Intervence

11.12.2023

V letošním školním roce 2023/2024  opět na naší škole probíhají v několika třídních kolektivech Intervence, které se mohou realizovat díky finanční podpoře Libereckého kraje a také našeho zřizovatele Města Český Dub. Intervence probíhají v rámci sekundární prevence již několikátý rok. Letos spolupracujeme s ředitelem společnosti Maják o.p.s. Mgr. Janem Molnárem. Součástí intervencí je diagnostika vztahů ve třídě a následná systematická práce s třídním kolektivem. Cílem je dosáhnout změny v chování žáků, urovnání vzájemných vztahů a také posílení zdravého třídního klimatu. Odborník dlouhodobě spolupracuje s třídním učitelem, který navazuje na jeho vedení. Naší snahou je naučit děti řešit nastalé problémy a přebírat za ně odpovědnost. Intervence poskytují odborný přístup třídním kolektivům a žákům, u kterých se vyskytly vztahové problémy či se u nich vyskytují patologické jevy. Tímto přístupem se snažíme předcházet dalšímu rizikovému chování či zamezit případné recidivě. 

Velice děkujeme Mgr. Janu Molnárovi za vedení intervencí                  a Libereckému kraji a našemu zřizovateli Městu Český Dub za finanční podporu tohoto projektu.

   Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence)