Sekundární prevence

20.12.2021

Každý rok probíhají v několika třídních kolektivech také intervence, které letošní rok vede Mgr. Jan Molnár., ředitel společnosti Maják o. p. s.

Součástí intervencí je diagnostika vztahů ve třídách a následná systematická práce s třídním kolektivem. Cílem těchto intervencí je dosáhnout změny v chování žáků, urovnání vzájemných vztahů a posílení zdravého třídního klimatu.

Odborník spolupracuje s třídním učitelem, který navazuje na jeho vedení. Naší snahou je naučit děti řešit problémy, se kterými se setkávají, přebírat za své chování odpovědnost a tím předcházet vzniku rizikového chování. Intervence poskytují odborný přístup třídním kolektivům a žákům, u kterých se řeší časté vztahové problémy či se u nich vyskytují patologické jevy.

Snažíme se tak dalšímu rizikovému chování předcházet či zamezit jeho případné recidivě.

Mgr. Kateřina Řídká