Průkaz cyklisty

13.11.2023

V pátek 23. 6. 2023 žáci 4. A a 4. B úspěšně složili zkoušky na řidičský průkaz cyklisty. Nejprve jim paní prap. Denisa Jandusová zadala k vypracování dopravní testy a poté jí na dopravním hřišti předvedli při jízdě na kole, jak umí dodržovat pravidla silničního provozu.

Někteří žáci chyběli nebo byli neúspěšní ve vypracování testů nebo chybovali v praktické části zkoušky. Tito žáci se účastnili opravné zkoušky 6. 11. 2023, kterou úspěšně splnili.

Děkujeme učitelkám, které s žáky vše potřebné natrénovaly, paní Denise Jandusové za příjemnou atmosféru u zkoušek cyklistů a Libereckému kraji za finanční podporu.

Přejeme dětem, aby jejich jízda na kole byla vždy bez nehod!

Mgr. Milena Charvátová