Stávka 27. 11. 2023

21.11.2023

Vážení rodiče,

pracovníci ZŠ Český Dub se většinově rozhodli podpořit stávku školských odborů, která se uskuteční v pondělí 27. listopadu 2023. Stávkovat budou téměř všichni zaměstnanci školy (38 z 38 pedagogů, 6 z 6 vychovatelů, 15 ze 17 asistentů pedagoga a 10 z 16 provozních zaměstnanců). Škola, školní družina i školní jídelna zůstanou pro žáky zavřené. Žákům budou obědy automaticky odhlášeny.

Školní jídelna bude vařit pouze pro externí strávníky, jelikož zaměstnanec placený z doplňkové činnosti školy nestávkuje.

Pracovníci školy vnímají za nejproblematičtější v chystaných změnách školského rozpočtu na rok 2024 zejména body, které se týkají přímé výuky žáků (ponížení PHMaxu) a nepedagogických zaměstnanců. Stávka se tedy netýká navýšení platů pedagogům, ale především jde o změny, které budou mít dopad na každého žáka.

V rámci zkvalitňování výuky a podpory co nejširšího spektra žáků využívá naše škola téměř naplno současného modelu výpočtu maximálního počtu odučených hodin. Znamená to zejména možnost rozdělení tříd na menší skupiny, a to nejen na hodiny cizích jazyků, ale také na hodiny českého jazyka, matematiky, informatiky a předmětu člověk a práce. Po navrhovaných změnách dojde ke snížení maximálního počtu hodin, v případě naší školy jde cca o 35 hodin týdně, a škola si tak nebude moci dovolit žáky na výše uvedené předměty dále rozdělovat do skupin, a v konečném důsledku to pocítí nejvíce žáci. Změna povede k navyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, zamezení možnosti dělit žáky na skupiny.

V našem zájmu je zajištění co nejkvalitnějšího a nejefektivnějšího vzdělávání žáků a jejich individuální podpora.

Pracovníci, kolegové si zároveň váží stabilních provozních zaměstnanců školy a neradi by omezením prostředků pro nepedagogické zaměstnance o některé přišli. Snižování výdajů na platy provozních zaměstnanců je rovněž velice nešťastné, protože výše výplaty provozních zaměstnanců je již nyní na minimální úrovni (dlouhodobě se jedná o opomíjený a podfinancovaný sektor).

Představa provozu školy bez kmenových provozních zaměstnanců by vedla pouze k odčerpání financí z jiných našich zdrojů, primárně peněz na provoz školy, protože by se veškeré tyto služby musely řešit dodavatelsky.

Další důvody, proč se pracovníci školy rozhodli podpořit stávku naleznete ZDE.

Mgr. Jan Goll ředitel školy