Poděkování Nadaci Terezy Maxové dětem

28.06.2023

Českodubské základní škole se i letos podařilo získat finanční podporu na vzdělávání ukrajinských žáků. Díky CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem a jejich projektu "Podpora vzdělávání ukrajinských žáků v ČR" škola obdržela nadační příspěvek na letní výuku ve výši 135.000 Kč a 17.465 Kč na on-line výukový kurz. Tímto chceme nadaci poděkovat za možnost uskutečnit kurzy, které pomohou žákům zlepšit aktivní a pasivní slovní zásobu, prolomit jazykovou bariéru v běžné konverzaci, doplnit znalosti v gramatice a tím usnadnit nástup do nového školního roku 2023/24.

Mgr. Marta Schwarz