SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Ve speciálních třídách jsou vzděláváni žáci s lehkým, středním i těžkým mentálním postižením, žáci s kombinovanými vadami a žáci s autismem. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP pro základní vzdělávání žáků - minimální výstupy, ŠVP - Společně, snadněji, v pohodě pro ZŠ speciální a podle Rehabilitačního programu. Žáci tělesně postižení mají zajištěn bezbariérový pohyb v budově školy, využíváme schodolez a plošinu.

Všechny třídy jsou dobře materiálně vybavené, máme interaktivní tabule, osobní počítače a relaxační a herní část s koberci.

V průběhu školního roku pořádáme řadu výletů do okolí a společné i třídní projekty.