Intervence

20.11.2022

V rámci sekundární prevence probíhají na naší škole v několika třídních kolektivech také intervence, které mohou být realizovány také díky finanční podpoře Libereckého kraje a našeho zřizovatele Města Český Dub. Při intervencích spolupracujeme s etopedem Mgr. Petrem Šolcem nebo ředitelem společnosti Maják o. p. s. Janem Molnárem. Součástí intervencí je diagnostika vztahů ve třídách a následná systematická práce s třídními kolektivy. Cílem těchto intervencí je dosáhnout změny v chování žáků, urovnání vzájemných vztahů a posílení zdravého třídního klimatu. Odborník dlouhodobě spolupracuje s třídním učitelem, který navazuje na jeho vedení. Naší snahou je naučit děti řešit problémy, se kterými se setkávají, přebírat za své chování odpovědnost a tím předcházet vzniku rizikového chování. Intervence poskytují odborný přístup třídním kolektivům a žákům, u kterých se řeší časté vztahové problémy či se u nich vyskytují patologické jevy. Snažíme se tak dalšímu rizikovému chování předcházet či zamezit jeho případné recidivě. 

Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Iva Kotíková