Pořízení výukových pomůcek do speciálních tříd

11.12.2023

Tak, jako v letech minulých, i v tomto roce nám byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje, jejímž naplněním je Systémová podpora žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální. Díky takto získaným prostředkům jsme zakoupili Závěsné čtecí mapy sloužící ke čtení z tabule určené především pro metodiku Sfumato. Mezi jejich výhody patří například možnost učitele využívat čtecí mapy místo psaní na tabuli, žáci mohou kdykoliv číst na tabuli při individuální práci, ale i ve skupinách, lze se rychle vracet k probrané látce za účelem opakování či doučování, v neposlední řadě ušetří čas učiteli s přípravou na vyučovací hodiny.

Další pořízenou pomůckou je tzv. Učení s nápadem 1, 2, obrazová část. Soubor malých obrázkových karet a pracovních desek pro mnohostranné využití. Procvičuj – Skládej – Spojuj – Vyvozuj – Přiřazuj – Vymaluj!

Liberecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 32.000,-Kč.

Mgr. Renata Polcarová (třídní učitelka)