Karnevalové veselení

07.03.2024


Na konci února před jarními prázdninami jsme si užili báječný den! Žáci III. A a IV. B pro nás připravili dopoledne plné zajímavých disciplín. Protože únor je čas karnevalů, přišli jsme všichni v krásných maskách, za které děkujeme maminkám a babičkám. Ráno jsme si ve třídě pustili videa, kde jsme viděli, jak slaví karneval lidé v různých částech světa i naší republiky. Dozvěděli jsme se i pár informací o tradičním českém masopustu. Vyrobili jsme si krásné škrabošky, a pak jsme šli na velký karneval do haly. Třeťáci a čtvrťáci si pro nás připravili sportovní a dovednostní disciplíny i logické úlohy, pohádkovou opičí dráhu, střelnici i posilovnu. Za splněné disciplíny jsme dostávali malé odměny. Na závěr jsme si parádně společně zatančili a dohodli jsme se, že se nám společné akce líbí a že se zase brzy na nějaké sejdeme. Třeťáci a čtvrťáci moc vám děkujeme!

                                                                                                       prvňáčci a paní učitelky Martina a Míla

Foto zde.