Biologická olympiáda

29.04.2022

V okresních kolech Biologické olympiády naší školu reprezentovali 4 žáci. Nejlepšího výsledku dosáhl Filip Goll, který se umístil na 10. pozici.