinu. Tam jsme plnily různé úkoly. Pak jsme šli přes Sobákov, golf a obra. Šli jsme přes louku ke Skalákovně. Tam jsme měli velkou přestávku, při které jsme si hráli. Ze Skalákovny jsme šli po louce, a pak dolů k zastávce. Přijel autobus, sedli jsme si a jeli ke škole a šli na oběd.

                                                                                                                                                                      Naty, Verča, Jana

Ráno jsme čekali ve třídě, vyrazili jsme v 8:00. Šli jsme přes Malý Dub na první zastávku U křížku. Měli jsme tam 3 úkoly. Potom jsme pokračovali přes Za Vrchy na Sobákov. Na Sobákově jsme se učili jak přenášet zraněné. Poté jsme měli trasu, na které jsme odpovídaly na otázky. Na konci na nás čekala naše paní učitelka s úkoly. Když jsme dodělali úkoly, šli jsme směrem k Obrovi. Od Obra jsme šli 1 km ke Skalákovně. Na Skalákovně jsme měli přestávku, tam jsme svačili a hráli si. A nakonec jsme šli na autobusovou zastávku a jeli jsme ke škole. Ušli jsme celkem 9 km. Moc jsme si to tam užili.

                                                                                                                                                                   HANA, BÁRA, SOPHIANový školní rok začíná

Ve čtvrtek 1. září jsme se po prázdninách sešli v naší třídě. Už jsme páťáci! Čeká nás poslední společný rok na 1. stupni. Přivítali jsme do třídy nového žáka Patrika. Páťo, ať se ti u nás líbí! 

Doufám, že si ten poslední rok užijeme v radosti, ve zdraví a pohodě!

                                                                                                                                             p. uč. Martina

Náš poctivý nálezce telefonu

Ráda bych zde poděkovala ještě jednou Honzovi Bínovi za to, že po nálezu mobilního telefonu před školou se aktivně snažil najít majitelku. Ukrajinská žákyně 5. třídy naší školy byla moc ráda, že se mobil našel a přinesla Honzovi výbornou čokoládu. Kéž by všichni nálezci cizích věcí byli takhle poctiví!

Honzo, výborně!                                                                                                                         paní uč. Martina

Kubo, gratulujeme!

Náš sportovec Kuba Mečíř se umístil na velice pěkných příčkách v atletických přeborech Libereckého kraje. Nejprve byl na 1. místě v okresním přeboru, poté na nádherném 2. místě v krajském přeboru Libereckého kraje.

      Foto ZDE.                                                                                                                                              paní uč. Martina

Návštěva knihovny

V úterý 17. 5. jsme byli v knihovně. Přivítala nás paní knihovnice.  Nejdříve jsme si vybrali knížku.

Potom jsme si asi půl hodiny četli. když jsme dočetli, tak jsme si vzali pracovní listy.

Po vyplnění jsme si popovídali, co jsme si přečetli.

Foto ZDE.                                                                                           Honza Bína


Den Země

Foto ZDE.

Dravci

FOTO

PUDINK

V ČJ jsme se učili zapisovat pracovní postup. Abychom si vše vyzkoušeli v praxi, dělali jsme pudink podle receptu. Byl s různými příchutěmi. Příchutě pudinku byly: čokoláda, vanilka, karamel a kokos.    K tomu jsme měli piškoty a šlehačku. Měli jsme čtyři skupiny a každá si vařila svůj pudink.

Byl moc dobrý. Vaření a jedení nám zabralo 45 minut. Nejlepší pudink byl kokosový.

FOTO                                                                                                                              Anna Erbertová a Viktorie Kallová


VELIKONOCE

První hodinu jsme šli do kuchyňky, a tam jsme z těsta dělali jidáše. Když jsme přišli do třídy, dodělali jsme si dřevěná vajíčka. Dále jsme malovali voskem vajíčka. Potom jsme si nabarvili zápich do osení. Kdo měl kuráž, mohl si sestavit papírový košíček. Po určité době nám přinesli koledu, například medem potřené jidáše a malá čokoládová vajíčka.          A když zazvonilo, tak jsme po krásném dni odešli na oběd.

 FOTO.                                                                                                                                                Jakub Mečíř a Jakub Kovář


Jarní procházka

Na jarní procházku jsme šli na konci března. Měli jsme pracovní listy a do nich jsme měli psát rostliny, které jsme viděli. Našli jsme sedmikrásky, smetánky lékařské, sněženky, bledule a petrklíče.

Došli jsme na koupaliště, a tam jsme cvičili na novém workoutovém hřišti. Taky tam natáčela televize.

FOTO.

PLAVÁNÍ

Od prosince do března jsme každý čtvrtek byli na plavání. Učili jsme se plavat prsa a kraula, chodili jsme do sauny, a na konci každého plavání jsme si hráli ve vodě. Hráli jsme vodní pólo a klouzali se na klouzačce. Na 7. plavání jsme plavali na testy a na posledním plavání jsme dostali vysvědčení. Byly jsme tam 10krát a všem dětem se plavání moc líbilo.

FOTO.


Den s dopravkou

Čtyři lektoři dopravní výchovy byli u nás ve škole. Zopakovali jsme si pravidla silničního provozu. Zjistili jsme, co se stane při prudkém brždění. Učili jsme se první pomoc. A nakonec jsme dostali obrázek a reflexní pásek.

FOTO.


Vánoce

O školních vánocích jsme rozbalovali dárky. Byla to paráda! A potom jsme pálili prskavky, společně jsme si sedli a jedli perníčky a cukroví. Měli jsme dobrý čaj a hráli si s dárky a povídali si. Odnesli jsme si vyrobené dárky pro rodinu.

A těšíme se na další Vánoce.

Foto ZDE.                                                                                                                                          Dáda Košek, Honzík Hrubý


Maják

V den Majáku jsme si povídali o alkoholu a kouření. Hráli jsme si různé hry. Přiřazovali jsme kartičky do různých skupin. Povídali jsme si o závislosti na kouření. A říkali jsme si pravidla, proč nepít tak často alkohol. Také jsme si řekli že se nemůže přehánět s léky. Naučili jsme se nepít alkohol do 18 let. A že kouření může přinést nemoc v těle.

Velmi jsme si to užili.

Foto ZDE.

                                                                                                                           Napsali: Sophia Penzová a Jana Kořínková.


SPORTOVNÍ DEN

Ráno jsme přišli na hřiště a tam začalo rozpočítávání do týmů. Byli tam různé hry ve kterých jsme se střídali. Soutěžilo se v tenisu, házené, florbalu a fotbalu. Dávali jsme si přestávky a po několika minutách jsme hrály dál. Nakonec se sečetly body, a rozhodovalo se, kdo vyhraje. Na závěr jsme se dozvěděli, že na třetím místě se umístila Beatka z naší třídy.

Foto ZDE.

                                                                                                                                                               Barča, Klára, Vikča


POHÁDKOVÝ LES

V září pro nás deváťáci připravili Pohádkový park. Chodili jsme po stanovištích, na kterých byly různé úkoly. Například svezení od Pata a Mata, vyzkoušení fotbalu a skákání v pytlích u čertů. A ještě dalších devět úkolů. U každého úkolu jsme dostali razítko za splnění. A na konci jsme dostali odměnu.

Líbilo se nám to a děkujeme deváťákům za hezký Pohádkový park!

Foto ZDE.

                                                                                                                                                                        Radu K. a Beáta L.


Státní svátky a prázdniny  2022 / 2023